Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos vadovai kartu su ES Tarybai pirmininkaujančia Slovėnija, Komisija ir Europos Parlamentu ragina sparčiau įgyvendinti ES ekonomikos gaivinimo planus  

Pirmajame aukšto lygio forume, skirtame regionų ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui, pateikta pasiūlymų, kaip pagerinti valdymą ir išvengti dubliavimosi su sanglaudos politika.

Rugsėjo 24 d. Lipicoje (Slovėnija) regionų ir vietos vadovai susirinko aptarti, kaip užtikrinti, kad vietos lygmeniu į ekonomikos gaivinimą būtų investuojama laiku, būtų išvengta vėlavimo ir ES politikos dubliavimosi. Už ekonomiką atsakingas Komisijos narys Paolo Gentiloni, Slovėnijos finansų ministras Andrej Sircelj ir įtakingi Europos Parlamento nariai pabrėžė, kad nacionaliniai ekonomikos gaivinimo planai bus sėkmingi tik bendradarbiaujant su regionais ir miestais.

Pradėdamas aukšto lygio forumą, kurį kartu organizavo Europos regionų komitetas ir ES Tarybai pirmininkaujanti Slovėnija, RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė: „Atsigavimo ir atsparumo didinimo priemonės ištekliai jau pradeda pasiekti valstybes nares. Dabar mūsų bendra pareiga – panaudoti kiekvieną mokesčių mokėtojų eurą, investuotą į mūsų atsigavimą. Mums reikia tikros ES, nacionalinių, regioninių ir vietos subjektų partnerystės, nors teisės aktuose ir nėra pakankamai aiškiai apibrėžtas regionų ir miestų dalyvavimas. Komitetas atidžiai stebi priemonės įgyvendinimą vietos lygmeniu ir jos koordinavimą su sanglaudos politika. Negalima nuleisti sprendimų iš viršaus ir nepaisyti mūsų piliečių lūkesčių ir poreikių.“

Savo ruožtu Slovėnijos finansų ministras Andrej Šircelj pareiškė: „Tikiu, kad galime pasiekti puikių rezultatų sėkmingai įgyvendindami ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę . Geriausius rezultatus gausime tik įtraukiai bendradarbiaudami. Ši krizė išmokė mus sunkmečiu bendradarbiauti vietos, regionų ir tarptautiniu lygmenimis. Dabar turime tik įsivaizduoti, ką galime pasiekti bendradarbiaudami geresniais laikais, ir žengti žingsnį šia linkme.“

Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni paminėjo RK „konstruktyvų dalyvavimą baigiant rengti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę“ ir gyvybiškai svarbią tvirtą skirtingų valdymo lygmenų partnerystę būsimu etapu. „Daugiau kaip du trečdaliai visų nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų jau perėjo į įgyvendinimo etapą. Vietos ir regionų valdžios institucijos bus labai svarbios, kad šie planai taptų realybe, ir mes toliau raginsime valstybes nares iš tiesų jas įtraukti“, – sakė jis. „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondai ir sanglaudos politika turi papildyti, o ne pakeisti vieni kitus: svarbiausi žodžiai šiuo atveju yra papildomumas ir lėšų panaudojimas.“

Forumo diskusijos bus panaudotos rengiant RK nuomonę dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo; nuomonę, kurią rengs Rob Jonkman (NL / ECR), numatoma priimti rugsėjo 29 d. Ekonominės politikos komisijos (ECON) posėdyje. Komitetas pateikė pirmąjį nacionalinių ekonomikos gaivinimo planų rengimo įvertinimą ir paskelbs savo išvadas apie pandemijos poveikį regionų ir vietos bendruomenėms kasmetiniame 2021 m. ES vietos ir regionų barometre, kuris bus pristatytas spalio 12 d. per 19-ąją Europos regionų ir miestų savaitę .

Aukšto lygio ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui skirto forumo atidarymą ir pirmąją podiumo diskusiją galite peržiūrėti čia .

