Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES ir Ukrainos vietos valdžios institucijos kuria partnerystes decentralizacijos reformai paremti  

Europos Sąjunga sustiprino savo paramą Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijoms kovo 8 d. pradėjusi įgyvendinti penkias Ukrainos ir ES regionų ir miestų partnerystes. Plėtodamos santykius Estijos, Vokietijos, Vengrijos, Lietuvos ir Lenkijos savivaldybės dalysis savo patirtimi Ukrainos partnerių nustatytose prioritetinėse srityse – ekonomikos vystymo planų rengimo, paramos kaimo vietovėms, pagalbos mažoms ir vidutinėms įmonėms, turizmo skatinimo ir skaidrumo didinimo.

Ši iniciatyva priklauso Europos regionų komiteto (RK) platesnio masto pastangoms remti galių decentralizaciją Ukrainoje – 2014 m. balandžio mėn. prasidėjusį procesą, kurio metu buvo telkiamos vietos valdžios institucijos, didinamas jų finansavimas ir joms perduodamos didesnės galios.

Įgyvendinant partnerystes vietos pareigūnai ir ekspertai lankysis vieni kitų savivaldybėse, siekdami nustatyti tikslus, išanalizuoti sunkumus ir per ateinančius trejus ar daugiau metų įgyvendinti planus. Keturios iš penkių dalyvaujančių ES savivaldybių turi savo atstovus Europos regionų komitete. Europos Komisija skiria finansinę paramą, o Vokietijos vystymo agentūra GIZ – einamąją techninę paramą.

RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pažymėjo: „Vietos ir regionų valdžios institucijos bendradarbiauja teikdamos praktinę pagalbą Ukrainos savivaldybėms ir taip skatindamos decentralizaciją ir gebėjimų stiprinimą. Šios partnerystės padės Ukrainos savivaldybėms sekti ES miestų ir regionų, kurie suklestėjo įgiję teisę labiau kontroliuoti vietos paslaugas, padaryta pažanga. Santykių stiprinimas ir geros politikos mainai yra naudingi vietos savivaldybėms ir Europos kaimynystėje užtikrins didesnį saugumą ir klestėjimą.“

Charkivo regiono tarybos pirmininkas ir Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijos prezidentas Sergey Chernov kalbėjo: „Šios partnerystės yra labai sveikintina iniciatyva, skatinanti decentralizacijos procesą. Ukrainos savivaldybės įgyja daugiau galių ir gauna didesnį finansavimą, tačiau vietos politikams reikalinga labai konkreti parama mokantis, kaip geriausiai panaudoti šias galias savivaldybių labui. Be to, tai rodo Rytų Vokietijos, Estijos, Vengrijos, Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių, jau įveikusių panašų kelią atsisakius centralizuoto valstybės valdymo, solidarumą.“

Estijos miestas Rakverė bendradarbiaus su Vesele pietų Ukrainoje efektyvaus energijos vartojimo ir darnaus vietos vystymosi srityse, o Didžiosios Lenkijos vaivadija padės šiaurės rytų Ukrainoje esančiam Charkivo regionui kaimo plėtros srityje. Rytų Ukrainos Dniepropetrovsko srityje esanti Šyrokė bendradarbiaus su Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemei priklausančiu Barlebenu, o vakarų Ukrainos Chmelnyckio regionas paprašė Vengrijos Sabolčo-Satmaro-Berego apskrities padėti vystyti ekologišką kaimo turizmą. Lietuvos Zarasų savivaldybė dalysis savo patirtimi didinant skaidrumą ir įtraukiant vietos gyventojus į sprendimų priėmimo procesą su Karpatų papėdėje įsikūrusiais Čemerivciais.

Tą pačią dieną Ukrainos regionų atstovai taip pat dalyvavo Briuselyje vykusiame RK įsteigtos Ukrainos darbo grupės posėdyje, kuriame pagrindinę kalbą skaitė pirmasis Ukrainos regioninės plėtros, statybų ir būsto ministro pavaduotojas Vyacheslav Nehoda. Kiti pranešėjai – Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso pirmininko pavaduotojas Marc Cools, EP narys ir ES ir Ukrainos parlamentinės asociacijos komiteto pirmininko pavaduotojas Tibor Szanyi ir kiti ES vyresnieji pareigūnai, įskaitant Europos Komisijos paramos Ukrainai grupės vadovą Peterį Wagnerį ir Europos išorės veiksmų tarnybos Rytų partnerystės skyriaus vedėją Dirką Schnuebelį.

Pastaba redaktoriui

• Europos Komisija finansavimą teikia pagal programą U-LEAD. Programą ES vardu įgyvendina Vokietijos vystymo agentūra GIZ. Agentūros GIZ programos U-LEAD vadovas Bastian Veigel kalbėjo kovo 8 d. Briuselyje vykusiame iniciatyvos įgyvendinimo pradžiai skirtame renginyje.

• 2015 m. Europos regionų komitetas įsteigė Ukrainos darbo grupę. Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijoms atstovaujama Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų konferencijoje CORLEAP, kurią 2011 m. įsteigė RK, siekdamas paskatinti ES ir šešių ES Rytų partnerystės narių (Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos) miestų ir regionų ryšius ir bendradarbiavimą.

• 2016 m. Europos regionų komitetas (RK) pradėjo įgyvendinti partnerystes su Libijos miestais, įskaitant Tripolį, Bengazį, Ghariyaną, Tobruką, Sabhą, Sirtą, Zintaną ir Zliteną. ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams Federica Mogherini RK bendradarbiavimą su Libijos miestais įvardijo kaip „geriausią miestų diplomatijos“ pavyzdį, pažymėdama, kad „savivaldybės gali atlikti labai svarbų vaidmenį atstatant Libiją ir mums reikia, kad RK puoselėtų šiuos santykius“.

• 2017 m. Europos Sąjunga pradėjo iniciatyvą Merai siekia ekonomikos augimo. Pagal ją teikiama techninė parama Rytų partnerystės šalims – Ukrainai, Baltarusijai, Moldovai, Armėnijai, Azerbaidžanui ir Gruzijai, pageidaujančioms parengti ekonomikos vystymo planus. Tikslas – padėti savivaldybėms spartinti ekonomikos augimą vietos lygmeniu. RK paragino vietos valdžios institucijas įgyvendinant Rytų partnerystę nepraleisti progos pasinaudoti ES patirtimi ir užmegzti tarpusavio santykius.

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :