Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Portugalijos ministras pirmininkas, Bulgarijos ministro pirmininko pavaduotojas ir ES Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas diskutuos apie Europos ateitį su vietos lygmens vadovais.  

Sausio 31 d. bus surengta atskira diskusija, per kurią Portugalijos ministras pirmininkas António Costa ir Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans pasikeis nuomonėmis dėl Europos Sąjungos ateities su regionų ir vietos lygmens vadovais. Jų kalbos bus svarbiausias pirmosios 2018 m. Europos regionų komiteto (RK) plenarinės sesijos politinis akcentas. Šios sesijos metu ES vietos ir regionų politikų asamblėja taip pat išdėstys savo požiūrį dėl būsimo ES biudžeto ir, be kita ko, dėl ES sanglaudos politikos ir judumo politikos.

Portugalijos ministro pirmininko kalba dėl Europos ateities ir ekonomikos augimo skatinimo būdų

Buvęs Lisabonos meras ir 2010–2015 m. kadencijos RK narys ministras pirmininkas António Costa aptars reformas, kurių įgyvendinimą jis propaguos Europos Vadovų Taryboje šiais metais, kai valstybių vadovai pasirinks būsimą ES kryptį. Ministras pirmininkas aktyviai pasisako už ekonominės ir pinigų sąjungos reformas ir Europos ekonominės ir socialinės konvergencijos skatinimą. Pastaraisiais mėnesiais jis ragino kurti naujos kartos Europos konvergencijos politiką, pagal kurią didelės investicijos į pasaulinius ir kontinentinius iššūkius, pavyzdžiui, energetikos pertvarką, žiedinę ekonomiką ir skaitmeninę visuomenę, būtų susiejamos su konkrečiose šalyse įgyvendinamomis reformomis, kuriomis siekiama skatinti augimą, užimtumą ir socialinę sanglaudą.

Be to, RK priims rezoliuciją dėl Europos Komisijos 2018 m. metinės augimo apžvalgos, kurioje, kaip numatoma, bus teigiama, kad ES ekonomikos augimą stabdo nepakankamas regionų ir regioninių skirtumų įvertinimas, taip pat pabrėžta, kad ES regioninės investicijos – sanglaudos politika – turi toliau išlikti pagrindine ES investicine priemone. Kita politikos sritis, kuria pabrėžė ministras pirmininkas Antonio Costa – bendroji skaitmeninė rinka – bus peržiūrima Dudešti Noi mero Alin-Adrian Nica (RO / EPP) rengiamoje RK nuomonėje.

Kaip nuveikti mažiau, bet efektyviau? Europos ateitis ir geresnė teisėkūra

Frans Timmermans Europos regionų komitete kalbės sausio 31 d., praėjus vos keletui dienų po pirmojo naujos Subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupės posėdžio. Ši darbo grupė, kuriai vadovauja pats Komisijos narys, siekia nustatyti, kokias pareigas ES gali grąžinti nacionalinėms vyriausybėms, ir apsvarstyti būdus, kaip geriau įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į ES politikos formavimą. Europos regionų komitetui darbo grupėje atstovauja trys jo nariai, įskaitant pirmininką. Komisijos narys F. Timmermans pristatys Europos Komisijos darbo programą ir aptars, kuriose srityse galimi vietos, regionų ir nacionaliniai sprendimai, o kuriose reikia europinių sprendimų.

Atsižvelgdamas į diskusiją, RK kitą dieną pateiks rezoliuciją, kurioje Europos Komisijai galėtų būtų parodyta politinė subsidiarumo raudonoji kortelė dėl pasiūlymų, kuriais Europos fondų lėšos susiejamos su struktūrinėmis reformomis.

ES biudžetas ir regioninės investicijos po 2020 m. Regionų ir miestų požiūris

RK susitars dėl Europos vietos ir regionų valdžios institucijų pozicijos dėl kitos daugiametės finansinės programos po 2020 m. – biudžeto plano, skirto naujos kartos įvairių sričių ES politikai, prieš paskelbiant Europos Komisijos pasiūlymus, kurie numatomi gegužės mėn. Marek Woźniak (PL / EPP), Didžiosios Lenkijos regiono maršalka, pristatys savo nuomonę Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities, dalyvaujant Bulgarijos ministro pirmininko pavaduotojui Tomislav Donchev, kuris pristatys Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.

Plenarinės sesijos metu RK nariai taip pat priims kitas nuomones, susijusias su sanglaudos politika:

Rezoliucija dėl ESI fondų bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimo struktūrinėms reformoms remti;

Visiškas atnaujintos ES strategijos dėl atokiausių regionų įgyvendinimas, pranešėjas Fernando Clavijo Batlle (ES / ALDE), Kanarų salų pirmininkas;

Integruotos teritorinės investicijos – iššūkis ES sanglaudos politikai po 2020 m., pranešėjas Petr Osvald (CZ / PES), Pilzeno miesto tarybos narys;

Aukšto lygio grupės supaprastinimo po 2020 m. klausimais galutinės išvados ir rekomendacijos, pranešėjas Oldřich Vlasák (CZ / ECR), Hradec Královė tarybos narys.

Europa kelyje

Europa kelyje – tai plataus masto Europos Komisijos iniciatyvų rinkinys, kuriuo siekiama padėti modernizuoti ES judumą ir transportą. RK nariai turės galimybę aptarti, kokio poveikio vietos ir regionų lygmeniui turės pirmosios iš aštuonių teisėkūros iniciatyvų, specialiai skirtų kelių transportui. Slovenska Bistricos meras Ivan Žagar (SI / EPP), pristatys savo nuomonės projektą Sklandaus judumo sprendimų skatinimas, kurioje dėmesys sutelkiamas į kelių rinkliavas siekiant, kad jos geriau atspindėtų tikrąją kelių transporto kainą. Antroji nuomonė, kurios pranešėjas – Poros tarybos narys Spyros Spyridon (EL / EPP), skirta Kelių transporto darbo aspektams.

Kitos planuojamos priimti nuomonės

„Erasmus“ vietos ir regionų valdžios atstovams, pranešėjas François Decoster (FR / ALDE), Sent Omero meras.

Darnios mėlynosios ekonomikos plėtros vakariniame Viduržemio jūros regione iniciatyva, pranešėjas Samuel Azzopardi (MT / EPP), Rabato Čita Viktorijos meras.

Programos COSME ateitis po 2020 m. Regionų ir vietos perspektyva, pranešėjas Robert Sorin Negoiţă (RO / PES), Bukarešto 3-iojo rajono meras.

Sambūvio su konfliktinėmis rūšimis skatinimas pagal ES gamtos direktyvas, pranešėjas Csaba Borboly (RO / EPP), Hargitos regiono tarybos pirmininkas.

Praktinė informacija

Vieta Paul-Henri Spaak pastatas, didžioji posėdžių salė (Europos Parlamentas)

Laikas sausio 31 d. 15.00–21.00 val. ir vasario 1 d. 9.00–13.00 val.

• Žr. plenarinės sesijos darbotvarkę ir dokumentus.

• Stebėti tiesioginę plenarinės sesijos transliaciją internetu RK interneto svetainėje.

Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Kontaktinis adresas PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023