Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Platformų ekonomika: būtinos ES taisyklės, užtikrinančios sąžiningą konkurenciją ir darbuotojų teises  

Vietos ir regionų vadovai atkreipė naujojo už darbo vietas ir socialines teises atsakingo Europos Komisijos nario Nicolaso Schmito dėmesį į tai, kad ES turi nustatyti aiškias platformų ekonomikos taisykles siekiant užtikrinti darbuotojų teises ir vienodas sąlygas ekonominei veiklai internete ir tradicinei ekonominei veiklai bendrojoje rinkoje.

Šiandien Europos regionų komitete (RK) priimtose dviejose nuomonėse pabrėžiama, kad daugelis dabartinių ES nuostatų yra pasenusios, nes skaitmeninėse platformose dažnai atsiranda naujų verslo modelių ir nestandartinių užimtumo formų. Būtent įgyvendinant Elektroninės komercijos direktyvą , kuri buvo priimta 2000 m., buvo iškelta keletas teismo bylų, susijusių su tokiomis bendrovėmis kaip „Uber“ ir „Airbnb“.

Pirmą kartą kalbėdamas viešai kaip už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Komisijos narys Nicolas Schmit Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje pasakė: „Naujosios Komisijos darbotvarke siekiama spręsti problemas ir pasinaudoti galimybėmis, susijusiomis su naujuoju darbo pasauliu, globalizacija, automatizavimu, skaitmeninimu ir dirbtiniu intelektu, kartu pereinant prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos. Turime užtikrinti, kad šie pokyčiai būtų naudingi visiems europiečiams, ypač kai tai susiję su jų darbu ir pragyvenimu. Mūsų regioninės vyriausybės ir administracijos padės įgyvendinti šį bendrą tikslą.“

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz sakė: „Socialinės teisės turi būti ES ateities pagrindas, kuris apsaugotų žmones prisitaikant prie technologinių pokyčių. ES turi parengti aiškų planą, kuriuo būtų užtikrinta, kad keičiantis mūsų pramonei dar labiau nesustiprėtų darbo užmokesčio poliarizacija ir neišaugtų nelygybė. Tinkamai reglamentuojamas darbas platformose yra viena iš galimybių užtikrinti, kad skaitmeninimas būtų naudingas visiems, nė vieno nepaliekant nuošalyje.“

Abiejose nuomonėse daugiausia dėmesio skiriama įvairiems bendradarbiaujamosios ekonomikos ir darbo platformose aspektams. Pirmojoje nuomonėje , kurią parengė Egalėjo savivaldybės tarybos narys Dimitrios Birmpas (EL / PES), pabrėžiama, kad būtina išsami ES lygmens reglamentavimo sistema siekiant užtikrinti platformų darbuotojų socialinę apsaugą ir socialines teises, kad būtų užkirstas kelias tokiai praktikai, kai darbdaviai tyčia neteisingai priskiria darbuotojus savarankiškai dirbantiems asmenims, siekdami išvengti užimtumo reglamentavimo, fiskalinių įsipareigojimų ir kolektyvinių sutarčių.

„Darbas platformose suteikia daug galimybių darbo rinkai, nes jis yra lengvai prieinamas ir lankstus. Tačiau reikia imtis tinkamų priemonių, kad platformų darbuotojams būtų užtikrintos deramos darbo sąlygos. Pagrindinės darbo ir socialinės taisyklės turi būti taikomos ir platformų ekonomikai bei jos darbuotojams, kurių daugumą sudaro jaunimas. Atsižvelgiant į tarpvalstybinį skaitmeninės ekonomikos pobūdį, būtina aiški Europos sistema, kad būtų galima spręsti daugelį su darbu platformose susijusių reglamentavimo problemų, įskaitant tai, kaip nustatyti, ar egzistuoja darbo santykiai“, – teigė pranešėjas, palankiai vertinantis Komisijos nario N. Schmito ketinimą spręsti platformų darbuotojų darbo sąlygų ir naujų formų mažų garantijų darbo klausimus.

Antrojoje nuomonėje ES raginama aiškiai apibrėžti bendro vartojimo ekonomikos platformų statusą, atsižvelgiant į tikslų platformos vykdomos kontrolės lygį, siekiant išsiaiškinti, kokios taisyklės taikomos jų veiklai. Kadangi bendro vartojimo ekonomikoje išnyksta riba tarp individualių ir profesionalių veiklos vykdytojų, sąvoka „paslaugų teikėjas“ turėtų būti išaiškinta nustatant visoje ES taikomas ekonominės veiklos masto ribas. Pagal naujas ES nuostatas taip pat turėtų būti reikalaujama, kad platformos teiktų valdžios institucijoms reikiamus duomenis siekiant užtikrinti taisyklių laikymąsi, o bendro vartojimo ekonomikos tiekėjai sąžiningai mokėtų savo mokesčių dalį.

Pranešėjas, Vienos Landtago narys ir Vienos miesto tarybos narys Peter Florianschütz (AT / PES) pažymėjo: „ES skaitmeninėms platformoms reikia aiškių ir sąžiningų taisyklių. Teisės aktai turi būti taikomi visiems, o ES turi rūpintis savo piliečių interesais miestuose, bendruomenėse ir regionuose. Šiuo metu turime daugiau problemų nei sprendimų, pavyzdžiui, mokesčių, trumpalaikės nuomos būsto sektoriuje klausimais, taip pat iškyla sunkumų dėl judumo mieste ir viešosios erdvės. ES turi geriau įsiklausyti į savo miestus.“

Nuomonėje taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl bendrosios rinkos susiskaidymo, nes valstybės narės, regionai ir miestai bendro vartojimo ekonomikos rinkos dalyviams yra nustatę skirtingas taisykles. RK mano, kad suderintos taisyklės paskatintų mažesnių bendro vartojimo ekonomikos įmonių augimą, palyginti su esamomis didelėmis tarptautinėmis platformomis, kurios gali geriau prisitaikyti prie sudėtingo reglamentavimo.

Asmuo ryšiams

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
08.02.2023