Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Verslaus Europos regiono apdovanojimą 2020 m. laimėjo Gdanskas / Pamario regionas (Lenkija), Geteborgas (Švedija) ir Navaros regionas (Ispanija)  

Europos regionų komitetas (RK) Verslaus Europos regiono (VER) ženklą suteikia regionams, turintiems įtikinamiausią, į ateitį orientuotą verslumo viziją. Šiais metais už išskirtines strategijas ir įsipareigojimą skatinti verslumą savo teritorijose nugalėtojais buvo paskelbti Gdansko miestas, bendradarbiaujantis su Pamario regionu, Geteborgo verslo regionas ir Navaros regionas.

Nugalėtojus pasveikino Europos Regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz : „Šių metų Verslaus Europos regiono apdovanojimas yra įrodymas, kad, sudarydami sąlygas verslo bendruomenei klestėti, regionai ir miestai gali kurti darbo vietas ir būti Europos socialine struktūra. Nugalėtojai mus visus įkvepia, įrodydami, kad bendradarbiaudami, novatoriškai mąstydami ir kurdami tinkamas vietines sąlygų jie yra tvaraus augimo Europoje varikliai .“

„Nuo VER iniciatyvos pradžios jau apdovanojome 27 teritorijas iš 15 ES šalių – tarp jų buvo ir didesnių, ir mažesnių regionų, ir didmiesčių, ir kaimo vietovių, ir labiau išsivysčiusių, ir besivejančių regionų, ir centrinėje dalyje esančių, ir atokių bei periferinių teritorijų. Visi jie jau parodė mums, kad regionai ir miestai atlieka svarbų vaidmenį skatinant verslumą bei inovacijas ir sudarant sąlygas tvariam augimui ir darbo vietų kūrimui Europos Sąjungoje“, – per apdovanojimo ceremoniją kalbėjo pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Markku Markkula .

Gdanskas / Pamario regionas, Lenkija

Bendrą paraišką dalyvauti konkurse pateikę Gdansko miestas ir Pamario regionas pristatė nuoseklų augimą skatinančių veiksmų rinkinį. Šis regionas, kaip ir kitos Lenkijos teritorijos, susiduria su demografinių pokyčių ir gyventojų senėjimo iššūkiu. Gdansko / Pamario regiono VER strategija grindžiama kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių įdarbinimu, tolesniu jų įgūdžių ugdymu bei investavimu į verslumą. Regionas buvo atrinktas už įspūdingą tikslinių veiksmų, skirtų gabiems darbuotojams pritraukti, juos ugdyti ir išsaugoti, naujoms įmonėms ir novatoriškoms MVĮ puoselėti bei jaunimo švietimui verslumo klausimais užtikrinti, rinkinį.

„Mūsų puoselėjami laisvės, solidarumo, lygybės ir atvirumo principai nėra vien didingi idealai – jais grindžiama konkreti augimą skatinanti veikla. Gdanskas ir Pamario regionas remia kiekvieną verslumo ugdymo etapą: nuo švietimo, stipresnių verslumo skatinimo pozicijų, pagalbos kuriant naujas įmones iki paramos verslo plėtrai, įmonių inovacijų diegimo potencialo didinimo, bendradarbiavimo skatinimo bei plėtros į naujas užsienio rinkas – visa tai yra „Verslumo didinimo veiksmų plano 2020“ ramsčiai“, – pasakojo Gdansko mero pavaduotojas Alan Aleksandrowicz ir Pamario vaivadijos maršalka Mieczysław Struk .

Geteborgo verslo regionas, Švedija

Geteborgo regionas, kuriame nepaprastai daug investuojama į urbanistinę plėtrą ir infrastruktūrą, yra vienas sparčiausiai augančių Europos didmiesčių regionų. Geteborgo VER strategijoje akcentuojamas verslo aplinkos gerinimas ir palankesnių sąlygų MVĮ klestėjimui kūrimas. Šiuo tikslu strategija apima šešias strategines sritis: įgūdžių pasiūla, traukos galia, infrastruktūra ir prieinamumas, žemės sklypų parengtis, verslo klimatas ir inovacijų galia.

