Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos Komisija ir Europos regionų komitetas pradeda bendradarbiavimą siekdami vietos lygmeniu įgyvendinti žaliąjį kursą  

Europos Komisija ir Europos regionų komitetas (RK) įsipareigojo pradėti naują bendradarbiavimo etapą siekdami paspartinti žaliojo kurso įgyvendinimą Europos regionuose ir miestuose. Diskusijoje su nariais už Europos žaliąjį kursą atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans paragino vietos ir regionų valdžios institucijas prisiimti atsakomybę ir formuoti žaliąjį kursą savo kompetencijai priklausančiose srityse. RK nariai palankiai įvertino bendradarbiavimą ir parėmė žaliąjį kursą kaip pagrindinę ES priemonę, kuria siekiama užtikrinti ekologišką ir įtraukų ekonomikos atsigavimą visuose regionuose, miestuose ir kaimuose.

Naujojo bendradarbiavimo tikslas – teikti paramą ir informaciją vietos ir regionų valdžios institucijoms, kad jos galėtų veiksmingiau kreiptis dėl ekonomikos gaivinimui skirtų nacionalinių ir ES lėšų, kad žaliasis kursas būtų įgyvendintas kiekvienoje bendruomenėje, konkrečiai gerinant pastatų energinį naudingumą, plėtojant tvarų transportą ir apsaugant natūralias buveines. Abi institucijos dirbs kartu siekdamos įgalinti ir sutelkti vietos ir regionų valdžios institucijas Europoje, kartu bendradarbiaudamos su nacionalinėmis vyriausybėmis, kad žaliasis kursas taptų jų nacionalinių investicijų planų pagrindu.

Apostolos Tzitzikostas , Europos regionų komiteto pirmininkas ir Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius, pasakė: „Neleisime, kad pandemija trukdytų mūsų įsipareigojimams saugoti aplinką. Mums reikia ekologiško, teisingo ir atsparaus atsigavimo visiems regionams ir miestams, miesteliams ir kaimo vietovėms, turtingiems ir skurstantiems. Dabar turime veikti išvien – spartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos įgyvendinant konkrečius projektus vietos lygmeniu. Naujasis mūsų bendradarbiavimas su Europos Komisija yra lemiamas mūsų partnerystės momentas. Bendradarbiavimas suteiks galių vietos ir regionų valdžios institucijoms, jas rems ir sutelks, kad jos galėtų įgyvendinti žaliąjį kursą savo namuose ir išpildyti mūsų duotus pažadus savo piliečiams ir vaikams.“

Kalbėdamas plenarinės sesijos diskusijos metu, už Europos žaliąjį kursą atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans pasakė: „Klimato politikos veiksmai prasideda mūsų miestų ir rajonų gatvėse. Europos Komisija ir Europos regionų komitetas bendradarbiaus iniciatyvos „Renovacijos banga“ įgyvendinimo, švaraus transporto ir žaliųjų miestų klausimais. Komitetas turėtų būti įtrauktas į Merų pakto politinę tarybą ir tapti vienu iš svarbiausių Europos klimato pakto dalyvių – paktas bus paskelbtas šiemet ir jo nariai taps klimato ambasadoriais. Pradėkime įgyvendinti klimato politikos veiksmus savo regionuose, kad jie galėtų įkvėpti likusį pasaulį.“

RK neseniai įsteigė darbo grupę Žaliasis kursas vietos lygmeniu , siekdamas užtikrinti, kad įgyvendinant ES tvaraus augimo strategiją ir ekonomikos gaivinimo planus po COVID-19 būtų tiesiogiai finansuojami miestai ir regionai.

Pirmininko pavaduotojui Fransui Timmermansui buvo įteiktas RK narių 200 geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys , iš kurio matyti, kaip miestai ir regionai jau įgyvendina pertvarką vietoje vykdydami konkrečius projektus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu, mažataršiu transportu, tvariu maisto valdymu ir žaliąja infrastruktūra.

Diskusija dėl žaliojo kurso vyko per 140-ąją RK plenarinę sesiją ir Europos regionų ir miestų savaitę , kurios metu buvo pristatytas pirmasis Metinis regionų ir vietos barometras ir vyko diskusijos su Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir kanclere Angela Merkel.

