Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai imasi veiksmų: nuo poveikio klimatui neutralizavimo iki energijos nepritekliaus pašalinimo  
Siekiant iki 2050 m. neutralizuoti Europos poveikį klimatui, vietos ir regionų valdžios institucijos, be kitų priemonių, siūlo sukurti Europos poveikio klimatui neutralizavimo observatoriją ir nustatyti ES tikslus energijos nepritekliui pašalinti.

23-iajame Europos regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) posėdyje daugiausia dėmesio skirta energijos nepritekliui ir kovai su visuotiniu atšilimu. Šiame posėdyje taip pat aptartas darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimas vietoje suteikiant svarią paramą anglių pramonės regionams. Artėjant gegužės mėn. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams ENVE komisijos pirmininkas pabrėžė, kad turime „patenkinti mūsų jaunimo lūkesčius, atsižvelgdami į esamą kritišką klimato padėtį“.

Pradėdamas 23-iąjį Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) posėdį jos pirmininkas Schidamo meras Cor Lamers (NL / EPP) kalbėjo: „ Europos jaunimas mums kiekvieną savaitę primena apie kritišką klimato padėtį ir mes turime patenkinti jų lūkesčius. Turime parodyti naujas ir novatoriškas priemones, leidžiančias maksimaliai išnaudoti galimybes Europai pereinant prie švarios energijos skatinti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Būdami ES miestų ir regionų asamblėja esame įsipareigoję dėti visas pastangas, kad formalūs mechanizmai virstų konkrečiomis priemonėmis vietos ir regionų valdžios institucijoms įtraukti į ES ir nacionalinės klimato ir energetikos politikos įgyvendinimą.“

Nariai priėmė nuomonės projektą Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija . Nuomonės pranešėjas Apulijos regiono pirmininkas Michele Emiliano (IT / PES) pažymėjo: „Kad užtikrintume bendro nulinio išmetamųjų teršalų kiekio ekonomiką ir pasiektume JT darnaus vystymosi tikslus, mums reikia naujų priemonių ir tikslingesnio finansavimo ES ir nacionaliniu lygmeniu. Perėjimas prie anglies dioksido poveikį neutralizuojančios ekonomikos suteikia galimybę skatinti švarias technologijas, naujus įgūdžius ir darbo vietų kūrimą. Teisingas iš iškastinio kuro gaunamos energijos kainų nustatymas taikant apyvartinių taršos leidimų sistemą ir apmokestinimas yra labai svarbūs pereinant prie atsinaujinančiosios energijos. Remiantis Energijos mokesčių direktyva ir valstybės pagalbos taisyklėmis turėtų būti mažinami atsinaujinantiesiems energijos ištekliams taikomi mokesčiai ir taip skatinamas jų naudojimas rinkoje.“

Miestai ir regionai prašo bent iki 30 proc. padidinti klimatui skirtas ES biudžeto išlaidas ir numatyti mokesčių lengvatas ES poveikio klimatui neutralizavimo finansavimo programose. M. Emiliano parengtoje nuomonėje pakartojamas RK raginimas ES institucijoms ir valstybėms narėms sukurti nuolatinę daugiapakopę dialogo energetikos klausimais platformą, nacionaliniuose energetikos ir klimato srities planuose įtvirtinti vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų sistemą ir sukurti Europos poveikio klimatui neutralizavimo observatoriją, kuri nustatytų klimato požiūriu pažeidžiamas vietoves ir joms padėtų. 

Apulijos regiono pirmininkas prašo sistemingai įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į DVT, Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir COP 25 parengiamąjį darbą, be kita ko, numatant RK atstovui suteikti stebėtojo teises visuose UNFCCC parengiamuosiuose organuose. Ši nuomonė, dėl kurios bus balsuojama birželio mėn. plenarinėje sesijoje, yra indėlis į 2018 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos paskelbtą 2050 m. neutralizuoto poveikio klimatui strategiją .

