Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Siekiant visoje ES pašalinti nelygybę sveikatos srityje, labai svarbu mažinti taršą  

Bendra Europos regionų komiteto (RK) ir Europos Komisijos (EK) iniciatyva – Suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti balandžio 25 d. surengė savo antrąjį posėdį, kuriame daugiausia dėmesio skyrė sveikatos klausimui ir Nulinės taršos veiksmų planui, kaip svarbiausiam vandens, oro ir dirvožemio taršos ir ES egzistuojančios nelygybės sveikatos srityje mažinimo veiksniui.

ES egzistuojančios nelygybės sveikatos srityje problemą galima ir reikia kuo skubiau spręsti, ypač pagal Nulinės taršos veiksmų planą ir jo specialią pavyzdinę iniciatyvą, skirtą „Nelygybės sveikatos srityje mažinimui nulinės taršos priemonėmis“. Tai buvo viena iš pagrindinių idėjų, kuria pasidalijo antrojo Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti posėdžio, vykusio balandžio 25 d., dalyviai, kurie taip pat pabrėžė dramatišką aplinkos taršos poveikį žmonių sveikatai – 17 proc. mirties nuo plaučių vėžio atvejų siejama su oro tarša ir 11 proc. ankstyvų mirčių atvejų ES – su aplinkos tarša. Todėl be vandens, oro ir dirvožemio taršos mažinimo, vienas iš pagrindinių naujai įsteigtos platformos tikslų – prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo ir nelygybės sveikatos srityje mažinimo, nes tam tikros gyventojų grupės patiria didesnį poveikį arba yra pažeidžiamesnės taršai ir jos padariniams sveikatai.

Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti bendrapirmininkė ir Nivegeino savivaldybės tarybos narė Marieke Schouten (NL / Žalieji) pažymėjo: „Suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti yra labai svarbus žingsnis įgyvendinant Europos Sąjungos žaliojo kurso užmojus. Siekiant didinti atsparumą ir kurti aplinką tausojančią Europą, labai svarbu nulinės taršos priemonėmis užtikrinti vienodas galimybes visiems ES piliečiams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.Mokslas ir inovacijos – tai novatoriškos priemonės ir svarbus veiksnys imantis konkrečių kovos su tarša veiksmų.“ RK pranešėja dėl nulinės taršos Marieke Schouten taip pat pabrėžė, kad įvairios teminės sritys ir veikla siekiant nulinės taršos dera su RK pavyzdine iniciatyva Žaliasis kursas vietos lygmeniu.

Europos Komisijos Aplinkos GD generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti bendrapirmininkis Patrick Child kalbėjo: „Europos žaliasis kursas ir mūsų darbas nulinės taršos srityje tapo dar svarbesnis dabartinės krizės ir Rusijos įsiveržimo į Ukrainą akivaizdoje.Atsižvelgiant į Komisijos strategijoje „RePowerEU“ iškeltą energetinio saugumo uždavinį, būtina nedelsiant paspartinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą, nes tai turėtų tiesiogiai prisidėti prie ES nulinės taršos tikslų.Ši platforma mums leidžia žengti į priekį kartu su itin svarbiais partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų užtikrinta kuo didesnė nauda piliečiams aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos srityse.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hans Bruyninckx pabrėžė, kad „nors ir lėtai, tačiau vyksta nuolatinis procesas siekiant nulinės taršos tikslo.Visoje Europos Sąjungoje turime gerinti sveikatos priežiūrą kartu mažindami su ja susijusią nelygybę“. Be to, jis pabrėžė, jog būtina taršos sukeltų arba jos pasunkintų ligų prevencija, pavyzdžiui, įgyvendinant Nulinės taršos veiksmų planą ir taip užtikrinant geresnę ES piliečių gyvenimo kokybę bei aplinkos apsaugą.

Platformos nariai taip pat aptarė Komisijos pasiūlymus, susijusius su Tvarių gaminių iniciatyva ir Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos peržiūra. Šiomis iniciatyvomis siekiama mažinti taršą ir užtikrinti daugiau žiedinių gamybos ir vartojimo ciklų, laikantis Europos žaliojo kurso tikslų. Dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad mokslas ir inovacijos suteikia naujų sprendimų kovoti su aplinkos tarša ir kad šios inovacijos turi būti diegiamos ir įgyvendinamos visų pirma vietos ir regionų lygmeniu.

Pristatydamas savo parengtą RK nuomonę dėl programos „Europos horizontas“ misijų Helsinkio regiono pirmininkas Markku Markkula(FI / EPP) pabrėžė, kad misijos yra nauja ir itin svarbi priemonė, galinti daryti didelį poveikį siekiant nulinės taršos tikslo. Jis pažymėjo: „Turime kurti naują, dalijimusi žiniomis grindžiamą darbo kultūrą, kad būtų sumažintas atotrūkis tarp akademinės bendruomenės, pramonės ekspertų ir politikos formuotojų.“Baigdamas buvęs RK pirmininkas priminė, kad „prognozavimo veikla yra svarbi siekiant suprasti didžiulius informacijos srautus ir naudojant bendras žinias šiuo tikslu derinant kultūrą, mokymąsi, gebėjimų stiprinimą ir mokslinius tyrimus.Reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų galima išplėtoti mūsų anglies atspaudą, kuris būtų atsvara taršai ir mūsų anglies pėdsakui.Šiuo tikslu turime įtraukti pramonės partnerius ir verslo subjektus“.

Posėdis taip pat suteikė galimybę aptarti Platformos 2022–2024 m. darbo programą. Trečiąjį Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti posėdį planuojama surengti 2022 m. spalio mėn. Kvietimas į kitą posėdį ir informacija apie praktinius seminarus ir kitus renginius pateikiami platformos interneto svetainėje.

Bendroji informacija

Pirmasis Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti posėdis vyko 2021 m. gruodžio 16 d. dalyvaujant už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingam Komisijos nariui Virginijui Sinkevičiui ir Europos komiteto pirmininkui bei Centrinės Makedonijos regiono gubernatoriui Apostolosui Tzitzikostui. Pranešimą spaudai galite rasti čia, o sesijos vaizdo įrašas pateikiamas čia.

Kontaktiniai asmenys

David Crous

Tel.: +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023