Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES regionai ir miestai ragina nacionalines vyriausybes stiprinti ES sveikatos priemonių rinkinį  

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen Europos regionų komitete vykusiose diskusijose akcentavo sveikatą.

Spalio 14 d. Europos regionų komitete pabrėžta, kad nacionalinės vyriausybės turėtų pritarti didesnės finansinės paramos skyrimui Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sistemoms. Šis raginimas pateiktas trijose rekomendacijose, kuriose ES regionai ir miestai išdėstė būdus, kaip užpildyti vietos sveikatos priežiūros sistemų spragas, kurias atskleidė koronaviruso pandemija.

Rekomendacijos, kuriose nurodomi prevencijos, gydymo ir skubios pagalbos trūkumai, buvo priimtos spalio 14 d., praėjus dviem dienoms po to, kai Europos regionų komitetas (RK) Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen pristatė metinį regionų ir vietos barometrą ir pateikė konkrečių duomenų apie pandemijos poveikį. Barometras parodė, kaip dėl krizės išaugo nelygybė, taip pat ir sveikatos priežiūros sektoriuje. Pirmininkė U. von der Leyen ES vietos ir regionų politikų asamblėjai pasakė, kad „Europos fondai sudarys sąlygas investuoti į naujas ligonines, geresnę įrangą ir stipresnes sveikatos priežiūros sistemas ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir atokesniuose regionuose“ ir kad regionų ir vietos valdžios institucijos „ turėtų tam vadovauti “.

Į Komitetą taip pat kreipėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel . Spalio 13 d., kreipdamasi į RK susirinkusius 329 regionų vadovus, merus ir tarybų narius, ji pasakė, kad kai kurių regionų pasiryžimas rūpintis pacientais iš kitų šalių regionų turėtų būti „pavyzdys sprendžiant ateities uždavinius“. Kalbėdama kaip šalies, kuri rotacijos tvarka šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai, vadovė, kanclerė A. Merkel teigė, kad ji „labai susirūpinusi dėl vėl didėjančio infekcijų skaičiaus beveik visoje Europoje“.

Savo nuomonėje dėl paramos priemonių rinkinio sveikatos priežiūros sistemoms, apie kurį jau paskelbė Europos Komisija (Programa „ES – sveikatos labui“ (EU4Health)) , Europos regionų komitetas kritikavo nacionalines vyriausybes dėl siūlomo biudžeto sumažinimo. Komitetas pabrėžė, kad sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios daugelyje ES valstybių narių valdomos vietos ir regionų lygmeniu, reikia investicijų ir inovacijų, kad būtų galima sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus ir spręsti senėjančios visuomenės problemą. Šią vasarą ES valstybės narės pasiūlė Europos Komisijos pateiktą 9,4 mlrd. EUR biudžetą 2021–2027 m. laikotarpiu sumažinti iki 1,7 mlrd. EUR. Galutinis dydis bus nustatytas derybose su Europos Parlamentu.

RK pranešėja Nathalie Sarrabezolles (FR / PES), Finistero departamento tarybos pirmininkė, pasakė: „82 proc. sumažindamos naująją programą „ES – sveikatos labui“ (EU4Health), valstybės narės rodo, kad jos, deja, nesugeba suvokti viso krizės masto. Aukštos kokybės sveikatos priežiūros užtikrinimas visiems yra geriausia solidarumo išraiška ir esminis mūsų Sąjungos sanglaudos stiprinimo veiksnys. Galime ir privalome padaryti daugiau, kad sustiprintume savo sveikatos sistemas. Nors regionai ir miestai ir toliau kasdien dirbs siekdami šio tikslo, jiems vis dėlto reikia didelės ES lygmens paramos.“

Antrojoje nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama būtinoms Europos ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmo , kuris galėtų būti aktyvuotas būsimų pandemijų metu, ypatybėms. Nuomonėje pabrėžiama, kad ES turi kurti, pirkti, gabenti ir skirstyti iš užsienio importuojamas ar ES pagamintas testavimo ir apsaugos priemones. Joje taip pat konkrečiai raginama sukurti, pavyzdžiui, bendrą ES skiepų pasą ir virtualų Europos registrą, kuriame būtų pateikiama informacija apie vakcinų atsargas.

