Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„Renovacijos bangos“ finansavimas: skatinimas kurti darbo vietas ir taupyti energiją ES  

Europos regionų komitetas ir Europos Komisija vienija jėgas, kad paspartintų viešųjų ir privačių pastatų modernizavimą ES vietos ir regionų savivaldybėse.

ES pastatų ūkio renovacija yra labai svarbi siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir paskatinti užimtumą gaivinant ekonomiką po COVID-19 pandemijos. 75 proc. esamų pastatų ES laikomi energijos vartojimo požiūriu neefektyviais, tačiau kasmet iš jų renovuojama tik 1 proc. Pastatų sektoriui tenka 40 proc. Europoje suvartojamos energijos ir 36 proc. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio. Apskaičiuota, kad iniciatyva „Renovacijos banga“ iki 2030 m. statybų sektoriuje gali papildomai sukurti 160 000 darbo vietų. Dėl COVID-19 sveikatos krizės dar labiau išaugo poreikis gerinti pastatus ir pašalinti energijos nepriteklių, kurį vis dar patiria apie 40 mln. ES gyventojų.

ES institucijų atstovai, vietos ir regionų vadovai ir ekspertai iš visos ES renginyje „Renovacijos bangos“ finansavimas aptarė miestams ir regionams tenkančius iššūkius ir atsiveriančias finansavimo galimybes spartinti pastatų ūkio modernizavimą. „Renovacijos bangos“ tikslas – pašalinti kliūtis pastatų renovacijai, kaip antai struktūrines ir administracines kliūtis, investicijų trūkumą, rinkos nepakankamumą, reguliavimo kliūtis ir patirties stoką.

Juan Espadas (ES / PES) , Sevilijos meras ir RK ENVE komisijos bei darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pirmininkas, pradėdamas diskusiją sakė: „Šiandien žinome, kad kovojant su klimato krize itin svarbu sutvarkyti pastatų ūkį. Labai svarbus Europos žaliojo kurso ramstis – iniciatyva „Renovacijos banga“ suteikia galimybę pasirūpinti, kad mūsų viešieji pastatai, pavyzdžiui, mokyklos ir ligoninės, socialiniai būstai ir mūsų namai būtų tvaresni, ekologiškesni ir efektyviau vartotų energiją. Šiai iniciatyvai sėkmingai įgyvendinti būtina finansuoti šią plataus masto miestų revoliuciją, tačiau tai ne tik finansų klausimas. Turime kartu siekti klimato ir socialinių tikslų, užtikrindami, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Buvęs Toskanos regiono pirmininkas (2010–2020 m.) Enrico Rossi (IT / PES) , kuris yra pranešėjas dėl iniciatyvos „Renovacijos banga“ ( nuomonė ) ir Sinjos komunos tarybos narys (Florencijos provincija), pažymėjo: „17 proc. europiečių gyvena perpildytuose namuose ir mažiausiai 34 mln. gyventojų patiria energijos nepriteklių. „Renovacijos banga“, kurios metu daugiau investuojama į efektyviai energiją naudojančius viešuosius pastatus ir socialinį būstą, turi paskatinti solidarumą, socialinę įtrauktį ir padėti kovoti su skurdu. Sveikatos krizės padariniai ekonomikai itin sunkūs. Viešųjų investicijų į statybų sektorių skatinimui tenka labai svarbus vaidmuo prisidedant prie ekonomikos gaivinimo nuo COVID-19 pandemijos.“

RK nuomonės projektą dėl „Renovacijos bangos“ planuojama priimti kitame ENVE komisijos posėdyje vasario 1 d. , o galutinę redakciją – 2021 m. kovo mėn. plenarinėje sesijoje.

Vlasta Krmelj (SI / EPP) , Selnicos prie Dravos savivaldybės merė, FEDARENE Finansų ir investicijų darbo grupės pirmininko pavaduotoja ir ENERGAP direktorė pabrėžė, kad „visoje Europoje energetikos agentūros yra pasirengusios „Renovacijos bangą“ paversti konkrečiomis programomis, kurios pritrauktų dideles investicijas. Jos yra rinkos tarpininkai, turintys viešuosius įgaliojimus, teikiantys techninę pagalbą savivaldybėms, regionams, bendrovėms ir piliečiams ir galintys tarp suinteresuotųjų subjektų ir valdžios lygmenų užmegzti ryšį. Jos yra kompetentingos ir turi specialiųjų žinių pastatų, technologijų, vertės grandinių srityse, taip pat patirties kuriant finansavimo iš įvairių finansavimo šaltinių modelius“.

Navaros vyriausybės generalinis direktorius, atsakingas už išorės veiksmus, Mikel Irujo (ES / EA) pažymėjo: „Mūsų patirtis įgyvendinant Miestų darbotvarkės energijos vartojimo efektyvumo partnerystes yra itin gera. Europos Komisija savo pasiūlyme dėl „Renovacijos bangos“ atsižvelgė į kai kurias mūsų pasiūlytas priemones, pavyzdžiui, būtinybę kurti vieno langelio principu veikiančią tarnybą, kad piliečiai galėtų aktyviai dalyvauti tvarioje energetikos pertvarkoje.“

Diskusijoje dalyvavo šie kviestiniai pranešėjai: už energetiką atsakingos Europos Komisijos narės Kadri Simson kabineto narys, Energetikos GD , Regioninės ir miestų politikos GD ir EASME atstovai ir kt. EIB atstovas priminė, kad viešųjų investicijų nepakaks, norint pašalinti esamą investicijų į efektyvų energijos vartojimą deficitą. Praėjusią savaitę RK ir EIB atnaujino savo bendradarbiavimą patvirtindami 2021 m. bendrą veiksmų planą .

Visos ES valstybės narės turi parengti nacionalines ilgalaikes renovacijos strategijas, kurios yra neatsiejama nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) dalis. Nacionalinių renovacijos strategijų sėkmė labai priklausys nuo bendradarbiavimo su vietos ir regionų valdžios institucijomis, nes dažnai jos didelės pastatų ūkio dalies savininkės arba valdytojos ir yra atsakingos už trečdalį viešųjų išlaidų ir du trečdalius viešųjų investicijų ES. Deja, neseniai vykusios (2021 m. sausio mėn.) RK ir CEMR konsultacijos išvadose nurodoma, kad „daugelio ES šalių vyriausybės neįtraukia regionų ir miestų rengiant ekonomikos gaivinimo po COVID pandemijos planus“.

Bendroji informacija

„„Renovacijos bangos“ finansavimas“ yra žaliojo kurso įgyvendinimui vietos lygmeniu skirtas renginys. Regionų komiteto prioritetui „kurti atsparias bendruomenes“ priskiriamas „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ yra iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso pagrindu ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planai užtikrintų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams bei taptų konkrečiais projektais kiekvienoje teritorijoje. Iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pradėta įgyvendinti 2020 m. birželio 15 d. įsteigus specialią 13 narių darbo grupę. Žaliojo kurso vietos lygmeniu internetiniu žemėlapiu , kuriame pateikiama 200 geriausios praktikos pavyzdžių, norima įkvėpti imtis veiksmų ir juos kuo greičiau įgyvendinti.

Renovacijos banga prasidėjo 2020 m. spalio 14 d. Europos Komisijai paskelbus komunikatą „Renovacijos banga Europoje: pastatų ekologizavimas, darbo vietų kūrimas ir gyvenimo gerinimas“ . Tai yra vienas iš svarbiausių Europos žaliojo kurso veiksmų plano ramsčių.

„Renovacijos bangos“ tikslas – pašalinti pastatų renovacijos kliūtis. Energijos vartojimo efektyvumo finansinių institucijų grupė ( EEFIG ) nustatė šešių rūšių kliūtis: tai struktūrinės kliūtys, informavimo kliūtys, rinkos nepakankamumas, žinių trūkumas, veiksnių, apsunkinančių projektų telkimą ir (arba) veiksmingesnio vietos požiūrio taikymą, derinys ir reguliavimo kliūtys. Visos jos daro tiesioginį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms ir neleidžia joms daugiau investuoti į efektyvaus energijos vartojimo projektus.

ES pastatų ūkio renovacija kartu su transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu ir miestų žalinimu yra vienas svarbiausių žaliojo kurso prioritetų. Ne tik dėl galimybių sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamą CO 2  kiekį, bet ir kaip tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. Statybų sektorius sukuria daugiausia darbo vietų vertinant pagal kiekvieną investuotą milijoną eurų ( IEA 2020 ).

Šią savaitę Europos regionų komiteto PES frakcija organizuoja renginių ciklą pavadinimu „Būstas visiems. Laikas Europai veikti“ .

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023