Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„(Re)New EUrope“. Europos miestų ir regionų aukščiausiojo lygio susitikimas vyks 2019 m. kovo 14–15 d. Bukarešte  
Daugiau kaip 500 ES, nacionalinio ir vietos lygmens politikų sukurs viziją, kaip sustiprinti demokratiją, artumą ir solidarumą Europos Sąjungoje

Daugiau kaip 500 Europos, nacionalinių, regionų ir vietos vadovų iš visų valstybių narių kovo 14–15 d. susirinks Bukarešte, kad aptartų Europos ateitį ir regionų bei miestų vaidmenį atnaujintoje Europos Sąjungoje. „(Re)New Europe“ pavadintame aukščiausiojo lygio susitikime taip pat dalyvaus aukšto lygio ES atstovai, įskaitant Rumunijos Prezidentą Klausą Iohannisą, Rumunijos ministrę pirmininkę Vioricą Dăncilă, Europos regionų komiteto pirmininką Karlą-Heinzą Lambertzą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininką Lucą Jahier ir ES vyriausiąjį derybininką dėl „Brexit’o“ Michelį Barnier .

Bendroji informacija apie aukščiausiojo lygio susitikimą ir jo temos

Aukščiausiojo lygio susitikimas vyks kritiniu ES momentu, kai bus priimti svarbūs, ateitį nulemsiantys sprendimai, įskaitant numatomą Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES, gegužės mėn. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus ir derybas dėl ES ilgalaikio biudžeto po 2020 m.

Europos regionų komiteto — ES išrinktų vietos ir regionų politikų asamblėjos – ir ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos bei pagrindinių Rumunijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijų bendrai organizuotame renginyje ES regionų ir miestų atstovai išdėstys savo Europos ateities viziją prieš gegužės 9 d. įvyksiantį ES vadovų susitikimą Sibiu mieste.

Programą sudarys pagrindiniai pranešimai ir šešios teminės diskusijos: 1) Socialinė sanglauda ir integracija regionuose ir miestuose, 2) Tvarią ateitį kuriantys ES regionai ir miestai, 3) Teritorinė sanglauda ES piliečiams suartinti, 4) Aktyvus subsidiarumas, 5) Europos demokratijos stiprinimas ir 6) Su ES siejami jaunųjų vietos ir regionų lyderių lūkesčiai .

„Brexit’as“. Diskusija su Micheliu Barnier

Likus nedaug laiko iki numatomos „Brexitʼo“ datos (kovo 29 d.), tikimasi, kad ES vyriausiasis derybininkas dėl „Brexitʼo“ Michelis Barnier dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime ir su vietos ir regionų vadovais aptars „Brexitʼo“ poveikį ES regionams ir miestams bei ES paramą didžiausią „Brexitʼo“ poveikį pajusiantiems miestams ir regionams, taip pat pamokas ES ateičiai. Atsižvelgiant į „Brexit’o“ laiką ir jo pasekmes miestams ir regionams, visų pirma išstojimo be susitarimo atveju, diskusijoje bus aptariami du tyrimai:

RK ir „Eurochambres“ 2018 m. atliktas tyrimas , kuriuo remiantis buvo išsamiai išnagrinėtos „Brexit’o“ pasekmės ES 27 regionų ir miestų prekybai ir ekonomikai (žr. pranešimą spaudai ).

Vos prieš dvi savaites Birmingemo universiteto paskelbtas ir RK pristatytas tyrimas rodo, kad „Brexit’as“ be susitarimo padarytų didžiulę žalą vietos ekonomikai ir ES, ir Jungtinėje Karalystėje (žr. pranešimą spaudai ).

100 išrinktų jaunų politikų dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime

Į Bukareštą pakviesta 100 jaunų politikų iš ES regionų ir miestų. Jie dalyvaus diskusijoje dėl Europos ateities. Jaunieji vadovai pasidalys savo nuomonėmis šiais klausimais dėl Europos ateities: kaip ES galėtų užmegzti nuolatinį ryšį su jaunaisiais vietos ir regionų lyderiais ir ką regionai, miestai, parlamentai ir politinės partijos galėtų padaryti, kad aktyviau dalyvautų įgyvendinant Europos politiką.

Geresnis ES reglamentavimas. Regioninių centrų tinklo sukūrimas

Kadangi miestai ir regionai yra atsakingi už dviejų trečdalių ES teisės aktų įgyvendinimą, Komitetas steigia regioninių centrų tinklą (#RegHub) , kad jie galėtų toliau prisidėti prie ES teisės aktų stebėsenos, vertinimo ir tobulinimo . Renginio metu bus oficialiai pradėta įgyvendinti iniciatyva 20 regionų dalyvaujant bandomajame etape (2019–2020 m.).

Rengiantis Sibiu. Aukščiausiojo lygio susitikimo deklaracijoje bus išdėstytas regionų ir miestų požiūris į Europos ateitį

Aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje bus priimta vietos ir regionų vadovų deklaracija „Kurkime ES iš apačios, kartu su mūsų regionais ir miestais“ . Deklaracija oficialiai bus perduota Rumunijos Prezidentui Klausui Iohannisui . Joje bus išdėstyta miestų ir regionų pozicija ES institucijų ir valstybių bei vyriausybių vadovams, kurie gegužės 9 d. Sibiu mieste (Rumunija) aptars ES ateitį .

Informacija spaudai ir žiniasklaidai:

Programą žiniasklaidai, kontaktus spaudai ir visą atitinkamą medžiagą žiniasklaidos priemonėms galima rasti aukščiausiojo lygio susitikimo tinklalapio puslapyje .

Pagrindiniai aukščiausiojo lygio susitikimo posėdžiai bus transliuojami internetu aukščiausiojo lygio susitikimo pradžios tinklalapyje .

Sekite #EUlocal veiklą, kad galėtumėte bendrauti su kitais socialiniuose tinkluose.

2018 m. pranešimas „Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris“  – RK brošiūra.

Bendroji informacija

Europos miestų ir regionų aukščiausiojo lygio susitikimas rengiamas siekiant užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos visapusiškai prisidėtų prie svarbiausių Europos Sąjungos diskusijų. Jį inicijavo Europos regionų komitetas, kad papildytų savo kaip ES sprendimus priimančių institucijų patariamojo organo kasdienį darbą. Aukščiausiojo lygio susitikimas rengiamas kas dvejus metus. Šie aukščiausiojo lygio susitikimai paprastai rengiami Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Paskutiniai aukščiausiojo lygio susitikimai vyko Bratislavoje (2016 m.), Atėnuose (2014 m.), Kopenhagoje (2012 m.), Prahoje (2009 m.) ir Romoje (2007 m.). Ši tradicija tęsiama ir šiais metais.

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023