Pranešėja Birgitta Sacrédeus (SE / EPP), Dalarnos leno tarybos narė, pasakė: „Pandemija aiškiai parodė, kaip svarbu turėti kvalifikuotų ir gerai parengtų darbuotojų bei tinkamai finansuojamas, gerai aprūpintas ir tvirtas sveikatos priežiūros sistemas, kurios pajėgtų greitai prisitaikyti prie naujų sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos aplinkybių. Pandemija taip pat rodo, kad tokiose krizinėse situacijose vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka labai svarbų vaidmenį.“

Trečiojoje nuomonėje, kurią parengė Pietų Danijos regiono tarybos narys Karsten Uno Petersen (DK / PES), dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų , Komitetas siekia palengvinti pacientų perkėlimą sveikatos priežiūros tikslais į kitas šalis, kaip tai buvo daroma per pirmąją pandemijos bangą, kai, pavyzdžiui, ligoniai iš Prancūzijos Didžiojo rytų regiono ir Burgundijos-Franš-Kontė regiono buvo gydomi Saro krašte Vokietijoje.

Karsten Uno Petersen pažymėjo: „COVID-19 pandemija parodė, koks svarbus gali būti europiečiams glaudus tarpvalstybinis bendradarbiavimas sveikatos priežiūros srityje. Tai, ką iš tiesų reiškia solidarumas, geriausiai atspindėjo pacientų gydymas kitose šalyse. Pasinaudokime tuo, ką išmokome šios ekstremaliosios situacijos metu, kad pagerintume tarpvalstybines sveikatos priežiūros sistemas ir pasienio regionų gyventojams užtikrintume supaprastintas procedūras ir pacientų saugą, taip pat aiškią informaciją tiek jiems, tiek sveikatos priežiūros darbuotojams.“

Ši nuomonė atitinka ir kitas Europos regionų komiteto pastangas užtikrinti, kad ES atsigavimas po pandemijos padėtų kurti atsparias bendruomenes, vystyti vietos ekonomiką ir skatinti veiksmus stiprinant Europos demokratiją.

Europos regionų komiteto užsakytos nuomonės apklausos duomenimis, 67 proc. europiečių norėtų, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų daugiau įtakos ES lygmeniu priimamiems sprendimams. 45 proc. iš jų nurodė, kad sveikata yra sritis, kurioje regionams ir miestams turėtų būti suteikta daugiau galių.

Apklausą įmonė „Kantar“ atliko pirmąją rugsėjo pusę, o rezultatai buvo pristatyti RK plenarinėje sesijoje, kuri vyko spalio 12–14 d. Apklausa taip pat parodė, kad tiek apskritai, tiek reagavimo į pandemiją požiūriu europiečiai labiau pasitiki vietos ir regionų valdžios institucijomis nei nacionalinėmis vyriausybėmis ar ES. Absoliuti dauguma (52 proc.) apklaustųjų pasitiki savo regiono ir vietos valdžios institucijomis, 47 proc. pasitiki ES, o 43 proc. pasitiki savo nacionaline vyriausybe.

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Graikijos Vidurio Makedonijos gubernatorius Apostolos Tzitzikostas pabrėžė: „Piliečių pasitikėjimas vietos ir regionų vadovais padėjo suvaldyti koronaviruso plitimą. Šis pasitikėjimas taip pat bus labai svarbus atsigavimo etape. Raginame nacionalinius vadovus ir ES institucijas bendradarbiauti su regionų ir vietos tarybomis ir jas remti sprendžiant dėl viruso kilusias sudėtingas problemas.“

Metinio regionų ir vietos barometro išvados:

Metinis regionų ir vietos barometras – Pagrindinės išvados

Metinis regionų ir vietos barometras – Visa ataskaita

Metinis regionų ir vietos barometras – „Kantar“ nuomonės apklausa (taip pat pateikiami rezultatai pagal konkrečias šalis)

Metinis regionų ir vietos barometras – Poveikis sveikatos priežiūrai (duomenys ir faktai)

Metinis regionų ir vietos barometras – Poveikis regionų ekonomikai (duomenys ir faktai)

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimams
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimams
27.03.2023