Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas: konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais jau prasidėjo  

Europos regionų komiteto konsultacijose dėl žiedinės ekonomikos gali dalyvauti visos vietos ir regionų valdžios institucijos ir kiti pagrindiniai suinteresuotieji subjektai iki 2020 m. gegužės 1 d.

Mūsų planetos ištekliai senka. Prognozės rodo, kad per ateinančius dešimtmečius vartojimas pasaulyje padvigubės, tačiau nėra jokių pasaulinio atšilimo sulėtėjimo požymių, todėl būtina skubiai ekonomikos augimą atsieti nuo išteklių naudojimo gaminant ilgalaikio ir daugkartinio naudojimo produktus, kuriuos galima pataisyti. Žiediškumo didinimas bus naudingas aplinkai, tačiau taip pat bus labai svarbus ekonomikos atsigavimui po COVID-19. Drentės provincijos vykdomosios tarybos nario Tjisse Stelpstra (NL / ECR) rengiamoje nuomonėje RK siekia sustiprinti naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano vietos ir regionų ramstį, kad miestai ir regionai taptų jo pagrindu.

Vykdant visų rūšių ekonominę veiklą ES per metus susidaro 2,5 mlrd. tonų atliekų. Tai yra 5 tonos vienam gyventojui per metus. Šiuo metu nėra išsamaus teisinių ir politinių reikalavimų rinkinio, siekiant užtikrinti, kad visi ES rinkai pateikiami gaminiai taptų vis labiau tvaresni ir atitiktų žiediškumo principą. Toks yra 2020 m. kovo 11 d. Europos Komisijos pateikto naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano tikslas.

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas apima daug įvairių pasiūlymų. Tarp jų galima paminėti ekologinio projektavimo sistemos išplėtimą, kad ji būtų taikoma kuo platesniam gaminių spektrui, žaliųjų viešųjų pirkimų skatinimą, pakavimo medžiagų naudojimo apribojimų nustatymą, konkretiems srautams atliekų mažinimo tikslų nustatymą, rūšiuojamojo surinkimo sistemų suderinimą ir labai laukiamo universaliojo kroviklio diegimą ES rinkoje. Pagrindiniai tiksliniai produktai yra elektronika, statybinės medžiagos, transporto priemonės ir baterijos, pakuotės, plastikai ir mikroplastikai, tekstilės gaminiai, maistas, vanduo ir maistingosios medžiagos.

Rengdamas rašytines konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kurios vyks iki 2020 m. gegužės 1 d. , Europos regionų komitetas dabar ragina visas ES vietos ir regionų valdžios institucijas ir suinteresuotuosius subjektus pasidalyti savo nuomonėmis apie Komisijos pasiūlymą ir pateikti savo nuomones bei pasiūlymus.

Viešųjų konsultacijų darbo dokumentą galima rasti čia.

Žiedinė ekonomika yra pagrindinė šio dešimtmečio tema. Tvarių produktų politiką turime skubiai perkelti į konkrečius teisės aktus, kad būtų užtikrinta vartotojų teisė gauti ilgalaikio naudojimo produktus ir užkirstas kelias pirmalaikiam nusidėvėjimui ir neparduotų ilgalaikio vartojimo prekių naikinimui. Galutinis mūsų tikslas turi būti atliekų negaminanti visuomenė“ , – teigė pranešėjas, Drentės provincijos vykdomosios tarybos narys Tjisse Stelpstra (NL / ECR) .

Pagrindinis rengiamos RK nuomonės tikslas yra išplėtoti naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano teritorinį ramstį ir nustatyti su numatomais politiniais veiksmais susijusias galimybes ES vietos ir regionų valdžios institucijoms ir joms tenkančius iššūkius.

„Mes iš tikrųjų palankiai vertiname Europos Komisijos pasiūlytą išsamų teisėkūros ir politikos priemonių rinkinį. Tačiau manome, kad naujame žiedinės ekonomikos veiksmų plane nepakankamai naudojamasi regionų ir miestų politiniu potencialu žiedinei ekonomikai įgyvendinti. Be to, reikia konkrečių tikslų, kainų signalų ir paskatų siekiant užtikrinti tvarią gamintojų, naudotojų ir vartotojų elgseną“ , – pridūrė pranešėjas Tjisse Stelpstra .

Atsižvelgdamas į COVID-19 ir jos poveikį sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai, pranešėjas Tjisse Stelpstra atkreipia dėmesį į ES priklausomybę nuo išteklių ir klausia, ko galime pasimokyti ir į ką reikės atsižvelgti rengiant ekonomikos atgaivinimo planus. „Dėl COVID-19 susidariusi pražūtinga padėtis turi suburti visus politikos formuotojus ir tapti įspėjamuoju signalu, raginančiu sukurti naują ekonomikos modelį, kuriame socialinė gerovė ir aplinkos tvarumas būtų ES ekonomikos atsigavimo pagrindas“ , – teigia pranešėjas Tjisse Stelpstra .

Galimo žiedinės ekonomikos veiksmų plano indėlio į ekonomikos atsigavimą po COVID-19 negalima nuvertinti, nes žiedinė ekonomika atveria daug įvairių naujų verslo galimybių. ES žiedinės ekonomikos darbo vietų skaičius išaugo 5 proc. ir 2012–2018 m. pasiekė maždaug 4 mln. ( EK ).

Pastabos.

Atsižvelgiant į COVID-19 situacijos raidą, RK nuomonės dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano darbo grafikas yra toks: darbo dokumentą numatyta aptarti birželio 8 d. ENVE komisijos posėdyje. Nuomonės projektą planuojama priimti ENVE komisijos posėdyje rugsėjo 9 d., o galutinį balsavimą numatoma surengti 2020 m. spalio 13–14 d. plenarinėje sesijoje.

Vietos ir regionų valdžios institucijų atstovai ir kiti suinteresuotieji subjektai raginami iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikti savo pastabas raštu el. paštu Aliona.Fornea@cor.europa.eu ir enve@cor.europa.eu .

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad prireikus pranešėjas Tjisse Stelpstra , kartu su savo eksperte Ingrid Zeegers ir RK ENVE nariais, gali dalyvauti internetiniuose posėdžiuose ir pokalbiuose.

Diskusijoms parengti pranešėjas dalijasi savo darbo dokumentu dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano , kuriame pateikiami keli bendro pobūdžio ir konkretūs klausimai, susiję su šiais keturiais aspektais:

1. Vietos ir regionų valdžios institucijų veiksmai įgyvendinant žiedinę ekonomiką

2. Ekonomikos sistemos pokyčiai

3. Atliekos neegzistuoja, egzistuoja tik ištekliai

4. Tikslų nustatymas ir teisės aktų rengimas

Pranešėjo darbo dokumentas balandžio 8 d. bus paskelbtas visomis ES kalbomis konsultacijų tinklalapyje .

Kontaktai spaudai

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023