Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Sąžiningos, teisingos ir įgyvendinamos priemonės: ‎ ES pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinio sėkmė priklauso nuo kiekvieno miesto ir regiono dalyvavimo  

Reaguodamas į Europos Komisijos parengtą Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinį, kuriuo siekiama iki 2030 m. 55 proc. sumažinti ES išmetamo anglies dioksido kiekį, Europos regionų komitetas (RK) ragina naujose ir atnaujintose taisyklėse teisinę kompetenciją turintiems ir arti piliečių esantiems miestams ir regionams suteikti pagrindinį vaidmenį ir užtikrinti tiesioginį finansavimą pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Šiandien Europos Komisijos pasiūlytu klimato kaitos dokumentų rinkiniu siekiama sumažinti pramonės, pastatų, transporto ir žemės naudojimo sektoriuose išmetamų teršalų kiekį ir tai turės didelio poveikio visiems Europos regionams, įmonėms ir piliečiams, taip pat ir praktiškai taikant principą „teršėjas moka“. Kadangi pagrindinis dokumentų rinkinio elementas yra atnaujinta anglies dioksido apmokestinimo vizija, ypatingą dėmesį reikia skirti teritorinei sanglaudai. Šio rinkinio priemonės turi atitikti kiekvienos teritorijos poreikius, padidinti vietos ir regionų valdžios institucijų, įgyvendinančių 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos ir 70 proc. klimato kaitos švelninimo veiksmų, dalyvavimą, pajamų paskirstymą ir galimybes tiesiogiai gauti finansavimą žaliosioms investicijoms ir socialinėms išlaidoms klimato kaitos srityje.

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Graikijos Centrinės Makedonijos regiono valdytojas Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Europai pavyks pereiti prie neutralaus poveikio klimatui tik tuo atveju, jei pertvarkos metu bus atsižvelgta į žmonių poreikius, į kiekvienos teritorijos ypatumus ir nė vieno žmogaus ar regiono nepalikus nuošalyje. Pirmiausia turime mažinti biurokratizmą ir užtikrinti, kad Europos vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų tiesioginę prieigą prie ES lėšų. Europai reikalingas žaliasis ir teisingas ekonomikos atsigavimas, kuriuo būtų reaguojama į ekstremaliąją klimato padėtį, didinamas atsparumas, remiamos inovacijos ir kuriamos darbo vietos. Tose srityse, kuriose jos kompetentingos, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumas pastatuose, tvarus transportas, biologinės įvairovės apsauga ir energijos nepritekliaus problemos sprendimas, turime suteikti galių miestams, regionams ir visiems mūsų piliečiams paspartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Todėl pradėjome įgyvendinti Europos masto kampaniją Žaliasis kursas vietos lygmeniu .“

Sevilijos meras, RK ENVE komisijos ir darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pirmininkas Juan Espadas (PES / ES) pareiškė: „Dokumentų rinkinys „Tinkamas 55 proc. tikslui“ yra naujos klimato revoliucijos pradžia. Jis turi būti plataus užmojo, tačiau žinome, kad visa tai turi savo kainą. Klimato kaita tai realija, kuri turės poveikio kiekvienam žmogui ir teritorijai, tačiau pirmiausiai ji paveiks pažeidžiamiausius visuomenės narius. Tam, kad būsto, judumo, energetikos ir kitos sritys būtų „tinkamos 55 proc. tikslui“, mums tenka svarbus vaidmuo užtikrinant teisingumą ir tvirtą socialinę paramą, kad nė vienas pilietis ar teritorija neliktų nuošalyje.“

Naujais ir atnaujintais energetikos ir klimato srities teisės aktais ES siekia iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 55 proc., o iki 2050 m. pasiekti išmetamųjų teršalų poveikio neutralizavimą. Dokumentų rinkinys „Tinkamas 55 proc. tikslui“ yra vienas iš pagrindinių Sąjungos klimato politikos ir ekonomikos augimo strategijos ramsčių. Jį sudaro 13 pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais sprendžiami įvairūs perėjimo prie žaliosios ekonomikos aspektai, o jo pagrindas – atnaujinta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. ES ATLPS direktyvos peržiūros tikslas – pasiūlyti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą statybų ir kelių transporto sektoriams, kuriuose vietos ir regionų valdžios institucijos turi ir patirties, ir kompetencijos įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus ir užtikrinti socialiai teisingą pertvarką.

Europos regionai ir miestai turi būti pripažinti Socialinio klimato kaitos fondo ir Teisingos pertvarkos fondo dalyviais, nes pernelyg didelė centralizacija gali pakenkti teritorinei sanglaudai ir žaliosios pertvarkos socialiniam teisingumui. Dokumentų rinkinys „Tinkamas 55 proc. tikslui“ taip pat susijęs su pastatų energijos vartojimo efektyvumu, dėl kurio 2021 m. kovo mėn. pradėtas glaudesnis Europos regionų komiteto ir Europos Komisijos bendradarbiavimas.

Galiojančių ES teisės aktų atnaujinimas dokumentų rinkinyje „Tinkamas 55 proc. tikslui“:

 • ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos (ES ATLPS) persvarstymas
 • Reglamento dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) persvarstymas
 • Pastangų pasidalijimo reglamento (PPR) persvarstymas
 • Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvos pakeitimas
 • Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos pakeitimas
 • Alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyvos persvarstymas
 • Reglamento, kuriuo nustatomos lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos, pakeitimas
 • Energijos mokesčių direktyvos persvarstymas

Nauji pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dokumentų rinkinyje „Tinkamas 55 proc. tikslui“:

 • Nauja ES miškų strategija
 • Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas
 • Klimato politikos socialinė priemonė
 • „ReFuelEU Aviation“ – tvariųjų aviacinių degalų skatinimas
 • „FuelEU Maritime“ – Europos jūrų erdvės žalinimas

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023