Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES „naujas darbo metodas“ užtikrinant plataus masto ir ilgalaikį piliečių dalyvavimą. Kas toliau?  

Kovo 14–15 d. Bukarešte vykstant Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimui Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Luca Jahier dar kartą paragino ES institucijas bendradarbiauti siekiant kitos kadencijos laikotarpiu (2019–2024 m.) sukurti ES nuolatinį struktūruotų konsultacijų su piliečiais, miestais, regionais ir pilietine visuomene mechanizmą.

Pastaraisiais metais visos ES, nacionalinio ir vietos lygmens institucijos stengėsi įtraukti piliečius, siekdamos pagerinti ES politikos formavimo kokybę, skaidrumą ir sulaukti didesnio pritarimo. Šiandien abiejų ES patariamųjų organų pirmininkai – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Luca Jahier ir Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz – dar kartą paragino Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir Europos Vadovų Tarybą sukurti bendrą nuolatinį „Europos konsultacijų su piliečiais“ mechanizmą.

„Europos Sąjungai kaip niekad anksčiau būtinas jos pagrindinių įsitikinimų ir vertybių atgimimas. Tai apima ir būdą, kaip ES institucijos sprendžia piliečiams rūpimus klausimus ir betarpiškiau juos įtraukia į sprendimų priėmimo procesą. Pilietinės visuomenės organizacijos šioje srityje gali atlikti lemiamą vaidmenį ir yra pasirengusios naujam dialogui su piliečiais “, – pažymėjo Luca Jahier .

„Demokratija prasideda mūsų regionuose ir miestuose. Jų atstovai renkami piliečiams artimiausiu lygmeniu ir kasdien su jais bendrauja. Raginu visų ES valstybių narių vietos vadovus labiau derinti pastangas ir kartą metuose surengti tikrus europietiškus debatus. Tokiuose debatuose daugiausia dėmesio reikėtų skirti aktualiausioms temoms, o grįžtamąją informaciją perduoti ES lygmeniui, įskaitant raginimą imtis veiksmų. Vien išklausyti nepakaks, jei norime, kad Europa taptų demokratiškesnė“ ,– teigė Karl-Heinz Lambertz.

Abu pirmininkai kalbėjo kovo 15 d. Bukarešte vykusiame ir daugiau kaip 700 merų ir išrinktų regionų vyriausybių bei parlamentų atstovų subūrusiame Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikime, kurį kartu surengė RK ir ES Tarybai pirmininkaujanti Rumunija. Nuo 2015 m. RK yra surengęs daugiau kaip 200 piliečių dialogų, kuriuose dalyvavo 40 000 piliečių 27 valstybėse narėse. EESRK kartu su pilietine visuomene surengė 27 nacionalines konsultacijas, kuriose dalyvavo daugiau kaip 1 000 pilietinės visuomenės organizacijų atstovų.

Bendroji informacija

2018 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Taryba aptarė 1 700 konsultacijų su piliečiais ir piliečių dialogų, kuriuos organizavo valstybių narių vyriausybės Europos ateities klausimu, rezultatus. Pirmieji į tai sureagavo pirmininkai L. Jahier ir K.-H. Lambertz pasiūlydami sukurti „nuolatinį struktūruotų konsultacijų ir dialogo su piliečiais mechanizmą“. Toks mechanizmas apimtų regionų parlamentus ir asamblėjas, vietos valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas, siekiant reguliariai daryti poveikį ES politikos ciklui. Dabar šį projektą svarsto ES institucijos, kad jį būtų galima pradėti kitų metų pabaigoje.

  

Daugiau informacijos

ES nuolatinis struktūruotų konsultacijų ir dialogo su piliečiais mechanizmas
Aštuntasis Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimas

                           

Kontaktinis asmuo
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 2499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Prisijunkite prie #EUCouncillors tinklo​
Prisijunkite prie #EUCouncillors tinklo​
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023