Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Po Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo regionai ir miestai ragina pripažinti jų vaidmenį kuriant socialinę Europą  

Gegužės 7–8 d. Porte vykusiame ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos regionų komitetui atstovavo pirmasis pirmininko pavaduotojas Vasco Cordeiro ir SEDEC komisijos pirmininkė Anne Karjalainen. Jie palankiai įvertino ES valstybių ir vyriausybių vadovų įsipareigojimą dar aktyviau kurti socialinę Europą, stiprinti socialinę sanglaudą ir siekti naujų ES tikslų užimtumo, įgūdžių ir skurdo mažinimo srityse. Tačiau Komiteto atstovai apgailestavo, kad galutinėje Porto deklaracijoje nebuvo paminėtas regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo.

Pirmasis RK pirmininko pavaduotojas, Azorų regioninio parlamento narys Vasco Alves Cordeiro pareiškė: „Europos socialinių teisių ramstis bus sėkmingas tik tada, jeigu įsitrauks visi valdymo lygmenys, pradedant Europos, baigiant vietos lygmeniu. Labai gerai, kad socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvių deklaracijoje buvo paminėta, jog būtina stiprinti teritorinę ir socialinę sanglaudą dalyvaujant Europos, nacionaliniam, regionų ir vietos valdymo lygmenims. Tačiau nuvilia tai, kad Europos Vadovų Taryba galutinėje viršūnių susitikimo deklaracijoje mūsų vaidmens nepripažino. Socialinę Europą kurti galime tik kartu su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir joms padedant, taigi šią nerimą keliančią tendenciją reikia keisti, taip pat ir vykstant Konferencijai dėl Europos ateities.“

SEDEC komisijos pirmininkė, Keravos miesto tarybos narė ir ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos prašymu rengiamos nuomonės dėl Europos socialinių teisių ramsčio vietos ir regionų matmens pranešėja Anne Karjalainen (FI / PES) pareiškė: „Mes teigiamai vertiname tai, kad ES vadovai susitarė dėl bendrų tikslų, siekdami, kad žmonių gerovė ir lygybė sudarytų politikos pagrindą ir kad socialiniai klausimai taptų nuolatiniu Europos Sąjungos prioritetu. Tačiau sėkmė priklausys nuo visų valdymo lygmenų, pradedant Europos, baigiant vietos, įsipareigojimo kurti stiprią ir atsparią socialinę Europą, kuri garantuotų, kad žalioji ir skaitmeninė pertvarka būtų teisinga, ir kuri leistų greičiau atsigauti nuo COVID-19 krizės tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu.“

Daugiau informacijos

V. A. Cordeiro ir A. Karjalainen, kartu su ES vadovais ir įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, dalyvavo penktadienį surengtoje viršūnių susitikimo aukšto lygio konferencijoje . Besibaigiant šiai konferencijai buvo pasirašyta bendra deklaracija .

Praėjusią savaitę Portugalijos ministras pirmininkas António Costa kalbėjo RK plenarinėje sesijoje , pabrėždamas, kad miestai ir regionai yra svarbūs partneriai siekiant teisingo, žaliojo ir skaitmeninio Europos atsigavimo.

Gegužės 8 d. ES vadovai susitiko Porte, kad susitartų dėl konkrečių kiekybinių tikslų ir terminų, kuriais vadovaujantis būtų įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis, apie kurį paskelbta 2017 m. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime. Kaip teigiama Europos Komisijos kovo mėn. pateiktame veiksmų plane , nauji pagrindiniai tikslai reiškia, kad iki 2030 m. bent 78 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų turėti darbą, bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose, o asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 mln. 

Kontaktinis asmuo:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :