Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Finansavimo sumažinimas priimtinas tik sisteminių teisinės valstybės principo pažeidimų atveju  
Atidesnė ES stebėsena būtų naudinga piliečiams, vietos demokratijai ir vietos ekonomikai.

Vietos ir regionų vadovai iš visos Europos Sąjungos pritarė Europos Komisijos ir Europos Parlamento pasiūlymams, kuriais siekiama stiprinti teisinę valstybę, įskaitant galimybę valstybėms už „rimtus ir sisteminius“ pažeidimus taikyti sankcijas. Europos regionų komitetas (RK) taip pat paragino ES institucijas skatinti pagarbos teisinei valstybei kultūrą labiau įtraukiant vietos bendruomenes, įskaitant viešojo administravimo institucijas ir vietos ir regionų lygmeniu dirbančių ombudsmenų tinklus.

Rekomendacijose , kurios buvo priimtos vasario 12 d. vykusioje pirmojoje naujos penkerių metų kadencijos Komiteto plenarinėje sesijoje, pabrėžta, kad stebėsenos procesas turi būti platesnis, nuodugnesnis ir remiamas atitinkamais ištekliais. Jo rezultatas turėtų būti objektyvus ir skaidrus vertinimas, atliktas remiantis, pavyzdžiui, svarbiausios Europos žmogaus teisių sergėtojos – Europos Tarybos parengtu teisinės valstybės kontroliniu sąrašu, ir grindžiamas visus metus rengiamais susitikimais regionų ir nacionaliniu lygmeniu. Procesui baigiantis, mieste, kuriam ypač rūpi geras valdymas, būtų surengta metinė konferencija. RK nuomonėje konkrečiai pabrėžiama konsultavimosi su teisminiais tinklais ir vietos teisininkų bendruomenėmis, taip pat didesnės finansinės paramos pilietinei visuomenei ir nepriklausomai žiniasklaidai, ypač vietos lygmeniu, svarba.

Nuomonę pristatė Europos socialistų partijos frakcijos pirmininkas ir Kuleno meras (Prancūzija) Christophe Rouillon . Jis pažymėjo: „Teisinė valstybė – tai ne tik viena iš pagrindinių bendrų Europos Sąjungos vertybių, bet ir egzistencinė jos veikimo sąlyga. Pilietinei visuomenei ir vietos bei regionų valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo stiprinant teisinę valstybę. Manome, kad sankcijos yra būtinos tiems, kurie pažeidžia teisinės valstybės principą, t. y. kaltininkams, o ne aukoms. Komitetas jau ne vienus metus remia idėją, kad Europos regionams ir miestams neturėtų būti taikomos sankcijos už nacionalinių vyriausybių padarytus teisinės valstybės principo pažeidimus. Šioje nuomonėje pateikėme būdų, kaip, glaudžiau bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis – jų pilietine visuomene, teisiniais gynėjais ir viešojo administravimo institucijomis, galima padėti ginti ir skatinti teisės kultūrą.“

C. Rouillon tęsė: „Mūsų rekomendacijos yra svarbios dėl dviejų priežasčių. Pirma, ši nuomonė rodo, kad vietos ir regionų politikai iš visos Europos remia pastangas sutvirtinti teisinę valstybę. Antra, šiose rekomendacijose pateikiamos konkrečios veiksmų vietos ir regionų lygmeniu idėjos. Teisinės valstybės stiprinimas – ne tik principo klausimas, taip pat veiksmingo išteklių naudojimo klausimas. Manome, kad pinigų nukreipimas per silpno valdymo sistemas (ir, kai kuriais atvejais, vykstant sisteminiams teisinės valstybės principo pažeidimams) duoda priešingų rezultatų ir gali sumažinti europiečių pasitikėjimą, kuriuo grindžiamas integracijos projektas. Atidesnė ir išsamesnė ES stebėsena būtų naudinga piliečiams, vietos demokratijai ir vietos ekonomikai.“

Pranešimo iniciatorius ir rengėjas – Friulio-Venecijos Džulijos regiono vadovas Franco Iacop (IT / PES). Pranešimą pristatė C. Rouillon, nes F. Iacop gruodžio mėn. neteko savo mandato RK.

Rekomendacijos atspindi įsitikimą, kad teisinės valstybės principo stebėsena negali apsiriboti nacionaliniu lygmeniu, nes Europos Sąjungoje valdyme iš tiesų dalyvauja Europos, nacionaliniai, regionų ir vietos politikai ir viešojo administravimo institucijos. Vadovaudamasis ta pačia logika RK paragino, kad būtų vykdoma pačios ES kaip teisės subjekto stebėsena ir pasiūlė ES atnaujinti prisijungimo prie Europos Žmogaus Teisių Teismo procesą.

Viena iš idėjų, kurią RK norėtų išnagrinėti, yra būdas, kaip stebėsenos sistemoje būtų galima išnaudoti ES pagrindinių teisių agentūros potencialą. RK taip pat pasiūlė, kad per bandomąjį projektą, kuriame dalyvautų suinteresuotų miestų ir regionų grupė, būtų galima apibrėžti kriterijus teisinės valstybės principo laikymuisi įvertinti.

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Michalovo miestas laimėjo mero Paweło Adamowicziaus apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas laimėjo mero Paweło Adamowicziaus apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
13.01.2023