Nariai vienbalsiai priėmė nuomonę Daugiapakopis valdymas ir tarpsektorinis bendradarbiavimas energijos nepritekliui pašalinti . Pranešėja Budapešto XII-ojo rajono savivaldybės narė Kata Tüttő (HU / PES) pažymėjo: „Daugiau kaip 50 mln. europiečių sunku žiemą apsišildyti savo namus, nes energija brangi, pajamos mažos, o namai drėgni ir nesveiki.  Pernelyg daug europiečių žiemą tenka rinktis tarp maisto ir šildymo. ES yra užsibrėžusi aukštus tikslus energetikos ir aplinkos srityse. Pats laikas nustatyti dar vieną Europos tikslą – pašalinti energijos nepriteklių.“  

Pranešėja K.  Tüttő gina kiekvieno žmogaus teisę naudotis energija prieinama kaina ir siūlo „paskelbti moratoriumą dėl viešųjų paslaugų teikimo nutraukimo ar sustabdymo dėl nesumokėjimo, kad nė vienas namų ūkis nebūtų paliktas be bazinių šildymo ar vėsinimo paslaugų“. Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. vyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Nariai sutarė parengti nuomonę savo iniciatyva dėl Merų pakto po 2020 m. ir jos pranešėja paskyrė Emilijos-Romanijos regiono Kastelnuovo Rangone komunos narę Benedetta Brighenti (IT / PES).

ENVE komisijos nariai dalyvaus 2019 m. birželio 12–14 d. Bukarešte vyksiančioje bendroje konferencijoje , kurioje bus nagrinėjamas Europos Komisijos 12-asis strateginis energetikos technologijų (SET) planas . Kartu su Rumunijos savivaldybių asociacijos ir ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovais renginyje bus aptariamos techninės ir finansinės priemonės, galinčios paskatinti novatoriškų ekologiškų produktų ir paslaugų patekimą į rinką ir energetikos pertvarką vietos lygmeniu.

Nariai aptarė ir šias nuomones:

Siekiant tvarios Europos iki 2030 m. Tolesnė veikla, susijusi su JT darnaus vystymosi tikslais, ekonomikos perėjimas prie ekologijos ir Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos , pranešėja Sirpa Hertell (FI / EPP). Miestai ir regionai ragina nustatyti tikslus ir DVT įgyvendinimo vietos ir regionų lygmeniu rodiklius. Nuomonę planuojama priimti 2019 m. spalio mėn.

Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas vykdant novatorišką ir tvarią energetikos pertvarką regionų ir vietos lygmeniu , pranešėjas Witold Stępień (PL / EPP). Nuomonę planuojama priimti 2019 m. spalio mėn.

Švarios energijos dokumentų rinkinio įgyvendinimas. Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities planai – vietos ir teritorinio valdymo lygmens priemonė klimato, aktyviosios ir pasyviosios energijos srityje , pranešėjas József Ribanyi (HU / EPP). Nuomonę planuojama priimti 2019 m. spalio mėn.

Pastaba redaktoriams

ENVE komisijos posėdžio nuotraukų galite parsisiųsti spustelėję čia.

Visus ENVE komisijos posėdžio dokumentus rasite spustelėję čia.

Europos regionų komitetas savo požiūrį į skirtingus švarios energijos dokumentų rinkinio aspektus yra pateikęs šiose nuomonėse:  

Naujos galimybės energijos vartotojams , pranešėjas Michel Lebrun (BE / EPP), Viroinval savivaldybės tarybos narys (2016 m. balandžio mėn.).

Energetikos sąjungos valdymas ir švari energija , pranešėjas Bruno Hranić (HR / EPP), Vidovec savivaldybės meras (2017 m. liepos mėn.).

Energijos vartojimo efektyvumas ir pastatai , pranešėjas Michiel Rijsberman (NL / ALDE), Flevolando provincijos vykdomosios tarybos narys (2017 m. liepos mėn.).

Atsinaujinančių išteklių energija ir elektros energijos vidaus rinka , pranešėja Daiva Matonienė (LT / ECR), Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.

2019 m. sausio mėn. EK pranešimas spaudai. „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“. Visas strategijos tekstas (EN).

2019 m. sausio mėn. Europos Komisijos trečioji ataskaita „Energijos kainos ir išlaidos Europoje“ .

Asmuo ryšiams David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37.

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023