Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Prasideda regionų varžybos dėl geriausios verslo strategijos  
Jau priimamos paraiškos dalyvauti 2020 m. Verslaus Europos regiono konkurse

Lapkričio 19 d. Grace (Austrija) įvykusioje Europos MVĮ asamblėjoje Europos regionų komitetas (RK) pakvietė teikti paraiškas dalyvauti 2020m. Verslaus Europos regiono (VER) konkurse. VER apdovanojimo gali siekti visi ES regionai ir miestai, kurie yra pasirengę įgyvendinti plataus užmojo strategiją savo MVĮ ir verslininkams remti. Paraiškas dalyvauti 2020 m. Verslaus Europos regiono konkurse galima teikti iki 2019 m. kovo 27 d.

Kiekvienais metais VER ženklas suteikiamas trims ES regionams, savo teritorijose įgyvendinantiems išskirtinę, į ateitį orientuotą strategiją verslumui skatinti ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti. Nepriklausomai nuo savo dydžio ar ekonominės galios, visi ES regionai, miestai arba bet kuri kita vietos ar regiono institucija, turinti politinę kompetenciją verslumo vizijai įgyvendinti, kviečiami teikti paraiškas.

„Visi žinome, kad mums reikia daugiau verslininkų ir ekonomikos augimui palankesnės verslo aplinkos Europoje. Miestams ir regionams tenka labai svarbus vaidmuo: vietos lygmeniu galime stiprinti ekonomikos ekosistemas, kuriose gali klestėti verslas. VER laimėtojai yra tokie pat skirtingi, kaip ir pati Europa – norėčiau pabrėžti, kad VER konkursas nėra vien tik geriausių rezultatų pasiekusių žaidėjų klubas. Šio ženklo gali siekti ir mažiau išsivysčiusios teritorijos, parengusios plataus užmojo strategiją, leidžiančią joms judėti pirmyn nuo konkretaus jų atskaitos taško“ , – teigė Nyderlandų Gelderlando provincijos – vienos iš trijų 2019 m. laimėtojų – ekonomikos, švietimo ir Europos reikalų ministras, RK narys Michiel Scheffer .

Apdovanojimo metais (2020 m.) VER vertinimo komisija stebės apdovanotos regionų ir vietos strategijos įgyvendinimą. Metų pabaigoje, vertinimo komisija, kurią sudaro RK nariai, ES institucijų atstovai ir socialiniai partneriai, lankysis apdovanojimus gavusiuose regionuose, siekdama patikrinti padarytą pažangą, suteikti objektyvų išorinį jų įgyvendinamų politinių priemonių vertinimą ir įgyti naujų įžvalgų ir įkvėpimo tolesniam VER konkurso plėtojimui.

Vietos ir regionų valdžios institucijos per VER tinklą taip pat dalysis 2020 m. VER laimėtojų pagrindiniais rezultatais ir pasiekimais ir juos aptars. Per pastaruosius aštuonerius metus tinklas išaugo: dabar jį sudaro 27 apdovanojimus gavusios teritorijos iš 15 ES šalių (visos konkursą laimėjusios strategijos išvardytos čia ). Tai sukuria kritinę masę, reikalingą vaisingam keitimuisi gerąja patirtimi, tarpusavio mokymuisi ir sėkmingam bendradarbiavimui tarp ankstesnių ir dabartinių VER laimėtojų.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. kovo 27 d. . Paraiškos formą ir išsamią informaciją apie vertinimo kriterijus rasite Verslaus Europos regiono interneto puslapyje .

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Pastaba redaktoriams

MVĮ asamblėja yra svarbiausias mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtas renginys Europoje. Konferencija vyksta kartą per metus per Europos MVĮ savaitę. Kartu su MVĮ atstovų tinklu, asamblėja sukuria Smulkiojo verslo akto Europai valdymo organą . Šiais metais asamblėja vyko 2018 m. lapkričio 19–21 d. Grace, Austrijoje.

Kontaktinis adresas

Carmen Schmidle

Tel. +32 0 2 282 2366

Mob. tel. +32 0 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

2024 m. verslaus Europos regiono apdovanojimas: miestai ir regionai, kuriuose skatinamas tvarus, atsparus ir skaitmeninis augimas, jau gali teikti paraiškas
2024 m. verslaus Europos regiono apdovanojimas: miestai ir regionai, kuriuose skatinamas tvarus, atsparus ir skaitmeninis augimas, jau gali teikti paraiškas
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022