Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Imigrantų integracijai ES turi skirti gerokai daugiau lėšų  
ES vietos ir regionų vadovai perspėja dėl nesubalansuotų ES lėšų skirstymo sienų kontrolei ir migracijos valdymui planų.

Regionų ir vietos vadovai paragino Europos Sąjungą Prieglobsčio ir migracijos fondui skiriamas lėšas 2021–2027 m. laikotarpiui padidinti beveik 6 mlrd. EUR. Įspėdami ES sprendimus priimančius asmenis, kad nereikėtų „pernelyg didelį dėmesį skirti sienų kontrolei“, jie taip pat paprašė beveik trečdalį fondo lėšų skirti teisėtos migracijos valdymui ir integracijai, ir nustatyti, kad tam tikros išlaidos integracijai būtų privalomos.

Šis Europos regionų komiteto (RK) raginimas, paskelbtas spalio 9 d. priimtose rekomendacijose, buvo pateiktas praėjus mėnesiui po to, kai Europos Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker pasakė, kad Prieglobsčio ir migracijos fondui per septynerius metus turėtų būti skirta 10,4 mlrd. EUR, t. y. 51 proc. daugiau lėšų. Vienoje RK rekomendacijoje, priimtoje pateikus pakeitimą , Komitetas siūlo fondui skirti beveik 16,2 mlrd. EUR.; šis padidinimas atitinka Komisijos pasiūlymą per įvairius fondus 240 proc. padidinti lėšas sienų kontrolei.

RK nuomonės Prieglobsčio ir migracijos fondas pagrindinis pranešėjas, Pirano savivaldybės meras Peter Bossman (SI / PES) pasakė: „Mes visi norime veiksmingo ir koordinuojamo migracijos valdymo, bet šias idėjas reikia iš esmės tobulinti, kad galėtume pasakyti, jog ES lėšos bus naudojamos tinkamai ir išmintingai. Migracijos valdymui reikalingas įtikinamas atsakas visais migracijos aspektais – sprendžiant neteisėtos migracijos, prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos, taip pat pagrindinių migracijos priežasčių klausimus. Sprendimas iš fondo pavadinimo išbraukti žodį „integracija“ viską pasako ir kelia nerimą, ir mes baiminamės bendro požiūrio, kad didžiausią dėmesį reikia skirti sienų statymui, o ne subalansuotam valdymui. Europa turi rimtai pagalvoti apie tai, kaip integruoti naujuosius atvykėlius, kurie jau gyvena mūsų bendruomenėse.“

„Be to, norint veiksmingai koordinuoti, reikia bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis, kurios yra atsakingos už, pavyzdžiui, skubiausias integracijos priemones. Deja, dabartiniuose pasiūlymuose neatsižvelgiama į mūsų nuolatinius raginimus numatyti miestams ir regionams tam tikrą vaidmenį fondo valdyme. Vietos ir regionų valdžios institucijos nepaprastai prisidėjo prie Europos pastangų priimti, apgyvendinti, integruoti ir įdarbinti 2015 m. atvykusius pabėgėlius ir migrantus. Sudėtingos politikos pertvarkymas krizės laikotarpiu yra sunkus uždavinys, bet tikimės, kad dabar – gerokai išaugus atvykstančiųjų skaičiui – ES sprendimus priimantys asmenys galės parengti tinkamai subalansuotą reformą, kurioje pripažįstamas darbo su vietos politikais vertingumas.“

Savo rekomendacijose RK, be kita ko, paragino suteikti regionams ir miestams tiesioginę prieigą prie ES fondų krizių laikotarpiu, siekiant užtikrinti, kad pinigai labai greitai pasiektų su ypatingomis problemomis susiduriančias valdžios institucijas. Propaguodamas visapusišką Europos migracijos politiką, RK pažymėjo, kad iš valstybių narių, kurios nesilaiko išlaidų gairių, turėtų būti reikalaujama pateikti „išsamų paaiškinimą, kaip jos ketina užtikrinti, kad toks pasirinkimas nekeltų grėsmės konkretiems PMF tikslams pasiekti“.

PFM lėšos šiuo metu naudojamos, pavyzdžiui, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo ir priėmimo paslaugų gerinimui, pagalbai pažeidžiamiems asmenims, keitimuisi informacija ir bendradarbiavimui tarp ES valstybių narių ir informavimo kampanijoms ES nepriklausančiose šalyse.

Nuomonė dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo yra vienas iš Europos regionų komiteto parengtų dokumentų atsakant į Europos Komisijos pasiūlymus dėl 2021–2027 m. ES biudžeto. Spalio 9 d. RK taip pat priėmė rekomendacijų dėl bendro biudžeto pasiūlymo ir dėl konkrečių siūlomo biudžeto dalių: „Europos horizontas“, mokslinių tyrimų klausimu , Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) , Teisių ir vertybių programa ir Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) ateitis .

Taip pat spalio 9 d. RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz skaitė pagrindinį pranešimą , pabrėždamas regionų ir vietos požiūrį į Europos Sąjungos padėtį ir pasisakė už tai, kad būtų surengta „kampanija, kuri atkreiptų dėmesį į integracijos projektus, įgyvendinamus mūsų miestuose ir regionuose“.

Spalio 10 d. plenariniame posėdyje diskusijų dėl migracijos metu buvo pateikta vietos ir regionų valdžios institucijų atliekamo darbo pavyzdžių. Maria Angeles Elorza Zubiria (ES / ALDE) išsamiau pakalbėjo apie naują integracijos iniciatyvą, kurios ėmėsi Baskų krašto vyriausybė, Basilio Horta (PT / PES) pristatė Sintros miesto planą dėl migrantų priėmimo ir integravimo, o Flandrijos atstovas Luc Van den Brande (BE / EPP) kalbėjo apie Europos ir Afrikos vietos valdžios partnerysčių kūrimo naudą, nes tai padeda valdyti migraciją.

Asmuo ryšiams

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023