Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai ir miestai kartu su UEFA skatins ES regionines investicijas į sportą  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Europos regionų komitetas (RK) ir UEFA suvienijo jėgas, kad būtų pagerintos galimybės gauti ES sporto finansavimą. Abi pusės pabrėžė svarbų vaidmenį, kurį pagal ES sanglaudos politiką vykdomos ES regioninės investicijos atlieka remiant regionų sporto veiklą vietos lygmeniu, bei jų svarbą skatinant teritorinę sanglaudą visoje Europoje. Šis pareiškimas buvo įtvirtintas bendroje deklaracijoje, kurią pasirašė RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir UEFA pirmininko pirmasis pavaduotojas Karl-Erik Nilsson per šiandien Briuselyje vykusią aukšto lygio konferenciją.

Renginyje dalyvavo ES institucijų, įskaitant Europos Komisijos narį Tiborą Navracsicsą, ir UEFA atstovai iš visų 55  nacionalinių futbolo asociacijų. Konferencijoje buvo pabrėžta ES sporto finansavimo svarba atsižvelgiant į #CohesionAlliance – visą ES apimančią koaliciją, kuriai priklauso tie, kurie mano, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramsčiu.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pasakė: „ Mūsų ir UEFA tikslas yra bendras: stiprinti sanglaudą ir solidarumą Europoje. Investuodami į sportą mes investuojame į sveikatą, socialinę įtrauktį, turizmą ir ekonominį vystymąsi. Štai kodėl Europai labai svarbu ir toliau skirti pakankamai sanglaudos politikos išteklių, kad regionai ir miestai galėtų kurti tinkamą, sienas peržengiančią sporto infrastruktūrą. Kaip # CohesionAlliance rėmėjai mes iš patirties žinome, kad ES struktūriniai fondai gali atnešti realių pokyčių, užtikrindami sveikesnį, geresnės kokybės gyvenimą mūsų bendruomenėms.“

UEFA pirmininko pirmasis pavaduotojas Karl-Erik Nilsson , kuris šių metų kovo 20 d. pasirašė susitarimą dėl #CohesionAlliance , pabrėžė: „UEFA tiki sporto svarba ir kiekvienais metais įneša svarbų indėlį vykdydama savo HatTrick assistance programą . Tokiu būdu visoje Europoje remiamas svarbios infrastruktūros vystymas ir sporto veikla. Tačiau UEFA pastangas reikėtų remti tam skirtomis ES lėšomis, ypač vietos lygmeniu. Investuodami į sportą investuojame į Europos ateitį. Sporto organizacijos, nacionalinės valdžios institucijos ir ES institucijos turi dirbti drauge tam, kad būtų kiek įmanoma panaudotos esamos finansavimo galimybės.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tibor Navracsics pareiškė: „Sportas atveria unikalias galimybes spręsti mūsų visuomenėms kylančius didelius uždavinius ir skatinti miestų ir regionų vystymąsi. Siekiant kiek įmanoma išnaudoti šias galimybes reikia rasti būtų, kaip integruoti sportą į visas mūsų politikos kryptis. Visų pirma mes turime veiksmingiau įtraukti jį į vietos ir regionų lygmens strategijas, pasinaudodami regionų ir miestų individualiais pajėgumais ir užmojais.“

Bendroje deklaracijoje, kurią pasirašė pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir UEFA pirmininko pirmasis pavaduotojas Karl-Erik Nilsson, RK ir UEFA pabrėžia, kad:

Sporto indėlis yra svarbus siekiant ES sanglaudos politikos strateginių tikslų ir Darnaus vystymosi tikslų.

Europos Komisijos pasiūlymas padvigubinti programos „Erasmus“ finansavimą iš kito ilgalaikio ES biudžeto (2021–2027 laikotarpiu) ir dėmesys sportui vietos lygmeniu, geram valdymui ir sąžiningumui sporte yra sveikintinas žingsnis pirmyn.

Šiuo metu dvi pagrindinės kliūtys, trukdančios laisvai ir turint vienodas galimybes užsiimti sportu visiems piliečiams, įskaitant neįgaliuosius, yra sportu paremtų politikos krypčių ir vietos lygmens sportui skirtos infrastruktūros stoka. Siekiant užtikrinti ekonomikos ir socialinį vystymąsi ir vis daugiau žmonių įtraukti į sporto veiklą labai svarbu sudaryti visiems vienodas sąlygas užsiimti sportu.

Turėtų būti labiau pripažįstama, kad sportas prisideda prie ekonomikos vystymosi stiprinimo ir socialinės įtraukties skatinimo. Europos strateginių ir investicijų fondus (ESI fondus) ir kitas atitinkamas Europos politikos kryptis reglamentuojančiais teisės aktais turėtų būti remiamos sportu paremtos politikos kryptys, įskaitant investicijas į fizinę sporto infrastruktūrą, siekiant su sporto pagalba didesnio solidarumo ir klestėjimo.

RK ir UEFA susitaria dirbti kartu pagal susitarimą dėl # CohesionAlliance siekdami tvirtos sanglaudos politikos, kuri skatintų ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą visoje ES po 2020 m.

RK neseniai daugelį iš šių rekomendacijų Europos Komisijai pateikė nuomonėje Sporto klausimų įtraukimas į ES darbotvarkę po 2020 m. (pranešėjas Roberto Pella (IT/EPP), Valdengo miesto meras ).

Bendroji informacija

#CohesionAlliance – tai koalicija, kuriai priklauso tie, kurie mano, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramsčiu. Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir iškilus būtinybei ES finansuoti naujus prioritetus, pavyzdžiui, gynybos, saugumo ir išorės sienų kontrolės, kitame ES ilgalaikiame biudžete, arba Daugiametėje finansinėje programoje , kurioje bus nustatytos viršutinės ES išlaidų ribos laikotarpiu po 2020 m., gali būti sumažinti sanglaudos politikai skiriami finansiniai asignavimai.

Siekiant užtikrinti, kad tai neįvyktų, ir norint plačiau informuoti apie gyvybiškai svarbų sanglaudos politikos vaidmenį, 2017 m. spalio mėn. buvo sukurtas #CohesionAlliance, kurio steigėjai – pagrindinės regionų ir miestų asociacijos ( Europos pasienio regionų asociacija (EPRA), Europos regionų asamblėja (AER), Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencija (CALRE), Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR), Europos periferinių jūrų regionų konferencija (CPMR) ir EUROCITIES ) ir Europos regionų komitetas .

Aljansas reikalauja, kad ES biudžetas po 2020 m. padarytų sanglaudos politiką stipresnę, veiksmingesnę, matomą ir prieinamą visiems Europos Sąjungos regionams. Nuo įsteigimo Aljanso deklaraciją jau pasirašė daugiau kaip 8 300  privačių asmenų, 116 regionų, 109 miestai ir apskritys, 50 regionų ir vietos valdžios institucijų asociacijų, 40  Europos Parlamento narių ir 35 ES sektorių asociacijos.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023