Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Žaliasis kursas vietos lygmeniu. Kvietimas teikti geriausios praktikos pavyzdžius  

Europos regionų komitetas skelbia kvietimą teikti geriausios praktikos pavyzdžius, kad jo nariai ir jaunieji išrinkti politikai iš visos ES surinktų, pademonstruotų, propaguotų geriausią praktiką ir skatintų mažo anglies dioksido kiekio projektų atkartojimą. Ar Jūsų miestas arba regionas pirmauja tvarumo srityje? Ar didžiuojatės savo bendruomenėje įgyvendinamais projektais, susijusiais su žaliojo kurso prioritetais? Tada šis kvietimas skirtas Jums.

Miestai ir regionai yra permainas skatinantys subjektai, kurie gali atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant žaliąjį kursą ir priartinant ES prie neutralaus poveikio klimatui tikslo. Atsižvelgiant į COVID-19, kaip niekada svarbu parodyti anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų iniciatyvų aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę naudą.

Šiuo tikslu Europos regionų komitetas skelbia kvietimą teikti geriausios praktikos pavyzdžius, kad jo nariai ir jaunieji išrinkti politikai iš visos ES surinktų, pademonstruotų, propaguotų geriausią praktiką ir skatintų mažo anglies dioksido kiekio projektų atkartojimą.

Vietos ir regionų projektai papildys platformą, kuri parodys, kaip miestai ir regionai jau įgyvendina žaliojo kurso prioritetus ir kaip jie prisideda prie žaliojo ekonomikos gaivinimo, kad būtų sukurta tvaresnė, įtraukesnė ir atsparesnė visuomenė.

Projektai bus skelbiami RK interaktyviame žemėlapyje ir viešinami ES institucijoms, suinteresuotiesiems subjektams ir spaudai, visų pirma per 2020 m. spalio mėn. vyksiančią 18-ąją Europos regionų ir miestų savaitę . Be to, geriausios praktikos pavyzdžiai bus įtraukti į ataskaitą dėl žaliojo kurso, kurią Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Vokietija pavedė Europos regionų komitetui parengti 2020 m. antrąjį pusmetį.

Europos regionų komitetas ant savo stalo turėdamas naują ES biudžetą, 750 mlrd. EUR vertės priemonę „Next Generation EU“ ir laukdamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų, parodys, kodėl miestai ir regionai turi būti ekonomikos gaivinimo strategijos pagrindas ir kurioms prioritetinėms investicijoms turi būti skiriama daugiausia dėmesio.

Kas gali dalyvauti?

Europos regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai bei RK jaunųjų išrinktų politikų programos dalyviai.

Kokie projektai atitinka reikalavimus?

Nariai ir jaunieji išrinkti politikai raginami papasakoti apie neseniai įgyvendintus arba vykdomus projektus ir iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie žaliojo kurso įgyvendinimo ir padedama Europai priartėti prie neutralaus poveikio klimatui tikslo: nuo pastatų energijos vartojimo efektyvumo iki atsinaujinančiosios energijos šaltinių naudojimo, švaraus judumo, biologinės įvairovės apsaugos arba žiedinės ekonomikos iniciatyvų. Reikalavimus atitinkančiais projektais turi būti prisidedama prie išmetamo CO 2 kiekio mažinimo tuose sektoriuose, kuriems taikomas žaliasis kursas, nauja ES augimo strategija, kuria iki 2050 m. siekiama neutralaus poveikio klimatui:

  • švari energija ir energijos vartojimo efektyvumas (įskaitant atsinaujinančiąją energiją ir pastatų renovaciją)
  • darnusis transportas
  • Europos biologinės įvairovės išsaugojimas
  • tvarūs finansai ir ekologiška pramonė
  • perėjimas prie žiedinės ekonomikos
  • netarši Europa
  • maistas ir žemės ūkis

Kaip dalyvauti ? Prašytume užpildyti šią elektronin​ę paraiškos formą.

Ar nustatytas terminas? Paraiškos formą prašytume pateikti iki 2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienio.

Kreiptis : enve@cor.europa.eu

Žaliasis kursas vietos lygmeniu. Norėdami patekti į RK žaliojo kurso portalą ir darbo grupės tinklalapį, spustelėkite čia .

Pasidalyti :