Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Geresnė ES teisėkūra: RK pradeda įgyvendinti ES politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu stebėsenai skirtą iniciatyvą „RegHubs 2.0“  

Po COVID krizės piliečiai iš ES tikėsis atsakymų: Europos regionų komiteto projektas „RegHubs 2.0“, įgyvendinamas per atnaujintą, 46 narius, 10 stebėtojų ir vieną asocijuotą narį turintį tinklą, padės įvertinti, kaip ES sekasi vietos lygmeniu.

Šiandien Europos regionų komitetas pradėjo naujos kartos regioninių centrų iniciatyvos įgyvendinimą, ketindamas stebėti, kaip vietos lygmeniu taikomi ES teisės aktai, ir siekdamas užtikrinti, kad vertinant ES politikos priemones būtų atsižvelgta į šimtų regionų ir vietos suinteresuotųjų subjektų nuomonę. Naujųjų centrų tinklas, kurį sudaro 46 nariai, 10 stebėtojų ir vienas asocijuotas narys, buvo sukurtas kaip Europos Komisijos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos (F4F) pogrupis. Renginyje, kuriame buvo pradėtas „RegHub“ iniciatyvos įgyvendinimas, taip pat dalyvavo už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Maroš Šefčovič . Iniciatyva bus įgyvendinama po bandomojo etapo, kuris patvirtino „RegHub“ tinklo veiksmingumą stebint teisėkūros įgyvendinimą penkiose ES politikos srityse ir per Regionų Komitetą perduodant savo išvadas Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai.

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė: „Aš labai džiaugiuosi naujosios kartos regioniniais centrais . „RegHub“ kontaktiniai asmenys parodė, kad jie itin sėkmingai gali sumažinti konsultacinį atotrūkį tarp Briuselio ir mūsų regionų. Jie gauna atsiliepimų tiesiogiai iš tų, kurie kasdien susiduria su ES politikos poveikiu žmonių gyvenimui, ir gali duoti Europos Komisijai neįkainojamos informacijos ir pasiūlymų, kaip padidinti politikos veiksmingumą. Pavyzdžiui, mūsų kontaktinių asmenų dėka Komisija galės pagrįsti savo pasienio sveikatos priežiūros direktyvų vertinimą informacija apie ligoninių darbuotojų patirtį įvairiuose regionuose, pradedant Rytų Slovėnija, baigiant Alentežu.“

Reginį pradėjęs Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas, atsakingas už institucijų ryšius ir perspektyvas M. Šefčovič pareiškė: „Džiaugiuosi galėdamas pakviesti „RegHub 2.0“ į naująją Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformą, kuri buvo sukurta siekiant supaprastinti ir modernizuoti ES teisės aktus, kartu mažinant biurokratiją. Regionų ir vietos valdžios institucijoms, patiriančioms daugiausia tiesioginio poveikio ir todėl turinčioms išskirtinę perspektyvą, teks svarbus vaidmuo. Ypač svarbus bus jų indėlis sprendžiant klausimus, susijusius su 21-ojo amžiaus infrastruktūros planavimu ir leidimais. Kadangi mes siekiame atgaivinti Europos ekonomiką investuodami į žaliąją, skaitmeninę ir medicinos infrastruktūrą, galime padaryti realų poveikį vietos lygmeniu.“

Tipererio grafystės tarybos narys ir RK ekonominės politikos komisijos (ECON) pirmininkas Michael Murphy (IE / EPP) pareiškė: „Nuo pat jų įkūrimo regioniniams centrams vadovavo mano pirmininkaujama ECON komisija. Nepaprastai džiaugiuosi, kad pradėjome įgyvendinti „RegHub 2.0“ ir tuo, ką iki šiol pasiekė tinklas. Šiandienos diskusijos patvirtina, kad geresnis reglamentavimas ir informacija pagrįstas politikos formavimas neturėtų būti tik skambūs žodžiai, sklindantys iš Briuselio burbulo. Jie turėtų tapti Europos taisyklių pagrindu ir juose turėtų būti atsižvelgiama į mūsų miestų ir regionų patirtį. Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šių pastangų ir tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais bus dirbama siekiant šio tikslo.“

Vieno iš „RegHub 2.0“ tinkle dalyvaujančių regionų, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius ir RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos ( CIVEX ) pirmininkas Mark Speich (DE / EPP) , pareiškė: „Konsultacijos su tinklu „ReguHub“ suteikia piliečiams, įmonėms, o ypač MVĮ ir viešosioms tarnyboms galimybę pasidalyti savo patirtimi, susijusia su ES teisės aktų įgyvendinimu. Tai taip pat reiškia, kad tinklas suteikia galimybę piliečiams ir ūkio subjektams būti išgirstiems ES lygmeniu. Šiuo metu „RegHub“ tinklas oficialiai pripažįstamas Europos Komisijos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos dalimi. Todėl ne tik „RegHub“ tinklas, bet ir visi piliečiai ir ūkio subjektai turės daugiau tiesioginės įtakos ir galės daryti poveikį Europos teisės aktams. Kartu „RegHub“ konsultacijos sustiprins ir išplės informacijos, kuria remiasi platformos nuomonės, bazę.“

Naujosios kartos „RegHub 2.0“ darbo programa ir jos kompetencijos sritys bus nustatytos po kovo 4 d. vyksiančios Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos plenarinės sesijos, kurioje bus pasirinktos tos ES politikos sritys, kurias reikėtų įvertinti.

Bendroji informacija

Apie Regioninių centrų tinklą : 70 proc. ES teisės aktų įgyvendinami vietos ir regionų lygmenimis. Todėl šio lygmens institucijos, palaikydamos glaudžius ryšius su vietos įmonėmis, socialiniais partneriais, pilietine visuomene ir piliečiais, turi vertingos tiesioginės patirties taikant ES teisės aktus. Savo nuomonėse RK oficialiai pritaria vietos ir regionų valdžios institucijų pozicijai dėl ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Vis dėlto vietos ir regionų valdžios institucijų informacijos paprašyti reikėtų ankstyvesniame ES teisėkūros proceso etape ir pasinaudoti jų patirtimi įgyvendinant ES teisės aktus. „RegHub“ patenkina šį poreikį, nes tinklas renka tokias technines žinias vietos lygmeniu ir perduoda jas Europos Komisijai ir abiem teisės aktų leidėjams, kad jie turėtų informacijos, kurią galėtų panaudoti savo peržiūroms, vertinimams ir tinkamumo patikroms. RK, kaip ES regionams ir miestams atstovaujanti institucija, turi unikalią galimybę parengti sutelktą visų vietos ir regionų valdžios institucijų indėlį. Todėl 2019 m. RK pradėjo bandomąjį projektą, kurio metu buvo sukurtas ES politikos įgyvendinimo peržiūrai skirtas regioninis tinklas. Šios iniciatyvos buvo imtasi atsižvelgus į vieną iš tuometinio Europos Komisijos pirmininko 2018 m. pirmojoje pusėje įsteigtos Subsidiarumo darbo grupės rekomendacijų. Tinklui priklauso kontaktiniai asmenys – vietos ar regioninės administracijos darbuotojai, kurie iš suinteresuotųjų subjektų renka techninę grįžtamąją informaciją apie jų patirtį, įgytą įgyvendinant ES politiką vietos lygmeniu. Taigi, tinklas padeda užtikrinti, kad rengiant ES politiką būtų atsižvelgta į vietos ir regionų perspektyvą, ir išplečia politikos priemonių informacinį pagrindą.

Apie Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformą (F4F) : Europos Komisija atsižvelgs į platformos nuomones, siekdama užtikrinti, kad ES teisės aktai ne trukdytų, o padėtų žmonėms ir įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms . Platforma daugiausia dėmesio skirs metinėje darbo programoje akcentuotoms temoms. Platforma pagal kiekvieną temą iš įvairių viešųjų ir privačių suinteresuotųjų subjektų rinks informaciją apie galimybes supaprastinti konkrečius ES teisės aktus ir sumažinti nereikalingas išlaidas, nepakenkiant keliamų tikslų įgyvendinimui. Tada platforma teiks nuomones, be kita ko, atsižvelgdama į skaitmeninimo galimybes ir teisės aktų gausą. Ši veikla yra Europos Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės dalis. Europos regionų komitetas dalyvauja platformos vyriausybių grupėje, kurią sudaro trys iš šešių RK komisijų pirmininkų ir 27 ES valstybių narių vyriausybių atstovai.

Kontaktinis asmuo:

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :