Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
EP nariai ir vietos vadovai kovos dėl tinkamų taisyklių ir finansavimo sanglaudos politikai stiprinti  

Europos Parlamento ir Europos regionų komiteto nariai kartu pareiškė kovosiantys dėl tinkamų taisyklių ir finansavimo, kad būtų sustiprinta 2021–2027 m. sanglaudos politika. Jie paragino valstybes nares užsibrėžti aiškų tikslą siekti didesnės sanglaudos ir sudaryti išties tvirtą ES biudžetą.

Spalio 8 d., Briuselyje vykstant Europos regionų ir miestų savaitei, buvo surengtas bendras Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto (REGI) ir Europos regionų komiteto Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos (COTER) posėdis, kuriame buvo aptartos derybos dėl 2021–2027 m. ES biudžeto ir reglamentų dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų.

Pastaraisiais metais EP nariai ir vietos vadovai susibūrė ginti stiprią 2021–2027 m. laikotarpio sanglaudos politiką, pagal kurią ir toliau būtų teikiama parama piliečiams ir įmonėms visuose Europos regionuose ir į sprendimų dėl investicijų priėmimą būtų įtrauktos vietos ir regionų valdžios institucijos. Kartu jie taip pat pasisako už supaprastintas taisykles ir tai, kad ES sanglaudos politikai nebūtų taikomos papildomos sąlygos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su jos tikslais ir paramos gavėjais. REGI komitetas ir COTER komisija nepritarė kai kurių valstybių narių reikalavimui mažinti biudžetą ir galimam teisinės sistemos dėl vietos subjektų dalyvavimo sumenkinimui ir priminė Europos Parlamento ir Regionų komitetą poziciją.

REGI komiteto ir COTER komisijos nariai vėl iškėlė jiems susirūpinimą keliančius klausimus ir apžvelgė už regioninę politiką atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno, kuris netrukus taps už ES biudžetą atsakingu Komisijos nariu, prioritetus. Diskusijos metu pabrėžta, kad reikia užtikrinti tinkamą finansavimą siekiant padėti ES regionams ir miestams tapti ekologiškesniais, įtraukesniais ir pažangesniais, veiksmingai naudojantis ESI fondų finansavimu. Nariai priminė, kad sąsaja tarp sanglaudos politikos ir struktūrinių reformų turi būti dvipusė, kad sanglaudos politikos tikslai neturėtų būti apeinami ir kad sanglaudos tikslus būtina taikyti visoms ES politikos sritims, kaip reikalaujama Sutartyse. Bendru prioritetu turėtų tapti skirtumų mažinimas ir skatinimas siekti darnaus vystymosi tikslų; šio prioriteto neturėtų sumenkinti pagal principą „iš viršaus į apačią“ taikomas, taupymo priemonėmis grindžiamas požiūris į reformas.

„Jei trūksta užmojo sanglaudos politikai, jo trūksta ir Europai. Biudžeto sumažinimas būtų didelis smūgis Europos projektui. Tai reikštų, kad mes pasiduodame ir leidžiame laimėti eurofobams. Negalime leisti, kad tai įvyktų“, – teigė REGI komiteto pirmininkas Younous Omarjee .

„Sanglaudos politika yra svarbiausia investicijų politikos sritis, kuria gali naudotis mūsų miestai ir regionai. Galimybė, kad bus vėluojama patvirtinti kitą Daugiametę finansinę programą ir dėl to vieneriems ar dvejiems metams sustotų šios politikos įgyvendinimas, darytų tiesioginį poveikį kovai su klimato krize ir padidintų augančius socialinius ir teritorinius skirtumus“, – nurodė COTER komisijos pirmininkė Isabelle Boudineau (FR / PES).

Asmuo ryšiams

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023