Asamblėja aptarė keletą pasiūlymų svarbiausiomis žaliojo kurso temomis:

Klimato paktas : Varšuvos meras, Rafał Trzaskowski (PL / EPP) pristatė savo parengtą nuomonę tema Europos klimato paktas . Meras R. Trzaskowski pareiškė: „Mes esame visiškai įsipareigoję laikytis žaliojo kurso. Norime įgyvendinti plataus užmojo ir realistiškus tikslus, kad tarnautume savo bendruomenėms ir kurtume naujas darbo vietas. Klimato paktas turėtų būti grindžiamas dviem ramsčiais. Pirma, glaudžiu vietos ir regionų valdžios institucijų ir ES institucijų bendradarbiavimu vykdant konkrečius projektus, pavyzdžiui, pastatų renovaciją. Antra, paktas turėtų būti pagrindas kuriant vietos klimato partnerystes visoje ES, kad jos galėtų mokytis vienos iš kitų. Būdamas Varšuvos meru žinau, kiek sumažėjo mūsų biudžetas dėl pandemijos. Todėl labai svarbu, kad įgyvendindami tvarią politiką galėtume tiesiogiai pasinaudoti ES lėšomis.“

Tvarūs miestai : Juan Espadas (ES / PES) , Sevilijos meras, RK ENVE komisijos ir darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pirmininkas, pristatė savo parengtą nuomonę Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartijos atnaujinimas . Meras J. Espadas pasakė: „2050 m. miestuose gyvens net 68 proc. pasaulio gyventojų, todėl miestai gali ir turi būti tvarios ateities kūrimo varomoji jėga. Raginame ES Tarybai pirmininkaujančią Vokietiją padaryti atnaujintą Leipcigo chartiją privaloma Europos lygmeniu, kad ji kartu su Europos žaliuoju kursu, darnaus vystymosi tikslais ir tvirtesne miestų darbotvarke galėtų tapti pagrindiniu mūsų miestų veiksmų planu siekiant gerovės visiems.“

Biologinė įvairovė : Pranešėjas Roby Biwer (LU / PES), Betemburgo savivaldybės tarybos narys , pristatė RK nuomonę Biologinės įvairovės užtikrinimas miestuose ir regionuose po 2020 m. per JT BĮK COP 15 ir rengiant kitą ES strategiją . Pranešėjas R. Biwer teigė: „Siunčiame įspėjamąjį signalą, norėdami pakreipti biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimo kreivę žemyn. Šioms pastangoms paremti ir užtikrinti, kad jos taptų pagrindiniu mūsų ekonomikos gaivinimo ramsčiu, reikalingi visų lygmenų valdžios institucijų veiksmai. Europos žaliasis kursas gali būti pagrindine mūsų priemone tvariai ateičiai kurti, kad apsaugotume savo planetą, sustabdytume klimato krizę ir užkirstume kelią ligų protrūkiams ateityje. Atėjo laikas veikti. Dabar!“

Žiedinė ekonomika : Pranešėjas Tjisse Stelpstra (NL / ECR), Drentės provincijos vykdomosios tarybos narys, pristatė RK nuomonę Naujasis Žiedinės ekonomikos veiksmų planas (CEAP) . Pranešėjas T. Stelpstra pasakė : „COVID-19 pandemija parodė mūsų priklausomybę ir pažeidžiamumą. Todėl tai yra įspėjamasis signalas visiems siekti tvarumo. Naujasis CEAP yra tiesiogiai susijęs su CO 2 kiekio mažinimu – to mums labai reikia. Būtini konkretūs tikslai, o nauji standartai turi būti pasiekti diegiant inovacijas. Kai galime pasiekti daugiau, turime pasiekti daugiau!“

Papildoma informacija

Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermans paskutinį kartą skaitė pranešimą ES miestų ir regionų asamblėjoje 2019 m. gruodžio mėn. , kai RK priėmė rezoliuciją dėl Žaliojo kurso . Viena iš pagrindinių RK rekomendacijų buvo bent iki 55 proc. padidinti Europos Komisijos šiandien jau patvirtintą tikslą iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

„Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ yra nauja Europos regionų komiteto iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso pagrindu ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planai užtikrintų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams bei taptų konkrečiais projektais kiekvienoje teritorijoje. Iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pradėta įgyvendinti 2020 m. birželio 15 d., įsteigus specialią darbo grupę, sudarytą iš 13 narių . Pranešimą spaudai skaitykite čia .

Pirmuosius 200 žaliojo kurso geriausios praktikos pavyzdžių galite atrasti mūsų internetiniame žemėlapyje.

Metinis regionų ir vietos barometras (#EURegionalBarometer) buvo panaudotas rengiant rezoliuciją „Vietos ir regionų valdžios institucijų kova su COVID-19 ir ekonomikos gaivinimas“, kurią spalio 13 d. priims 329 RK nariai ( projektas pateikiamas čia ). Pirmininko A. Tzitzikosto įžanginė kalba pateikiama Europos regionų komiteto pirmininko tinklalapyje .

Metinio regionų ir vietos barometro išvados ( mūsų spaudos pranešimą skaitykite čia )

Asmuo ryšiams David Crous, david.crous@cor.europa.eu , +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023