Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos vadovai ir ES Komisijos narys Günther Oettinger ragina priimti ES biudžetą prieš rinkimus į Europos Parlamentą siekiant užtikrinti investicijų tęstinumą  

Per diskusiją Europos regionų komitete Briuselyje vietos ir regionų politikai ir už biudžetą atsakingas Komisijos narys Günther Oettinger ragino prieš kitus rinkimus į Europos Parlamentą 2019 m. susitarti dėl naujos daugiametės finansinės programos (DFP), kurioje nustatomos kasmetinės išlaidų ribos visoms ES politikos sritims 2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų užtikrintas ES paramos piliečiams ir įmonėms tęstinumas.

ES vietos ir regionų vadovai remia Europos Komisijos pastangas didinti investicijas į švietimą, mokslinius tyrimus, jaunimo reikalus ir migraciją, taip pat siūlomas priemones, kad ES biudžetas taptų mažiau priklausomas nuo valstybių narių finansinių įnašų. Kartu regionų ir miestų atstovai pabrėžia, kad dėl siūlomo 10 proc. sumažinimo sanglaudos politikai jiems bus sunkiau šalinti skirtumus ir skleisti inovacijas Sąjungos vietos bendruomenėse.

Be galimybių gauti tinkamą finansavimą ES vietos ir regionų vadovai pabrėžė, kad būtina tinkamai apibrėžti regionų ir miestų vaidmenį įgyvendinant visas kitos kartos ES politikos sritis siekiant pagerinti sinergiją ir šių politikos sričių poveikį. Šiuo požiūriu itin svarbus žingsnis bus Europos Komisijos pasiūlymai dėl naujų reglamentų dėl ES fondų, kurie turėtų būti paskelbti gegužės mėn. pabaigoje arba birželio mėn. pradžioje.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pažymėjo, kad „ES biudžeto projekte nustatyti tinkami prioritetai, tačiau tai, ko mums iš tikrųjų reikia, yra didesnis ES biudžetas platesnio užmojo ES ateičiai, todėl Komitetas ragina ES 27 BNP padidinti iki 1,3 proc. Europa be abejonės turi įveikti naujus iššūkius, pavyzdžiui, migracijos ir gynybos, tačiau tai neturėtų būti daroma ES sanglaudos politikos sąskaita. Dabar ypač svarbu matyti, kaip lėšos bus valdomos, ir užtikrinti, kad būtų laiku pasiektas susitarimas, kad vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų planuoti ateitį“ .

Komisijos narys G. Oettinger atkreipė dėmesį į regionams rūpimus klausimus ir paragino vietos vadovus sutelkti savo pastangas su savo nacionalinių institucijų veiksmais siekiant užtikrinti tinkamą paramą ES biudžetui. Jis taip pat paragino RK narius išnagrinėti Komisijos pasiūlymą teikiant pakankamai dėmesio naujoms programoms: „ sanglaudos fondai yra svarbūs, tačiau ne vieninteliai. Regionuose taip pat vykdomi moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, užtikrinama sienų apsauga, sprendžiamas migracijos klausimas. Jei padvigubiname finansavimą programai „Erasmus +““, tai bus naudinga mūsų, o ne Komisijos vaikams. Taigi kai skaičiuojate, neskaičiuokite tik struktūrinių fondų lėšų, žiūrėkite ir į kitas rūpimas ir kasdienei veiklai svarbias programas“.

Informacija redaktoriams

SANGLAUDOS ALJANSAS

Siekiant stipresnės sanglaudos politikos po 2020 m., RK kartu su pagrindinėmis ES regionų asociacijomis sukūrė #CohesionAlliance iniciatyvą – vietos lygmens judėjimą, kuriame gali dalyvauti visi, kas tiki, kad ES sanglaudos politika turi išlikti ES ateities ramsčiu. Praėjusių metų spalį sukurtas aljansas kasdien sulaukia vis naujų narių – vietos ir regionų valdžios institucijų, verslo asociacijų, akademinės bendruomenės atstovų, profesinių sąjungų ir idėjų institutų.

Išsamesnės informacijos apie #CohesionAlliance iniciatyvas, pareiškimus ir pozicijos dokumentus pateikiama: https://cohesionalliance.eu.

Gegužės mėn. RK plenarinės sesijos darbotvarkė

Kontaktinis asmuo

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023