Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
#EUregionsweek: ES ir vietos vadovai ragina kurti darnią, tvarią ir įtraukią Europos ateitį  

Solidarumas, tvarumas ir piliečiams artimesnė Europa buvo trys pagrindinės temos 2019 m. Europos miestų ir regionų savaitės atidarymo renginyje. Dalyvaujant daugiau kaip 600 vietos, regionų ir ES politikų, ekspertų ir mokslininkų, Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz, Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Klára Dobrev, Europos Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska ir penki jauni išrinkti politikai ragino užtikrinti didesnį Europos solidarumą ir tvirtesnes regionines investicijas siekiant sukurti geresnę ateitį visiems ES piliečiams.

Šiais metais Europos regionų ir miestų savaitė rengiama Europos Sąjungos ateičiai labai svarbių permainų metu. Išrinkus naująjį Europos Parlamentą ir Europos Komisijai pradedant naują kadenciją, ES darbotvarkėje daug dėmesio skiriama būsimų prioritetų apibrėžimui, įskaitant siekį sukurti socialiniu požiūriu labiau įtraukesnę Europą, tvarią Europą ir piliečiams artimesnę Europą. Savaitės trukmės konferencija rengiama valstybėms narėms tebetęsiant derybas dėl kito ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto, kuriame bus apibrėžta, kiek ES investicijų šiems prioritetams bus skirta ateinančiais metais.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pasakė: „Bėgant metams ES regioninė politika keičiasi, reaguodama į naujus iššūkius, su kuriais šiandien susiduria Europa. ES sanglaudos politika, kuria regionams ir miestams suteikiama investicijų, reikalingų spręsti tokias problemas, kaip klimato kaita, socialinė įtrauktis ir nelygybė, turi ir toliau išlikti pagrindiniu Europos Sąjungos elementu. Greta stabilių investicijų, ES turi skubiai iš naujo apibrėžti savo teisėkūros metodus, leisdama vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurios yra atsakingos už 70 proc. ES teisės aktų įgyvendinimą, tapti lygiavertėmis partnerėmis ES sprendimų priėmimo procese.“

Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Klára Dobrev teigė: „Žengiame į naują laikmetį. Politikams visuomet kildavo dilema, kaip suderinti savo trumpalaikius politinius interesus su tikrais ilgalaikiais tikslais. Tačiau dabar prie mūsų prisijungė nauji „žaidimo taisykles“ keičiantys dalyviai. Jie yra jauni, energingi ir pilni entuziazmo – ir jie suvokia klimato kaitos keliamą grėsmę. Nuo šiol išrinktų politikų ateitis labai priklausys nuo jų gebėjimo šalinti šią didžiulę žmonijai kylančią grėsmę. Kitaip tariant, jie bus priversti dėti daug daugiau pastangų. Šioje kovoje būsiu jūsų sąjungininkė“ .

Diskusijos metu už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowsk a pažymėjo: „Sanglaudos politika reiškia solidarumą ir geresnės ateities kūrimą kiekvienam piliečiui. Įgyvendinant naująją 2021–2027 m. sanglaudos politiką visi turės įsitraukti į naująjį finansavimo laikotarpį ir dirbti kartu. Sanglaudos politika turi suteikti dar daugiau galių regionams ir miestams, kurie aktyviai kuria tvarią Europą, užtikrindami, kad būtume pasirengę švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos“.

Per diskusiją kalbėjo penki jauni politikai, atstovaujantys daugiau kaip 100 jaunų išrinktų politikų, pakviestų į konferenciją. Laura Sparavigna , Florencijos miesto tarybos narė, Italija (PES), Radosław Swoł, Meleco miesto tarybos narys, Lenkija (ECR), Vincent Chauvet , Oteno meras, Prancūzija (RE), Miia Eskelinen-Fingerroos , Kuopijo miesto tarybos narė, Suomija (EPP) ir Kirsteen Currie , Hailando tarybos narė, Jungtinė Karalystė (EA), pasidalijo savo patirtimi ir mintimis apie galimybes ir priemones, reikalingas miestams ir regionams Europos Sąjungos ateičiai kurti.

Bendroji informacija

Europos regionų ir miestų savaitė (# EURegionsWeek) – tai kasmetinė keturių dienų konferencija, kurią kartu organizuoja RK ir Europos Komisija. Tai didžiausias regioninei plėtrai skirtas renginys Europoje. Šiais metais į ją atvyks daugiau kaip 9 000 dalyvių, įskaitant mokslininkus, viešojo administravimo darbuotojus, ekspertus, ir daugiau kaip 600 vietos, regionų, nacionalinių ir Europos politikų, kurie dalyvaus daugiau kaip 400 seminarų ir diskusijų, parodų ir tinklaveikai skirtų renginių, susijusių su įvairiais sanglaudos politikos aspektais.

Renginio nuotraukas ir Įrašus galite parsisiųsdinti čia:

Asmuo ryšiams

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023