Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ministro pirmininko Armino Lascheto ir Europos regionų komiteto pirmininko Apostoloso Tzitzikostaso bendras pareiškimas spaudai  

Kovo 3 d., antradienį, Diuseldorfo valstybės kanceliarijoje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ministras pirmininkas Armin Laschet priėmė naujai išrinktą Europos regionų komiteto pirmininką Apostolosą Tzitzikostasą. Jie aptarė šiuo metu Europai kylančius iššūkius, įskaitant sudėtingą padėtį prie Graikijos ir Turkijos sienos, taip pat koronaviruso protrūkį.

Ministras pirmininkas S. Laschet : „Džiaugiuosi susitikęs su pirmininku A. Tzitzikostasu ir tikiuosi su juo bendradarbiauti ateinančiais metais. Europos regionų komitetas yra pagrindinis Europos regionų balsas. Esu įsitikinęs, kad pirmininkas A. Tzitzikostas sieks, kad šis balsas skambėtų dar tvirčiau ir būtų išgirstas visoje Europos Sąjungoje. Mums reikia stipresnės Europos ir turime veikti išvien, kad atremtume dabartinius iššūkius .“

Pirmininkas A. Tzitzikostas: „Šiandien man teko garbė susitikti su ministru pirmininku S. Laschetu. Tai viziją turintis, patikimas Vokietijos lyderis ir atsidavęs europietis. Jo pasiekimai Šiaurės Reino-Vestfalijos regione yra pavyzdys mums visiems, kaip Europos regionai gali spręsti bendras problemas žmonių labui. ES turi skubiai imtis veiksmų pragmatiškai spręsti migracijos problemą. Tai ne nacionalinis, o ES klausimas, aktualus visiems Europos piliečiams .“

Ministras pirmininkas ir Europos regionų komiteto pirmininkas yra pasiryžę įveikti skirtumus ir didėjančią Europos Sąjungos poliarizaciją. „Kad pasiektume šį tikslą, mums reikia bendros europinės vizijos, kuri sustiprintų valstybių narių, regionų, miestų ir kaimų bendradarbiavimą. Europos Sąjungai reikia naujo postūmio esminėms permainoms, kurias mūsų piliečiams lemia skaitmeninimas, demografija ir būtina kova su klimato kaita“,  – teigė Armin Laschet .

Pagrindinė tokio naujo postūmio sąlyga – užtikrinti, kad būtų kuo anksčiau pasiektas plataus užmojo susitarimas dėl būsimo ES biudžeto (daugiametės finansinės programos), kuris būtų grindžiamas teisinga pusiausvyra tarp tų, kurie gauna daugiausia naudos iš mūsų bendros rinkos, ir tų, kurie dar turi pasivyti.

Ministras pirmininkas ir Europos regionų komiteto pirmininkas taip pat aptarė naujausius Europos Komisijos pasiūlymus dėl žaliojo kurso ir dirbtinio intelekto. Jie palankiai įvertino šias pastangas ir pabrėžė, kad jos turi būti papildytos bendromis nacionalinio, vietos ir regionų lygmens pastangomis. 2020 m. antrąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkausianti Vokietija turi galimybių spręsti dabartines problemas ir suvienyti Europos Sąjungą.

Armin Laschet ir Apostolos Tzitzikostas ypač pabrėžė būtinybę padėti tiems regionams, kuriuos labiausiai paveikė ES sprendimas iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. „Visų pirma tokiems pertvarkomiems anglių pramonės regionams kaip Reino baseino regionas reikalinga Europos parama jų infrastruktūrai plėtoti, inovaciniams pajėgumams stiprinti ir investicijoms į mokymą ir perkvalifikavimą užtikrinti. Todėl palankiai vertiname pasiūlymą įsteigti naują ES teisingos pertvarkos fondą šiems regionams remti“,  – sakė Apostolos Tzitzikostas .

Išvažiuojamasis Europos regionų komiteto biuro posėdis, kuris įvyks rugsėjo 11 d. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės parlamente, suteiks galimybę drauge padiskutuoti apie Europos ateitį, pasiūlyti sprendimų, kaip suteikti daugiau informacijos apie ES reglamentavimą ir priartinti Europą prie jos piliečių.

Pirmininko atstovas spaudai

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :