Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai ir miestai ragina teikti didesnę Europos finansinę paramą labiausiai nuo „Brexit’o“ nukentėjusioms teritorijoms  

Nacionalinės vyriausybės turėtų įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į priemonių, skirtų Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikiui sušvelninti, rengimo procesą.

Padidinti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą nuo 5 mlrd. EUR iki 6 mlrd. EUR, pritaikyti paramą žuvininkystei atsižvelgiant į regioninį poveikį, užtikrinti daugiau lankstumo valstybės pagalbos srityje ir įtraukti vietos ir regionų atstovus į naujos priemonės kūrimo ir valdymo procesus – tokie pagrindiniai reikalavimai išdėstyti Bretanės regiono pirmininko Loïgo Chesnais-Girard (FR / PES) parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje.

Europos Komisija pasiūlė sukurti 5 mlrd. EUR prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą, kuris bus naudojamas labiausiai nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos nukentėjusiems regionams, įmonėms ir vietos bendruomenėms remti. Plenarinės asamblėjos priimtoje nuomonėje RK palankiai vertina rezervo sukūrimą kaip apčiuopiamą Europos vidaus solidarumo, kuriuo siekiama prisidėti prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, išraišką. Tačiau Komitetas pabrėžia, kad taikant šią naują finansinę priemonę itin daug dėmesio turi būti skiriama vietos ir regionų valdžios institucijoms, nes „Brexit’o“ poveikis regionuose labai skiriasi.

Pranešėjas Loïg Chesnais-Girard (FR / PES) , Bretanės regiono pirmininkas, pareiškė: „Laimei, daugumai regionų, glaudžiai susijusių su Jungtine Karalyste, nereikėjo laukti, kol „Brexit’as“ galiausiai įgavo formą praėjusių metų gruodžio mėn., kad galėtų numatyti jo pasekmes, tačiau iki šiol jie jautėsi, kad šį iššūkį jiems tenka atremti vieniems. Atėjo laikas Europos Sąjungai parodyti – ir parodyti greitai, – kad ji yra pasirengusi apsaugoti savo piliečius ir regionus. Tačiau bijau, kad 5 mlrd. EUR suma, dėl kurios nuspręsta Europos lygmeniu, nebus pakankama. Kad šis rezervas būtų tikrai veiksmingas, jis taip pat turės būti nukreiptas į regionus. Labai svarbu perkurti šią priemonę atsižvelgiant į regionus, nes tai susiję ne tik su „Brexit’o“ padarytos žalos atitaisymu, bet ir su parama pertvarkai ir naujų galimybių kūrimu, visų pirma pasitelkiant profesinį mokymą .“

Loïg Chesnais-Girard taip pat yra 2020 m. įsteigtos RK ir JK ryšių grupės , kuri siekia užtikrinti, kad būtų tęsiamas abiejų Lamanšo sąsiaurio pusių politinis dialogas, pirmininkas.

Europos Parlamento narys ir pranešėjas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo klausimais Pascal Arimont (BE / EPP) prisijungė prie plenarinio posėdžio diskusijų ir pabrėžė, kad „ turime užtikrinti, kad Europos Sąjungos teikiama pagalba pasiektų labiausiai nuo „Brexit’o“ nukentėjusias šalis, regionus ir žmones. Europos bendrovės, ypač MVĮ, kurios jau kenčia nuo COVID-19 krizės, neturėtų patirti išlaidų dar ir dėl „Brexit’o“ nesėkmės. Todėl šis rezervas yra toks svarbus ir turi būti nedelsiant patvirtintas, kad jį būtų galima kuo greičiau paskirstyti.“

Siekiant geriau reaguoti į trumpalaikius ir vidutinės trukmės poreikius ir išlaikyti sanglaudą kaip pagrindinę Europos vertybę, RK nuomonėje pateikiama keletas pasiūlymų:

- padidinti rezervo biudžeto pajėgumą nuo 5 mlrd. EUR iki 6 mlrd. EUR , kad būtų galima geriau reaguoti į trumpalaikius ir vidutinės trukmės poreikius;

- padidinti žuvininkystei skirtą finansavimą iki 1 mlrd. EUR ir netaikyti jai valstybės pagalbos taisyklių;

- pakeisti paramos žuvininkystei paskirstymo kriterijus , kurie turėtų būti grindžiami realiais nuostoliais, o ne nuostolių dalimi, lyginant su visu valstybės narės žvejybos sektoriumi. Tai užtikrintų teisingesnį finansavimo paskirstymą labiausiai paveiktiems Europos regionams nepriklausomai nuo valstybės narės dydžio;

- suteikti daugiau lankstumo valstybės pagalbos srityje , siekiant užtikrinti greitą gebėjimą įsikišti ir padėti labiausiai nukentėjusiems ekonominės veiklos vykdytojams. Laikinos priemonės dėl COVID-19 turi būti pratęstos ir taikomos tiesioginiam „Brexit’o“ poveikiui;

- užtikrinti, kad priemonės, skirtos sutrikimams dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš programos „Erasmus+“ sumažinti, atitiktų prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo finansinės paramos skyrimo reikalavimus.

Bendroji informacija

2020 m. liepos mėn. Europos Vadovų Tarybai pasiekus susitarimą, 2021 m. sausio mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl 5 mlrd. EUR prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo. Paramą pagal šią finansinę priemonę planuojama teikti dviem etapais: 2021 m. (4 mlrd. EUR) ir 2024 m. (1 mlrd. EUR). RK siūlo padidinti antrąją dalį nuo 1 mlrd. EUR iki 2 mlrd. EUR.

Pagal Komisijos pasiūlymą daugiausiai rezervo lėšų būtų skiriama Belgijai, Danijai, Vokietijai, Airijai, Prancūzijai ir Nyderlandams. Kartu šios šešios valstybės narės gautų beveik 3 mlrd. EUR iš 4 mlrd. EUR, skirtų 2021 m. kaip išankstinis finansavimas .

2020 m. Europos regionų komitetas įsteigė ryšių grupę ryšiams su JK vietos valdžios ir decentralizuotų administracijų atstovais palaikyti, siekiant užtikrinti, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES su šiais atstovais būtų tęsiamas politinis dialogas. RK ir JK ryšių grupei pirmininkauja Loïg Chesnais-Girard (FR / PES).

RK delegaciją sudaro 12 tikrųjų narių ir vienas stebėtojas , jie buvo atrinkti atsižvelgiant į politinę, geografinę ir lyčių pusiausvyrą. RK ir JK ryšių grupės JK atstovai atrenkami pagal vietos valdžios institucijų ir JK decentralizuotų parlamentų, asamblėjų ir vyriausybių susitarimus.

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023