Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Verslaus Europos regiono apdovanojimas. Specialus apdovanojimas už atsaką į COVID-19  

Europos regionų komitetas (RK) skelbia paraiškų priėmimą dėl specialaus Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimo. Norėdami gauti šį apdovanojimą „Verslumas tvaraus atsigavimo vardan“, miestai, regionai ir savivaldybės gali pateikti strategijas, kaip jie planuoja remti MVĮ per ateinančius dvejus metus. Paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. spalio 28 d.

Kiekvienais metais Europos regionų komitetas VER apdovanojimą skiria trims miestams, regionams ar savivaldybėms, parengusiems išskirtines, į ateitį orientuotas strategijas MVĮ, veiklą pradedančiosioms ir plečiančioms įmonėms remti. Verslaus Europos regiono apdovanojimas vietos ir regionų verslumo strategijoms reiškia pripažinimą ir matomumą. Konkurso nugalėtojams suteikiama galimybė naudotis augančiu novatoriškų teritorijų tinklu, kuriame jie gali aktyviai stiprinti savo verslumo ekosistemas, keistis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti įgyvendinant Europos projektus.

Šių metų specialusis apdovanojimas yra grindžiamas pratęstu 2021 m. verslaus Europos regiono apdovanojimu. Juo ES regionai ir miestai raginami parengti verslumo ir MVĮ, kurios sprendžia COVID-19 krizės poveikio problemas, skatinimo strategijas. Apdovanojimas bus skiriamas ne daugiau kaip šešiems regionams, kurie VER ženklą gaus dvejiems metams (2021 ir 2022 m.), kad galėtų planuoti ir įgyvendinti sėkmingo ekonominio ir socialinio atsigavimo strategijas.

„ES ekonomikos atkūrimas po Covid-19 krizės bus ilgas procesas ir reikės visų Europos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų pastangų. Kad galėtume įveikti šį iššūkį, mūsų vietos ekonomikai reikės daug aktyvaus verslumo ir inovacijų, visapusiškai išnaudojant perėjimo prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninės pertvarkos teikiamas galimybes. Mūsų MVĮ veiklos rezultatai bus vienas iš svarbiausių veiksnių siekiant atgaivinti Europos ekonomiką ir sustiprinti jos ilgalaikį atsparumą. Turėsime peržiūrėti ir atnaujinti savo politiką, vietos vystymosi planus ir strategijas, kad jie atspindėtų šią naują ekonominę ir socialinę tikrovę“ , – nurodė RK Ekonominės politikos komisijos (ECON) pirmininkas Michael Murphy .

Specialus VER apdovanojimas buvo oficialiai paskelbtas per diskusijas su Europos Komisijos atstovais dėl pandemijos ekonominio poveikio ir ES reagavimo priemonių, skirtų MVĮ ir pramonei.

„Verslaus Europos regiono apdovanojimas yra įrodymas, kad ekonomikos atsigavimo tempas ES priklausys nuo ryžtingų veiksmų, kurių bus imtasi vietos ir regionų lygmeniu. Europos Komisija visapusiškai remia VER iniciatyvą, kuria ES regionai ir miestai raginami savo strategijose ir veiksmų planuose daugiausia dėmesio skirti verslumui“ , – sakė Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD direktorė ir VER vertinimo komisijos narė Kristin Schreiber .

Paraiškas dėl 2021–2022 m. VER galima teikti iki 2020 m. spalio 28 d. Paraišką pateikti galite VER tinklalapyje .

Kontaktiniai duomenys:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023