Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES Pirmininkai J.-C. Juncker ir A. Tajani diskutuoja apie Europos ateitį su vietos vadovais  
RK pirmininkas K.-H. Lambertz skaitys pranešimą „Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris“

Spalio 8 d. Briuselyje diskusijomis „Sanglauda – Europos ateitis“ prasidės Europos regionų ir miestų savaitė . Diskusijose dalyvaus Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Karl-Heinz Lambertz, Europos Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker, ES Komisijos narė Corinna Creţu ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Pavel Telicka. Spalio 9 d., dalyvaujant ES Parlamento pirmininkui, RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz metiniame pranešime „Europos Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris“ pristatys savo Europos ateities viziją. Plenarinio posėdžio metu RK taip pat priims savo poziciją dėl ES biudžeto ir tokiais klausimais kaip migracija, moksliniai tyrimai, klimato politikos veiksmai ir vienkartiniai plastikai.

Spalio 8–11 d.: 16-oji Europos regionų ir miestų savaitė (#EURegionsWeek)

Renginyje, kurio tema „Už stiprią ES sanglaudos politiką po 2020 m.“ #EURegionsWeek , dalyvaus daugiau kaip 6 000 Briuselyje dirbančių ES regioninės politikos ekspertų ir specialistų. Spalio 8 d., pirmadienį, renginio atidaryme 14.30 val. kartu su RK pirmininku K.-H. Lambertzu dalyvaus Komisijos Pirmininkas J.-C. Juncker , Komisijos narė C. Creţu ir EP pirmininko pavaduotojas P. Telicka . Visą savaitę vyksiančių praktinių seminarų ir diskusijų metu bus nagrinėjamas stiprios sanglaudos politikos po 2020 m. poreikis.

Žr. specialią žiniasklaidai skirtą programą ; atidarymo sesija bus transliuojama tiesiogiai RK interneto svetainėje.

#CohesionAlliance renginiai

#CohesionAlliance koalicijoje, kuriai priklauso manantys, jog sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramsčiu, bus aptarti pirmieji laimėjimai ir vykstančios derybos #EURegionsWeek renginiuose, skirtuose sanglaudos politikos ateičiai , taip pat „agora derybose“ , kuriose dalyvaus partnerių asociacijos ir ekspertai.

Daugiau informacijos rasite adresu www.cohesionalliance.eu

Spalio 9 d. 15.00 val. „Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris“

RK plenarinis posėdis prasidės pirmininko K. H. Lambertzo pranešimu, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausioms problemoms, su kuriomis Europos Sąjungoje šiandien susiduria miestai ir regionai, būtent: būsimas ilgalaikis ES biudžetas (tą pačią dieną bus priimta RK pozicija šiuo klausimu), ES regioninės politikos ateitis, integracija, darnus vystymasis ir ES demokratija, ypač regionų ir miestų dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese, ir vietos lygmens iniciatyvos siekiant suartinti piliečius su Europa.

Po to vyks RK narių ir Europos Parlamento Pirmininko A. Tajani diskusija , kuria prasidės pirmoji spalio mėn. RK plenarinės sesijos diena. Po diskusijos bus priimtas Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Donaldo Tusko prašymu parengtas RK pranešimas „Svarstymai apie Europą: vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonė, kaip atkurti pasitikėjimą Europos Sąjunga“ . Šis pranešimas yra dvejus metus trukusio bendravimo su daugiau kaip 40 000 piliečių ir konsultavimosi su 110 vietos ir regionų valdžios institucijų rezultatas.

RK pirmininko K.-H. Lambertzo kalba ir diskusija su EP Pirmininku A. Tajani bus transliuojama tiesiogiai adresu www.cor.europa.eu/sotreg.go  

Spalio 9–10 d.: kiti RK plenarinės sesijos (#CoRplenary Agenda) darbotvarkės klausimai

Būsimas 2021–2027 m. ES biudžetas

Artimiausio dešimtmečio ES biudžeto ir prioritetų klausimai bus aptarti diskusijoje dėl RK pozicijos dėl „2021–2027 m. daugiametės finansinės programos dokumentų rinkinio“ , kurią ves pranešėjas Nikola Dobroslavić (HR / EPP) . Asamblėja taip pat išsamiau nagrinės šiuos ES biudžeto pasiūlymus:

„Europos horizontas“ – 9-oji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa , pranešėjas Christophe Clergeau (FR / PES)

Europos infrastruktūros tinklų priemonė , pranešėja Isabelle Boudineau (FR / PES)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) , pranešėja Nathalie Sarrabezolles (FR / PES)

Teisių ir vertybių programa , pranešėjas François Decoster (FR / ALDE)

Pasiūlymas dėl prieglobsčio ir migracijos fondo , pranešėjas Peter Bossman (SI / PES)

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) ateitis , pranešėjas Marco Dus (IT / PES)

Kitos RK plenariniame posėdyje planuojamos priimti nuomonės:

Europos darbo institucija , pranešėja Doris Kampus (AT / PES)

ES vietos ir regionų valdžios institucijų indėlis į 14-ąjį Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos posėdį (BĮK COP 14) , pranešėjas Roby Biwer (LU / PES)

Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija , pranešėjas André van de Nadort (NL / PES)

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai , pranešėja Sirpa Hertell (FI / EPP)

Sporto klausimų įtraukimas į ES darbotvarkę po 2020 m., pranešėjas Roberto Pella (IT / EPP)

Švarūs uostai, švarios jūros. Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos , pranešėjas Spyros Spyridon (EL / EPP)

Sąžiningo apmokestinimo dokumentų rinkinys , pranešėjas Paul Lindquist (SE / EPP)

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas , pranešėjas Domenico Gambacorta (IT / EPP)

Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą , pranešėja Gillian Ford (UK / EA)

Rizikos vertinimas maisto grandinėje , pranešėjas Miloslav Repaský (SK / EA)

Naujos galimybės vartotojams , pranešėjas Samuel Azzopardi (MT / EPP)

Praktinė informacija

#EURegionsWeek atidarymo sesija :

Kur: Square konferencijų centras, Rue Mont des Arts, 1000 Briuselis

Kada: spalio 8 d., pirmadienį, 14.30 val.

Tiesioginė transliacija RK interneto svetainėje

Europos miestų ir regionų savaitės programa žiniasklaidai

#SOTREG ir #CoRplenary sesija:

Kur: Charlemagne rūmai (Europos Komisija), Rue de la Loi, Briuselis

Kada: spalio 9 d., antradienį, 15.00–21.00 val., spalio 10 d., trečiadienį, 9.00–13.00 val.

Plenarinio posėdžio darbotvarkė ir dokumentai

Plenarinis posėdis bus transliuojamas tiesiogiai RK interneto svetainėje

Plenarinio posėdžio programa žiniasklaidai

Kontaktinis adresas PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023