Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos žaliasis kursas: mažos bendruomenės gali padaryti didelį poveikį  
Siekiant prisitaikyti prie pražūtingų visuotinio atšilimo padarinių, labai svarbu, kad aplinkos politika būtų vykdoma žemesniu nei savivaldybių lygmeniu

Didelių pramonės įmonių planai ir pasaulinės investavimo strategijos pasaulio ekonomikos priklausomybei nuo iškastinio kuro sumažinti svarstomi didžiosiose Europos sostinėse, tačiau nuo Viduržemio jūros regione siautusios audros „Gloria“ labiausiai nukentėjo mažos pakrančių bendruomenės. Žemesnio nei savivaldybių lygmens bendruomenės patiria didžiausią klimato kaitos poveikį, tačiau kartu jos išlieka labai svarbiomis įgyvendinant prisitaikymo prie klimato pokyčių priemones. Žaliajam kursui tampant svarbiausiu ES prioritetu, Europos regionų komitetas ragina skirti daugiau lėšų ir parengti daugiau programų, pritaikytų žemesnio nei savivaldybių lygmens bendruomenėms, įskaitant salas, retai apgyvendintas vietoves, kaimus ir rajonus.

Europos regionų komitetas (RK) priėmė nuomonę „Tvarių seniūnijų ir mažų bendruomenių kūrimas. Aplinkos politika žemesniu nei savivaldybių lygmeniu“ , kurią parengė pranešėjas Gaetano Armao (IT / EPP) , Sicilijos regiono pirmininko pavaduotojas ir ekonomikos ministras ir RK Salų regionų tarpregioninės grupės pirmininkas.

Pranešėjas G. Armao pareiškė: „Mūsų, kaip ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjos, pareiga – reikšti žemesnių nei savivaldybių lygmens bendruomenių nuomonę ir remti iniciatyvas, kurios leistų joms tapti turtingesnėmis ir tvaresnėmis. Nesvarbu, ar tai mažos salos, miesto rajonai, ar mažai apgyvendintos kalnų teritorijos, reikia sukurti specialius mechanizmus, skirtus spręsti konkrečioms aplinkos apsaugos problemoms, kurias šiuo metu patiria žemesnės nei savivaldybių lygmens bendruomenės. Pirmiausia reikia supaprastinti ir racionalizuoti tinkamumo finansuoti taisykles, kad žemesnio nei savivaldybių lygmens subjektai būtų skatinami tiesiogiai dalyvauti ES aplinkos programose.“

Nariai primena, kad žemesnio nei savivaldybės lygmens bendruomenės paprastai neturi didelės įtakos sprendimams, susijusiems su pagrindiniais ekologinės pertvarkos aspektais, pavyzdžiui, transportu, atliekomis, vandentvarka ar oro kokybe, tačiau pritaria, kad į jas turi būti atsižvelgta RK nuomonėse. RK ragina Europos Komisiją įvertinti pasiūlymą paskelbti „Europos tvarių kaimų ir seniūnijų dieną“. Ši iniciatyva būtų skirta remti ir skatinti tiesioginį jų dalyvavimą įgyvendinant Europos siekį –pereiti prie neutralaus poveikio klimatui.

RK ragina imtis priemonių ir mechanizmų, kurie leistų kuo labiau padidinti teigiamą ES aplinkos politikos poveikį žemesniu nei savivaldybių lygmeniu. Tvariam vystymuisi vietos lygmeniu paskatinti nariai siūlo skelbti specialius kvietimus teikti paraiškas ir darbo programas, kas leistų paspartinti perėjimą prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir sudaryti sąlygas naujoms dalyvavimo formoms ir bendruomenės dinamikai. Šiuo metu ES remia žemesnio nei savivaldybių lygmens vystymosi strategijas konkrečiomis iniciatyvomis, kaip antai, LEADER vietos veiklos grupės.

Europoje egzistuoja didelė žemesnio nei savivaldybių lygmens institucijų ir terminų joms įvardinti įvairovė. Gyvenvietė, seniūnija, rajonas, apylinkė, miesto dalis, kaimas, parapija ir miesto rajonas – tai keletas terminų, naudojamų žemesnio nei savivaldybės lygmens bendruomenėms apibūdinti. Savivaldybių bendruomenėms – nuo tankiai apgyvendintų miesto rajonų iki mažų salų ir kalnų kaimų – kyla ypatingų aplinkosaugos iššūkių ir jos dažnai neturi galimybių bei išteklių jiems įveikti.

Nariai ragina ES aplinkos srities politikoje atsižvelgti į visų tipų bendruomenių poreikius – to prašoma ir nuomonėje „8-osios aplinkosaugos veiksmų programos rengimas“. .

ES vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų asamblėja įsipareigoja palaikyti dialogą su Europos Komisija, be kita ko, naudojantis Technine bendradarbiavimo aplinkos srityje platforma , siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant konkrečią ES aplinkos politiką būtų tinkamai atsižvelgiama į mažas žemesnio nei savivaldybės lygmens bendruomenes. Šis dialogas galėtų remtis esamomis pastangomis parengti rekomendacinius dokumentus ir priemones.

Priimta nuomonė yra susijusi su tyrimu , kuriame apžvelgiamas žemesnio nei savivaldybių lygmens bendruomenių vaidmuo aplinkos apsaugos srityje visose valstybėse narėse.

Kontaktinis asmuo : David Crous, tel. +32 470881037, david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023