Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES Parlamento pirmininkas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas kartu su vietos vadovais svarstys Europos ateitį  

Į Europos regionų komitetą atvyks Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani, taip pat už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainen. Per pirmąją plenarinės sesijos dieną (gegužės 11 d.) Komitetas ketina tapti pirmąja iš ES institucijų, patvirtinusių oficialią poziciją dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. Diskusijos dėl būsimų ES investicijų į regionus ir miestus tęsis ir antrąją dieną (gegužės 12 d.), prie jų prisijungus už ES biudžetą atsakingam Komisijos nariui G. Oettinger.

Svarstymai apie Europos ateitį ir pasitikėjimo susigrąžinimą

ES yra atsidūrusi itin svarbioje kryžkelėje – ji susiduria su beprecedenčiais uždaviniais ir didėjančiu visuomenės nepasitikėjimu. Dviem ES institucijoms, palaikančioms tiesioginį ryšį su piliečiais, – Europos regionų komitetui ir Europos Parlamentui – tenka pagrindinis vaidmuo susigrąžinant piliečių pasitikėjimą ir padedant pasiekti bendrą sutarimą dėl Europos ateities.

Tebesvarstant apie Europos praeitį, dabartį ir ateitį, Komitetas – ES politinė asamblėja, sudaryta iš vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų, – pradėjo iniciatyvą „Svarstymai apie Europą“, kuri apima narių vedamą piliečių dialogą ir miestų rotušėse vykstančias diskusijas, taip pat politinius debatus regionų parlamentuose ir vietos tarybose. Tikslas – suteikti piliečiams galimybių išdėstyti jiems rūpimus klausimus ir pasakyti, ko jie tikisi iš Europos. Tokiu būdu Komitetas atsakys į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusk prašymą pateikti rekomendacijų, kaip susigrąžinti pasitikėjimą Europa pasitelkus miestų ir regionų nuomonę.

Europos Komisijos pirmininkas ir pirmasis pirmininko pavaduotojas taip pat paragino Komitetą pateikti savo nuomonę dėl Baltosios knygos dėl Europos ateities. Todėl RK gegužės 12 d. priims rezoliuciją dėl Europos Komisijos baltosios knygos, kurioje konkrečiai pabrėžiama, koks itin svarbus vaidmuo tenka ES sanglaudos politikai susiejant piliečius su Europa ir stiprinant solidarumą.

RK pirmininko Markku Markkula ir EP pirmininko A. Tajani spaudos konferencija gegužės 11 d. 16.00 val.

Vietos investicijos. Kokia ateitis laukia ES biudžeto ir sanglaudos politikos?

Europos struktūriniai ir investicijų fondai yra pagrindinės ES investicinės priemonės, kurių vertė iki 2020 m. sudaro daugiau kaip trečdalį viso ES biudžeto. Tačiau po 2020 m. jų vaidmuo dėl „Brexit“ ir kitų ES prioritetų, pavyzdžiui, gynybos, saugumo ir migracijos srityse, gali sumenkti. Gegužės 11 d. Michael Schneider (ELP / DE) parengtoje nuomonėje Europos regionai ir miestai pateiks savo pasiūlymus, kaip patobulinti sanglaudos politiką ir dar labiau prisidėti prie ES tikslų. Kitą dieną, už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Europos Komisijos narys G. Oettinger kreipsis į RK narius, prieš Komitetui priimant savo rezoliuciją dėl 2018 m. metinio ES biudžeto projekto.

Darbotvarkėje numatytos ir diskusijos su Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso pirmininke Gudrun Mosler-Törnström, daugiausia dėmesio skiriant žmogaus teisėms, demokratijai, laisvei ir teisinės valstybės principui.

Kitos priimti planuojamos nuomonės:

Europos semestro valdymo gerinimas: elgesio kodeksas dėl vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Verslumas salose. Teritorinės sanglaudos skatinimas

Naujas mėlynojo augimo Europos politikos etapas

Socialinės inovacijos kaip naujos ekonomikos augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo priemonės

Vietos ir regionų dimensija bioekonomikoje ir regionų bei miestų vaidmuo

ES plėtros politika

Sveikata miestuose – bendra gėrybė

Investicijos į Europos jaunimą

Praktinė informacija

Vieta: Europos Parlamento József Antall pastatas (JAN 4Q2 salė), 60 rue Wiertz, Briuselis

Laikas: gegužės 11 d. 15.00–21.00 val. ir gegužės 12 d. 9.00–13.00 val.

• Žr. plenarinės sesijos darbotvarkę ir dokumentus.

• Plenarinė sesija bus transliuojama internetu RK svetainėje.

• Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Sekite mus: @EU_CoR, #CoRplenary

Kontaktiniai asmenys:

PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :