Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos žaliasis kursas išlieka ES gaivinimo po COVID-19 krizės kelrodis  

Kadangi beveik nė vienai vietovei nepavyks išvengti trečiosios COVID-19 bangos, vietos ir regionų vadovai 2021 m. daugiausia dėmesio skirs tvariam ir įtraukiam ekonomikos gaivinimui užtikrinant, kad nė vienas gyventojas nebūtų paliktas nuošalyje.

Šiandien Europos regionų komiteto ENVE komisija pristatė savo 2021 m. darbo programą . Didžiausias vietos ir regionų vadovų prioritetas – užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimas po COVID-19 krizės virstų konkrečiais projektais, kurie paspartintų perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui, kartu kuriant darbo vietas ir pasirūpinant socialine įtrauktimi kiekvienoje vietovėje. Klimato srities užmojis, ES pastatų ūkio atnaujinimas, biologinė įvairovė ir 8-oji aplinkosaugos veiksmų programa – tai tik keletas temų, kurios buvo aptartos posėdyje dalyvaujant naujajai Europos Komisijos Aplinkos GD generalinei direktorei Florikai Fink-Hooijer . Posėdžio metu nariai pasikeitė COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi ir žiniomis. RK plenarinė sesija rengiama 2021 m. vasario 3–5 d. .

Pradėdamas posėdį Sevilijos meras Juan Espadas (ES / PES) kalbėjo: „Miestai ir regionai atlieka labai svarbų vaidmenį kovojant su COVID-19 pandemija, todėl jiems dabar reikia skirti daugiausia dėmesio siekiant geriau atkurti mūsų vietoves. Aplinkos ir klimato politikos veiksmai gali labiausiai padėti gaivinant ekonomiką, tačiau, kad tai pavyktų, labai svarbu stiprinti daugiapakopį bendradarbiavimą ir jam skirti pakankamai lėšų. Tik įtraukdami vietos ir regionų valdžios institucijas į tvaraus ekonomikos gaivinimo strategijų rengimą ir tik atsižvelgiant į kiekvienos vietovės geografinius ir socialinius ypatumus, mums pavyks sukurti atsparius ir ateities iššūkiams pasirengusius miestus, kurie pasieks Europos žaliojo kurso – neutralaus poveikio klimatui ir aplinkos apsaugos – tikslus.“ Juan Espadas yra ENVE komisijos darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pirmininkas.

„Labai gerai suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis siekiant sėkmingai įgyvendinti aplinkos politiką vietoje. O tam turime burtis su RK“ ,  – pažymėjo naujoji Aplinkos GD generalinė direktorė Florika Fink-Hooijer . „Žaliasis kursas išlieka ES ekonomikos gaivinimo plano kelrodis“ – pridūrė Florika Fink-Hooijer, prieš pereidama prie Komisijos 2021 m. aplinkosaugos prioritetų. O tai būtų nulinės taršos veiksmų planas ( konsultacija vyksta iki 2021 m. vasario 10 d.), EK tvarių produktų iniciatyva , nauja miškų strategija ir klimato bei biologinės įvairovės užmojų didinimas prieš 2021 m. vyksiančius svarbiausius pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimus. Florika Fink-Hooijer pasiūlė RK parengti naują suinteresuotųjų subjektų platformą, skirtą būsimam nulinės taršos veiksmų planui.

Savo kalboje RK pranešėjas dėl Europos žaliojo kurso Andries Gryffroy (BE / EA) priminė RK pasiūlymą sukurti regioninę rodiklių suvestinę , kad būtų galima įvertinti ES tvaraus augimo strategijos įgyvendinimą vietos lygmeniu.