Aukšto lygio forumas vyko kartu su išvažiuojamuoju RK biuro posėdžiu Lipicoje, Slovėnijoje. Prieš biuro posėdį pagal RK Jaunųjų išrinktų politikų programą buvo suorganizuotas sanglaudos politikai skirtas renginys, kuriame dalyvavo jaunieji vietos lygmens vadovai iš visos ES, RK nariai, Slovėnijos vystymosi ir Europos sanglaudos politikos valstybės sekretorė Monika Kirbiš Rojs, Europos Komisijos atstovai ir kiti svarbūs pranešėjai.

Jaunųjų išrinktų politikų renginį „Sanglauda kaip vertybė. Ką jaunimas laimės ir ką praras po COVID-19 pertvarkytame pasaulyje“ peržiūrėti galite čia .

AUKŠTO LYGIO FORUME DĖL REGIONŲ EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO SKAMBĖJUSIOS NUOMONĖS

(laikantis pranešimų eiliškumo)

RK Slovėnijos delegacijos pirmininko pavaduotojas ir Murska Sobotos savivaldybės meras Aleksander Jevšek (SI / PES), pareiškė: „Efektyvus kiekvieno ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės euro panaudojimas didele dalimi priklauso nuo partnerystės su vietos ir regionų valdžios institucijomis. Kad kuo geriau panaudotų ekonomikos gaivinimo priemonių ir sanglaudos programų priemones, nacionalinės vyriausybės privalo išklausyti miestus ir regionus ir jais pasitikėti, žinodamos, kad šie pinigai bus išleisti skaidriai.“

Klonmelio meras ir Regionų komiteto ECON komisijos pirmininkas Michael Murphy (IE / EPP) pareiškė: „Mūsų šiandienos iššūkiai nėra vienodi, jų pobūdis ir intensyvumas Europos regionuose, miestuose ir kaimo vietovėse yra skirtingas. Mums reikia pritaikytų sprendimų, kurie būtų įgyvendinami kartu su vietos lygmeniu . Principu „iš viršaus į apačią“ paremtas ekonomikos gaivinimas reikštų, kad investicijos ir reformos paprasčiausiai gali neatitikti realių vietos galimybių ir iššūkių.“

RK nuomonės dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo pranešėjas Rob Jonkman (NL / ECR) kalbėjo: „Europos atsigavimas, skaitmeninė ir tvari pertvarka priklauso nuo tiesioginio vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo . Todėl jas reikia struktūruotai įtraukti į ekonomikos gaivinimo planų įgyvendinimą. Kadangi valstybėse narėse dalyvaujama skirtingai, privalome keistis savo patirtimi ir mokytis vieni iš kitų.“

Europos Parlamento narė ir pranešėja Techninės paramos priemonės klausimu Alexandra Geese (DE / Žalieji) pareiškė: „Socialiai įtrauki, žalia ir skaitmeninė pertvarka kelia daugialypių iššūkių, kuriuos įveikti galima tik aktyviai įsitraukus vietos ir regionų valdžios institucijoms. Techninės paramos priemonė suteikia vietos ir regionų valdžios institucijoms galimybę generuoti pritaikytas žinias: prašyti ekspertų parengti konkrečias strategijas ir planus, organizuoti seminarus ir praktinius seminarus ir mokytis tarpusavyje iš geriausios praktikos . Klimato stebėjimas, biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą ir atvirojo kodo sprendimai, kuriais siekiama skatinti skaitmenizuotas ir lengvai prieinamas valdžios institucijas, yra tik keletas daugelio specialiai pritaikytų sprendimų, kuriuos Techninės paramos priemonė gali palengvinti, pavyzdžių.“

