Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Bandomoji veikla „Regioninių inovacijų partnerystė“: ‎ Jūsų regionas paraišką gali teikti jau dabar  

Europos regionų komitetas ir Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) skelbia kvietimą pareikšti susidomėjimą nauja bandomąja veikla „Regioninių inovacijų partnerystė“. Bandomojoje veikloje gali dalyvauti 24 Europos dalyviai (valstybės narės, regionai arba regionų grupės), kuriems yra svarbi ekonomikos ir visuomenės pertvarka ir kurie nori toliau plėtoti savo strateginės politikos programą, susijusią su inovacijomis, pramonės vystymu, tvariomis pertvarkomis ir platesnio masto ekonomine ir socialine plėtra. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. balandžio 25 d.

Regioninių inovacijų partnerystė yra papildomumu grindžiamas požiūris, formuojamas remiantis teigiama pažangiosios specializacijos strategijų įgyvendinimo patirtimi. Iniciatyva siekiama stiprinti regioninės, nacionalinės ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos koordinavimą ir kryptį siekiant įgyvendinti Europos žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir Sąjungoje mažinti atotrūkį inovacijų srityje.

Partnerystė bus tvirtai susieta su ES politikos sistema, remiant Europos žaliojo kurso , programos „Europos horizontas“ , sanglaudos politikos ir priemonės „Next Generation EU“ įgyvendinimą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas priemonėms ir valdymo mechanizmams, kuriais sutelkiami įvairūs finansavimo šaltiniai ir politiniai veiksmai poveikiui didinti ir kurie gali padėti regionines ir nacionalines iniciatyvas susieti su ES dvejopos pertvarkos iniciatyvomis.

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Šia iniciatyva siekiama visos ES vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikti galimybių naudotis patirtimi, ryšiais, bendradarbiauti, rasti bendrų interesų ir dalytis profesinėmis žiniomis, o tai joms padės sėkmingai išspręsti mums visiems iškilusius visuomenės uždavinius. Ilguoju laikotarpiu ši veikla gali padėti pritraukti reikiamas investicijas ir nuosekliai sutelkti visas susijusias politikos sritis ir finansavimo priemones.“

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira pažymėjo: „Norint sėkmingai įgyvendinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas būtina skatinti ir skleisti inovacijas.   Visi regionai turi inovacijų potencialą, kurį reikia visapusiškai išnaudoti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.   Mums reikia tvirtos inovacijų partnerystės, grindžiamos pažangiosios specializacijos strategijomis, kurios būtų pritaikytos prie kiekvienos teritorijos privalumų ir iššūkių ir apimtų skirtingus fondus ir politikos priemones. Regionai turi būti svarbiausi Europos novatoriško augimo modelio kūrimo dalyviai.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pasakė: „Stiprios inovacijų subjektų sąsajos sudaro regioninių inovacijų ekosistemų klestėjimo pagrindą. Regioninių inovacijų partnerystė suteiks galimybę viešiesiems ir privatiems subjektams investuoti į inovacijas ir startuolius siekiant tvarios ekonomikos ir visuomenės. Partnerystė apims visas turimas ES priemones, kad būtų padarytas apčiuopiamas poveikis. Mums reikia inovatorių ir investuotojų kiekvienoje šalyje, kiekviename regione. Regioninių inovacijų partnerystė sujungs juos visus, kad būtų sukurta tikra visos Europos inovacijų ekosistema.“

Bandomosios veiklos dalyviai, glaudžiai bendradarbiaudami su Jungtiniu tyrimų centru ir RK, turėtų nustatyti sritis, į kurias jie norėtų sutelkti dėmesį. Tai gali būti socialiniai ir ekonominiai arba politikos uždaviniai, konkretūs ekonomikos sektoriai ir (arba) politikos sritys ar priemonės. Bandomoji veikla bus pritaikyta pagal kiekvienam dalyviui labiausiai rūpimą sritį.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. balandžio 25 d. Išsamesnė informacija ir nurodymai, kaip teikti paraišką, pateikiami Komiteto pirmininko A. Tzitzikostaso laiške ir jo priede . Apie pasirinktas teritorijas bus paskelbta gegužės mėn., o oficialus atidarymo renginys numatytas gegužės 17 d.

Kontaktiniai asmenys

SEDEC komisijos sekretoriatas

sedec@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022