„Pelnę 2020 m. Verslaus Europos regiono apdovanojimą, mes išties didžiuojamės. Geteborgo verslo regiono verslumo skatinimo strategija yra viena geriausių Europoje! Tačiau svarbiausias turtas yra regiono gebėjimas atverti duris ir išklausyti verslininkų bendruomenę, kartu spręsti problemas su ne mažiau kaip 35 suinteresuotaisiais subjektais ir veikti drauge kuriant ir puoselėjant verslui palankų klimatą. Dėl šių vertingų bendradarbiavimo galimybių iki 2035 m. bus sukurta 120 000 naujų darbo vietų. Šio reikšmingo apdovanojimo įkvėpti ir pastūmėti, atkakliai laikysimės vienos geriausių Europos verslumo skatinimo strategijų“, – teigė Geteborgo regiono savivaldybių asociacijos pirmininkas ir Geteborgo miesto vykdomosios valdybos pirmininkas Axel Josefsson .

Navaros regionas, autonominė Ispanijos sritis

Navaros regionas, vykdantis novatorišką veiklą remiant verslumą Ispanijoje, siekia, kad verslo imtųsi kuo daugiau vietos gyventojų. Šiuo metu regionas rengia 2020–2022 m. verslumo planą, kuriame išdėstomi reikalingi tiksliniai veiksmai, kad ir toliau gerėtų įmonių išlikimo, metinio augimo ir verslumo rodikliai. Regiono „Pažangiosios specializacijos strategijoje – Navara S3“ kaip pagrindiniai ramsčiai numatyti verslumo skatinimas, reguliavimo naštos mažinimas, galimybės gauti finansavimą bei patekti į rinkas ir internacionalizacija.

„Navaros vyriausybė ryžtingai siekia kurti socialiniu ir teritoriniu požiūriu darnią, atvirą ir junglią Navarą, kurios kūrybingi ir verslūs žmonės dirbtų modernioje ir konkurencingoje ekonomikoje, pasižyminčioje stipria pramone, įsipareigojimu tausoti aplinką, sveikatą ir gyvenimo kokybę, užtikrinant skaidrumą ir pasitikėjimą, kad regionas taptų darnaus vystymosi etalonu“, – kalbėjo Navaros Ministro Pirmininko pavaduotojas Manu Ayerdi .

2020 m. Verslaus Europos regiono apdovanojimas

Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimas – tai projektas, padedantis kiekvienais metais nustatyti ir apdovanoti tris išskirtinę ir novatorišką verslumo politikos strategiją turinčias Europos Sąjungos teritorijas (koks bebūtų jų dydis, gerovės lygis ar įgaliojimai). Įtikinamiausią, perspektyviausią ir daugiausiai žadanti planą parengusioms teritorijoms ateinančiais metais suteikiamas ženklas „Verslus Europos regionas (VER)“.

EER vertinimo komisija, sudaryta iš RK narių, ES institucijų, socialinių partnerių ir teritorinių asociacijų atstovų, visus 2020 m. stebės, kaip įgyvendinamos apdovanojimą pelniusios regioninės strategijos, siekdama pateikti nugalėtojams objektyvų išorės vertinimą dėl jų politikos ir tais metais padarytos pažangos. Konkurso „VER 2020“ nugalėtojai gali dalytis informacija apie savo pagrindinius rezultatus ir laimėjimus ir ją aptarti su kitomis regionų ir vietos valdžios institucijomis per VER tinklą.

Renginio nuotraukas galima rasti „Flickr“ galerijoje.

Kontaktiniai asmenys

Carmen Schmidle

Tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tel. +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

2024 m. verslaus Europos regiono apdovanojimas: miestai ir regionai, kuriuose skatinamas tvarus, atsparus ir skaitmeninis augimas, jau gali teikti paraiškas
2024 m. verslaus Europos regiono apdovanojimas: miestai ir regionai, kuriuose skatinamas tvarus, atsparus ir skaitmeninis augimas, jau gali teikti paraiškas
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022