Periferinių jūrų regionų konferencijos ( CPMR ) pirmininko pavaduotoja ir Įmonių, užimtumo ir universitetų regioninė ministrė bei Mursijos regiono atstovė María Del Valle Miguelez Santiago pareiškė: „Regionai yra svarbūs subjektai įgyvendinant ES klimato ir skaitmeninius prioritetus ir jų kompetencijos yra susijusios su daugeliu ekonomikos gaivinimo planų tikslų . Kadangi regionai aiškiai supranta investavimo poreikius teritoriniu lygmeniu, jie nusipelno tam tikro vaidmens atitinkamuose politiniuose sprendimų priėmimo forumuose, kuriuose nustatomas ir įgyvendinamas ekonomikos gaivinimo finansavimas. Būtent dėl šios priežasties ateinančiais mėnesiais galime suteikti pridėtinės vertės veiksmingam Europos lėšų naudojimui ir pasiekti norimus tikslus.“

RK darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ narė Hanna Zdanowska (PL / EPP) pareiškė: „75 proc. ES piliečių gyvena miestuose, kurie į aplinką išmeta daugiausiai anglies dioksido. Tačiau miestai taip pat yra veiksmų ir inovacijų centrai ir šaltiniai klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityse. Glazge vykstantis pasaulinis klimato veiksmų forumas suteikia gerą progą vietos ir regionų vadovams parodyti, ką miestai ir regionai gali padaryti ir ką jie jau daro, kad neutralizuotų poveikį klimatui.“

Slovėnijos plėtros ir Europos sanglaudos ministras Zvone Černač pareiškė: „Svarbus tikslas ir kartu iššūkis yra sukurti pagrindą, kuris užtikrins trumpalaikių ir ilgalaikių mechanizmų sąveiką ir kartu supaprastins įgyvendinimo procedūras procese, kuriame vietos ir regionų valdžios institucijoms kaip ir nacionalinėms vyriausybėms tenka svarbus vaidmuo .“

RK Teritorinės sanglaudos ir biudžeto (COTER) komisijos pirmininkė Isabelle Boudineau (FR / PES) pareiškė: „Europa deda precedento neturinčias pastangas riboti socialines ir ekonomines pandemijos pasekmes . Tačiau pinigai – ne viskas. Nepamirškime principo: partnerystė ir daugiapakopis valdymas savo naudingumą patvirtino sanglaudos politikos atveju. Europos politikos renacionalizavimas įgyvendinant ekonomikos gaivinimo planą nėra išeitis. Turime pasitikėti regionais – jie gali apsaugoti piliečius ir MVĮ.“

Nuomonės dėl vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo rengiant 2021–2027 m. partnerystės susitarimus ir veiksmų programas pranešėjas Juraj Droba (SK / ECR) pažymėjo: „Partnerystė kartu su subsidiarumu yra svarbiausias principas vertinant iš miestų ir regionų perspektyvos ir mes privalome užtikrinti, kad jis būtų visiškai įgyvendintas visais naujojo programavimo laikotarpio etapais.“

Gamtos išteklių (NAT) komisijos pirmininkė Ulrika Landergren (SV / RENEW E.) pareiškė: „Keletą metų matėme, kaip didėja atotrūkis tarp miesto ir kaimo vietovėms skiriamo dėmesio ir finansavimo. Deja, Europos Komisija savo ilgalaikę kaimo plėtros viziją patvirtino tik po to, kai buvo nustatytos finansavimo programos iki 2027 m. RK rems Komisiją įgyvendinant šią viziją, tačiau negalime laukti iki 2028 m.! Jau dabar turime sumažinti atotrūkį tarp kaimo ir miesto vietovių.“

RK pranešėjas MVĮ strategijos tema Eddy van Hijum (NL / EPP) pareiškė: „Mes, kaip vietos ir regionų valdžios institucijos, galime būti Europos Komisijos partneriai palaikydami ryšį su savo MVĮ ir vietos institucijomis, pavyzdžiui prekybos rūmais. Jei norime pasiekti nustatytus tikslus ir sustiprėti po COVID-19, turime būti šios pertvarkos partneriai. Pradedant mažiausiomis MVĮ mūsų regionuose, baigiant Komisija, visi galime prisidėti prie to, kad pertvarka įvairiose srityse būtų veiksminga.“

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023