Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai ir miestai kreipiasi į Paolo Gentiloni: be partnerystės nebus jokio poveikio Vietos valdžios institucijos yra labai svarbios investuojant ES lėšas į ekonomikos atgaivinimą  

Į Europos ekonomikos gaivinimo planą turi būti įtrauktos vietos ir regionų valdžios institucijos siekiant veiksmingai šalinti krizės padarinius. Dėl centralizuoto požiūrio, kai sprendimai priimami „iš viršaus į apačią“, finansavimo priemonės gali dubliuotis ar netgi konkuruoti tarpusavyje. Tai galėtų sumažinti naujos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės poveikį. Europos regionų komiteto (RK) nariai diskusijoje su už ekonomiką atsakingu Europos Komisijos nariu Paolo Gentiloni išreiškė susirūpinimą šiuo klausimu. Jų pozicija ir pasiūlymai padėčiai pagerinti bus įtraukti į plenarinėje sesijoje priimtą nuomonę.

Europos regionai ir miestai prašo iš dalies pakeisti reglamentus dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Europos semestro, kad vietos ir regionų valdžios institucijos dalyvautų rengiant ekonomikos gaivinimo planus. RK siūlo nacionalinių ir vietos valdžios institucijų partnerystę paremti parengiant elgesio kodeksą, kuris padidintų semestro demokratinį teisėtumą ir veiksmingumą. Tai padės koordinuoti beprecedentes investavimo priemones, kuriomis bus galima netrukus naudotis, ir išvengti dubliavimosi ir nenuoseklumo.

Be partnerystės nėra poveikio “, – pabrėžė RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas diskusijoje su už ekonomiką atsakingu ES Komisijos nariu Paolo Gentiloni , pasiūlydamas bendrai skatinti regionų ir miestų dalyvavimą bei stebėti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės teritorinį poveikį kasmet surengiant regioninį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo forumą.

„Regionų ir miestų praktinė patirtis yra labai svarbi ES ekonomikos atgaivinimo strategijai , – sakė Europos Komisijos narys P. Gentiloni, ir pridūrė: – Ekonomikos gaivinimo planai gali būti sėkmingai įgyvendinti tik tuo atveju, jei nacionalinės vyriausybės bendradarbiaus su regionų ir vietos valdžios institucijomis . Esame pasirengę bendradarbiauti šia linkme, taip pat dalyvauti regioniniuose forumuose, kai tik tai vėl bus įmanoma.“ Kalbėdamas apie investicijų prioritetus, jis pabrėžė: „Planai bus rengiami ne Briuselyje, tačiau Komisija užtikrins, kad jie būtų suderinti su mūsų bendra programa, siekiant, kad mūsų ekonomika taptų tvaresnė ir atsparesnė, svariai prisidėdama prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos. Džiaugiuosi, kad tai visiškai atitinka RK reikalavimus dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės.“

Regionų ir vietos vadovų prašymai ir pasiūlymai įtraukti į RK plenarinėje sesijoje priimtą nuomonę Europos ekonomikos gaivinimo planas. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir techninės paramos priemonė .

„Europos Komisijai ir valstybėms narėms siunčiame aiškią žinią: ekonomikos gaivinimo planas nebus sėkmingas be miestų ir regionų dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant nacionalinius planus. Tuo pat metu, neatidėliotinos ekonomikos gaivinimo priemonės mus užgriūsiančiam ekonominiam ir socialiniam cunamiui atlaikyti neturėtų būti įgyvendinamos ilgesnio laikotarpio tvarių investicijų sąskaita. Todėl nepritariame struktūrinių fondų lėšų perkėlimui į ekonomikos gaivinimo planą. Ir galiausiai, COVID-19 pamokos taip pat turi virsti esmine Europos ekonomikos valdymo, kuris turi tapti demokratiškesnis, aktyvesnis ir tvaresnis, reforma“ , – teigė pagrindinis pranešėjas ir RK socialistų frakcijos pirmininkas, Kuleno meras Christophe Rouillon (FR/PES) .

Vietos ir regionų valdžios institucijos yra atsakingos už trečdalį viešųjų išlaidų (33,6 proc.) ir 53 proc. viešųjų investicijų ES ( 2018 m. duomenys, EBPO ). Joms tenka didžiulė atsakomybė ir kompetencija tose politikos srityse, kurios yra itin svarbios ekonomikos atgaivinimui, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai – nuo transporto ir paramos įmonėms iki aplinkos, švietimo ir būsto.

COVID-19 pandemija padarė didelį neigiamą poveikį miestų ir regionų finansams. RK ir EBPO atliktos apklausos, kuri įtraukta į pirmąjį metinį regionų ir vietos barometrą , duomenimis, 76 proc. respondentų teigė, kad valdyti krizę dėl finansinių išteklių trūkumo buvo labai sunku arba šiek tiek problematiška. Apskritai, 85 proc. respondentų prognozuoja didelį arba vidutinį neigiamą poveikį savo vietos ir regionų valdžios institucijų finansams vidutinės trukmės laikotarpiu (2021–2022 m.). Pandemijos „žirklių efektas“ – padidėjusios viešųjų paslaugų sąnaudos ir mažėjančios pajamos iš mokesčių ir rinkliavų – vietos finansams yra tiksinti bomba.

RK ir Komisija svarsto galimybę po vienerių metų surengti bendrą ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo forumą, kad būtų įvertintas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas, jos poveikis vietoje, indėlis į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką bei sanglaudą. Tai taip pat bus paremta RK kartu su vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis atliktu darbu, siekiant įvertinti miestų ir regionų dalyvavimą rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę apskritai.

Bendroji informacija

672,5 mlrd. EUR (312,5 mlrd. EUR dotacijų ir 360 mlrd. EUR paskolų) vertės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra skirta paremti ES šalių reformas ir investicijas į bendrus ES prioritetus. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra didžiausia finansinė priemonė, įtraukta į 750 mlrd. EUR atsigavimo programą „Next Generation EU“, dar vadinamą Europos ekonomikos gaivinimo planu .

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 0 2 282 2440

Mob. tel. +32 0 470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023