Dimitrios Karnavos (EL / EPP) pristatė pagrindinius nuomonės projekto dėl 8-osios aplinkosaugos programos (AVP) aspektus. Kalitėjos meras pabrėžė, kad dėl COVID-19 protrūkio dar labiau išaugo poreikis „sveikatą labiau susieti su aplinka“. Mero D. Karnavos nuomone, 8-oji AVP yra „priemonė propaguoti tvarią verslo aplinką ir skatinti žaliąsias investicijas“. D. Kanavos parengtoje nuomonėje prašoma Europos Komisijos į 8-ąją AVP, dėl kurios šiuo metu vyksta tarpinstitucinės derybos, įtraukti Techninę bendradarbiavimo aplinkos srityje platformą . Nuomonę numatoma priimti šią savaitę 2021 m. vasario 3–5 d. vyksiančioje RK plenarinėje sesijoje . EP narė Grace O'Sullivan (IE / Žalieji) , EP pranešėja dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m., savo kalboje patvirtino EP įsipareigojimą bendradarbiauti su RK, siekiant spartesnio aplinkosaugos darbotvarkės įgyvendinimo.

ENVE komisijos nariai priėmė nuomonės projektą „Renovacijos banga Europoje: pastatų ekologizavimas, darbo vietų kūrimas ir gyvenimo gerinimas“ . Pranešėjas, buvęs Toskanos regiono pirmininkas (2010–2020 m.) ir šiuo metu Sinjos komunos (Florencijos provincija) tarybos narys Enrico Rossi (IT / PES) pažymėjo: „Artimiausiems metams numatyta ypač daug Europos išteklių. Ekonomikos atsigavimą gali paskatinti didesnės viešosios investicijos į statybų sektorių. Primygtinai raginame užtikrinti daugiapakopį valdymą, įskaitant finansavimą, visų pirma techninės pagalbos priemonę, kuri būtų prieinama visoms regionų ir vietos valdžios institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti iniciatyvą „Renovacijos banga“, ir lankstesnes biudžeto taisykles miestams ir regionams, siekiant sustiprinti jų gebėjimą investuoti į pastatų renovaciją. Renovacijos banga mums suteikia galimybę, kuria turime būtinai pasinaudoti.“ Internetinis seminaras dėl renovacijos bangos finansavimo vyko sausio 27 d. . Enrico Rossi nuomonės projektą numatoma priimti 2021 m. kovo 17–19 d.

Kitos narių aptartos nuomonės

Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis rengiantis COP 26 . Pranešėjas Vincent Chauvet (FR / RE) , Oteno meras. Nuomonės projektą numatyta priimti 2021 m. kovo 26 d., o galutinis balsavimas numatytas 2021 m. birželio 30 d.–liepos 1 d. vyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Saugios ir tvarios cheminės medžiagos siekiant užtikrinti aplinką be toksinių medžiagų Europos miestuose ir regionuose . Pranešėjas Adam Struzik (PL / EPP) , Mazovijos vaivadijos maršalka. Nuomonės projektą numatyta priimti 2021 m. kovo 26 d., o galutinį balsavimą numatyta surengti per 2021 m. gegužės 5–7 d. RK plenarinę sesiją.

Vietos ir regionų valdžios institucijos ir jūrų aplinkos apsauga , parengė Lisešilio savivaldybės mero pavaduotoja Emma Nohrèn (SE / Žalieji) . Nuomonės projektą numatyta priimti 2021 m. kovo 26 d., o galutinį balsavimą numatyta surengti per 2021 m. gegužės 5–7 d. RK plenarinę sesiją.

ENVE komisijos posėdyje dalyvavo Flandrijos parlamento narė Joke Schauvliege (BE / EPP) , kuri yra RK nuomonės „Per COVID-19 krizę regionų ir miestų įgyta patirtis ir išmoktos pamokos“ pranešėja. Nuomonės projektą numatyta priimti 2021 m. kovo mėn. RK plenarinėje sesijoje.

Kitas ENVE komisijos posėdis vyks 2021 m. kovo 26 d.

Bendroji informacija

Europos aplinkos agentūra (EAA) 2020 m. aplinkos būklės ataskaitoje įspėja, kad Europai tenka atremti precedento neturinčio masto ir skubos aplinkos iššūkius.

RK internetinį interviu su Dimitrios Karnavos (EL / EPP) apie 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą skaitykite čia .

Susipažinkite su RK iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ ir RK geriausios patirties internetiniu žemėlapiu.

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023