Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionų vadovai prašo užtikrinti aukštynkryptę minimalaus darbo užmokesčio konvergenciją visoje Europoje ir kovoti su dirbančiųjų skurdu, nes COVID krizė daro poveikį darbuotojų pajamoms  

RK pritaria direktyvos dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio ES projektui

Regionai ir miestai mano, kad kova su dirbančiųjų skurdu ir aukštynkryptės minimalaus darbo užmokesčio konvergencijos užtikrinimas yra būtinos sąlygos siekiant socialinės, sąžiningos ir tvarios rinkos ekonomikos Europos Sąjungoje. Todėl Europos regionų komitetas (RK) palankiai įvertino Europos Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama nustatyti deramo minimalaus darbo užmokesčio nustatymo sistemą , kartu atsižvelgiant į galiojančius nacionalinės teisės aktus ir socialinių partnerių vaidmenį. Karintijos žemės vyriausybės vadovo Peterio Kaiserio (AT/ESP) parengta RK nuomonė buvo priimta šią savaitę po diskusijų su Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos atstovu.

Pastaraisiais metais pastebėtas darbo užmokesčio nelygybės didėjimas daugelyje valstybių narių: darbuotojų, kuriems gresia skurdas, dalis nuo 8,3 proc. 2010 m. padidėjo iki 9,3 proc. 2018 m. Be to, COVID-19 pandemija padarė neigiamą poveikį darbuotojų darbo užmokesčiui, visų pirma tų, kurie gauna mažiausias pajamas. Todėl RK ragina pradėti konvergencijos procesą, kad visose valstybėse narėse, kuriose nustatytas minimalus darbo užmokestis, būtų pasiekta mažesnė riba – bent 60 proc. nacionalinio visą darbo laiką dirbančio darbuotojo bruto darbo užmokesčio medianos ir 50 proc. visą darbo laiką dirbančio darbuotojo nacionalinio bruto vidutinio darbo užmokesčio visose valstybėse narėse. Jis taip pat ragina Komisiją remti tiek būsimą gebėjimų stiprinimą, tiek socialinių partnerių savarankiškumą Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Pirmasis Europos regionų komiteto pirmininko pavaduotojas Vasco Cordeiro pasakė: „Užtikrindami tinkamą minimalų darbo užmokestį ES žengiame dar vieną žingsnį siekdami panaikinti dirbančiųjų skurdą ir apskritai panaikinti skurdą. Vietos ir regionų valdžios institucijos vaidina labai svarbų vaidmenį užtikrinant siūlomos direktyvos vykdymą, ją propaguojant ir vykdant jos stebėseną. Kartu su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planu ir Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimu bus dar kartą patvirtinta, kad ES labai rūpinasi savo žmonėmis, jos socialiniu aspektu ir atsigavimu po pandemijos“.

Portugalijos darbo ir profesinio mokymo ministro pavaduotojas Miguelis Cabrita pabrėžė, kad: „Mes visi manome, kad labai svarbu užtikrinti Europos Sąjungos darbuotojams deramą darbo užmokestį, kad būtų garantuotos tinkamos darbo ir gyvenimo sąlygos ir kuriama sąžininga ir atspari ekonomika ir visuomenė. Deramas darbo užmokestis yra esminė Europos socialinio modelio dalis. Mes visi pasisakome už tai, kad darbas turi apsimokėti, ir remiame tikslą užtikrinti deramą minimalų darbo užmokestį visoje ES teisės aktais arba kolektyvinėmis derybomis, atsižvelgiant į nacionalines sistemas ir socialinių partnerių autonomiją.“

Nors tik labai nedaug ES regionų turi teisėkūros galių nustatyti minimalų darbo užmokestį, jie atlieka svarbų vaidmenį derantis dėl regioninių kolektyvinių sutarčių, nes jie yra darbdaviai ir sudaro viešųjų pirkimų sutartis, o tai turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai laikysis taikytinų darbo užmokesčio sąlygų ir vadovausis tinkamais kolektyvinių derybų principais. Kartu RK nuomonėje raginama kovoti su dirbančiųjų skurdu taikant daugialypį požiūrį, atsižvelgiant į kitus veiksnius, pavyzdžiui, mokesčių sistemą, mokymo iniciatyvas, socialinių išmokų dydį ir užimtumo politiką.

Pranešėjas Peter Kaiser (AT/PES), Karintijos žemės vyriausybės vadovas, pasakė: „Deramas minimalus darbo užmokestis yra svarbus Europos socialinio ramsčio elementas. Mažas pajamas gaunančių asmenų indėlis į mūsų visuomenę COVID-19 krizės metu nusipelno pripažinimo, tačiau visų pirma reikia imtis konkrečių veiksmų. Būtina skubiai spręsti dirbančiųjų skurdo ir nesveikos darbo sąnaudų konkurencijos mažėjimo spiralės problemą. Kad darbas ES būtų naudingas visiems, mums reikia nustatyti privalomą minimalų darbo užmokestį, kuris sudarytų bent 60 proc. nacionalinės bruto darbo užmokesčio medianos ir 50 proc. nacionalinio bruto vidutinio darbo užmokesčio. Šiame konvergencijos procese turi būti atsižvelgiama į esamas nacionalines darbo užmokesčio nustatymo sistemas ir socialinių partnerių savarankiškumą.“

Daugiau informacijos

Tinkamo minimalaus darbo užmokesčio užtikrinimas visiems darbuotojams yra vienas iš 20 Europos socialinių teisių ramsčio principų. Kovo 4 d. Europos Komisija pristatė veiksmų planą , kuriuo siekiama paspartinti jo įgyvendinimą ir pasirengti gegužės 7–8 d. Porte įvyksiančiam ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui .

Šią savaitę RK paskelbė naują tyrimą , kuriame analizuojamas minimalaus darbo užmokesčio vietos ir regionų matmuo Europoje. Daroma išvada, kad regionų disbalansas gali neigiama atsiliepti geriems ketinimams, susijusiems su minimalaus darbo užmokesčio politika. Pavyzdžiui, daugelyje sostinių regionų, kuriuose pragyvenimo išlaidos didelės, nacionaliniu minimaliu darbo užmokesčiu neužtikrinamos deramos pajamos. Be to, ES yra pasienio regionų, kuriuose minimalus darbo užmokestis labai skiriasi, o tai gali daryti poveikį abiejų šalių darbo rinkai. Tyrime siūloma parengti regioninius „pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio“ vertinimus kaip pamatinių verčių pagrindą ir pabrėžiamas svarbus vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo stebint ir propaguojant naujosios direktyvos tikslus.

Kontaktinis asmuo:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023