Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionų ir vietos valdžios atstovai: norėdami geriau reaguoti į pandemijas, turime keisti ES sprendimų priėmimo procesus  

Milijonas išrinktų regionų ir vietos politikų turi visapusiškai dalyvauti ieškant konkrečių atsakymų į žmonėms rūpimus klausimus.

2020 m. rugsėjo 11 d. Europos regionų komiteto (RK) biuro nariai* aptarė COVID-19 krizės poveikį kaimams, miestams ir regionams ir būtinybę gerinti Europos Sąjungos veikimą. Virtualiame renginyje taip pat dalyvavo Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ministras pirmininkas Armin Laschet ir Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Maroš Šefčovič.

Dalyviai teigė, kad dėl COVID-19 pandemijos iškilo klausimų ne tik dėl ES atsparumo, bet ir dėl jos kompetencijos ir sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumo reaguojant į dideles krizes. Per krizę tūkstančiai merų, regionų pirmininkų ir tarybų narių tapo Europos atrama ir jie bus labai svarbūs įgyvendinant ES ir nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus. Artėjanti Konferencija dėl Europos ateities** bus puiki proga kolektyvinei diskusijai šiais klausimais, kuriuos sprendžiant taip, kad būtų patenkinti piliečių lūkesčiai, svarbus vaidmuo teks vietos ir regionų valdžios institucijoms.

„Per antrąją pandemijos bangą centrinės vyriausybės ir ES vėl kliaunasi vietos ir regionų valdžios institucijomis, nes jos turi teikti paslaugas, išsaugoti gyvybes ir gelbėti darbo vietas. Pradedant grįžimo į mokyklas organizavimu ir baigiant spaudimo sveikatos priežiūros tarnyboms mažinimu, darbo vietų apsauga ir MVĮ rėmimu, vietos ir regionų valdžios institucijos per šią tragišką pandemiją toliau stovi pirmojoje gynybos linijoje“, – sakė RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas. RK vadovas taip pat pridūrė: „Nacionalinių sienų uždarymas nieko neišsprendžia. Europos atsakas turi apimti konkrečius tarpvalstybinio regionų bendradarbiavimo sveikatos ir kitų viešųjų paslaugų srityje mechanizmus. Norėdami efektyviai veikti savo žmonių ir įmonių labui privalome vengti biurokratinės izoliacijos ir perteklinės centralizacijos ir siekti, kad būtų daugiau visą Europą apimančio koordinavimo. Konferencija dėl Europos ateities yra gera proga pagerinti ES demokratijos veikimą. Komitetas yra pasirengęs dirbti su Vokietijos žemėmis, kad būtų išgirstas milijono ES vietos ir regionų lygmeniu išrinktų atstovų balsas. Atėjo laikas užtikrinti, kad be nacionalinės ir ES valdžios vietos ir regionų valdžios institucijos kartą ir visiems laikams būtų pripažintos vienu iš trijų mūsų Europos demokratijos buveinės kertinių akmenų.“

Kad galėtume kovoti su koronos virusu ir kurtume ateitį po krizės turime bendradarbiauti Europoje visais lygmenimis. Regionams šiuo atveju tenka labai svarbus vaidmuo. Turime rasti europinius sprendimus, kurie numatytų regioninę atsakomybę. Kaip virusas peržengia sienas, taip ir mes turime veikti per sienas su juo kovodami“, – sakė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ministras pirmininkas A. Laschet.

Dalyviai pabrėžė, kad pandemija darė ir tebedaro spaudimą visiems valdymo lygmenims, skatindama juos dirbti drauge ir veiksmingai. Europos Komisijos Geresnio reglamentavimo darbotvarkės ramsčiai – geriausio valdymo lygmens ES politikai kurti ir įgyvendinti nustatymas (subsidiarumas) ir finansinio ir administracinio poveikio įvertinimas (proporcingumas). Šie du ramsčiai naudojami, kad būtų padidintas ES sprendimų priėmimo proceso atvirumas ir skaidrumas ir pagerinta naujų ES teisės aktų kokybė.

„Dar prieš pandemiją U. von der Leyen vadovaujama Komisija atnaujino savo įsipareigojimą užtikrinti geresnį reglamentavimą ir siekti, kad politika ir toliau būtų formuojama remiantis faktais. Dabar, pasikeitusiame pasaulyje, šis įsipareigojimas tapo dar aktualesnis. Komisijai nepaprastai svarbu žmonėms ir įmonėms suteikti galimybę dalyvauti politikos formavime, užtikrinti teisinį tikrumą ir aukštus apsaugos standartus. To negalima pasiekti veikiant tik kuriuo nors vienu lygmeniu. Vietoje to, vietos, regionų, nacionaliniai ir Europos subjektai turi derinti savo pastangas. Taip mes užtikrinsime, kad ne tik atsigausime po krizės, bet ir žengsime į priekį, kurdami žalią, skaitmeninę ir teisingą Europą. Atsižvelgdamas į visa tai, labai vertinu Regionų komiteto pastarąjį indėlį į mūsų Geresnio reglamentavimo darbotvarkę, ypač įsteigtus regioninius centrus ir Komiteto paramą konsultacijoms ir pasirinktiems vertinimams“, – sakė už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas M. Šefčovič.

Diskusijų metu biuro nariai akcentavo, kad siekiant gerų rezultatų, ypač per COVID-19 pandemiją, nepaprastai svarbu nuo pat pradžių gauti techninę grįžtamąją informaciją apie ES teisės aktų įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu. 2018 m. Europos regiono komitetas įsteigė Regioninių centrų tinklą, kad per jį organizuodamas tikslines konsultacijas galėtų rinkti vietos ir regionų duomenis apie ES politikos įgyvendinimą. Tinklas turi visas galimybes prasmingai prisidėti prie ES politikos peržiūros ir vertinimų, atliekamų reaguojant į COVID-19 pandemiją.

Bendroji informacija

* RK biuras rengia asamblėjos politinę darbotvarkę. Jam priklauso du arba trys RK nariai iš kiekvienos valstybės narės. Paprastai biuras kas pusmetį rotacijos tvarka posėdžiauja ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Biuro posėdis turėjo vykti Diuseldorfe, tačiau pastaruoju metu visoje Europoje augant užsikrėtimams COVID-19, jis vyko virtualiai.

** Konferencija dėl Europos ateities turėtų paskatinti piliečių dalyvavimą ES demokratiniuose procesuose neapsiribojant rinkimais ir užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas ir būtų įsiklausyta į jų nuomonę. Konferencija turėjo prasidėti 2020 m. gegužės 9 d., Europos dieną, ir tęstis dvejus metus, tačiau dėl COVID-19 krizės procesas užtruko. ES pirmininkaujanti Vokietija įsipareigojo konferenciją pradėti kuo greičiau.

Kontaktinis asmuo
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023