Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES konkurencijos politika neturi riboti vietos ir regionų paramos  

ES konkurencijos politikos poveikis vietos ir regionų valdžios institucijoms yra Europos regionų komiteto (RK) gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės tema. Per diskusijas su už konkurenciją atsakinga ES Komisijos nare Margrethe Vestager Regionų komiteto nariai išsakė pageidavimą, kad valstybės pagalbos taisyklės leistų vietos ir regionų valdžios institucijoms spręsti socialinius ir ekonominius uždavinius ir kad tai nebūtų laikoma valstybės pagalba.

Konkurencijos politika yra ES vidaus rinkos ir jos vartotojų apsaugos nuo galimo įmonių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi priemonė, kurios kitu atveju galėtų nustatyti pernelyg dideles kainas arba taikyti nesąžiningas sąlygas, kurios turėtų neigiamą poveikį piliečiams bei vietos ir regionų ekonomikai. Ji taip pat riboja valstybės kišimąsi, dėl kurio vietos ir regionų valdžios institucijoms gali būti sunkiau teikti viešąsias paslaugas arba remti vietos įmones ir ekonomiką.

„Vietos ir regionų valdžios institucijos jautriai reaguoja į konkurencijos srities sprendimus, įskaitant sprendimus dėl mokesčių, nes jie gali daryti didelį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms. Jos teikia visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (VESP) – misija, kuri svarbi teikiant paramą Europos piliečiams kasdieniame jų gyvenime. Miestams ir regionams privaloma teikti paramą šiai užduočiai įgyvendinti, įskaitant ES konkurencijos politikos kontekste“, – sakė Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pradėdamas diskusijas.

Už konkurenciją atsakinga ES Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Pritariame RK nuomonei, kad, kai viešosios išlaidos neturi įtakos konkurencijai Europos lygmeniu, Europos Komisija neturėtų kištis. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad Europos rinka būtų atvira ir sąžininga. Be to, turime užtikrinti, kad valstybės pagalbą gaunančios bendrovės neužkirstų kelio patekti į rinką puikių idėjų turintiems piliečiams ir verslininkams. Valstybės pagalba turėtų būti teikiama tik tuo atveju, jeigu projekto negalima įgyvendinti rinkos priemonėmis. Vertiname šios dienos diskusijas su vietos ir regionų atstovais, kurie įvardijo sritis, kuriose turime toliau dirbti.“

RK nuomonėje pabrėžiamas teigiamas Europos konkurencijos politikos poveikis piliečiams ir įmonėms, kadangi ji didina piliečių pasirinkimo galimybes ir skatina inovacijas, ir teigiamai vertinamos Europos Komisijos pastangos sprendžiant geografinio blokavimo ir elektroninės prekybos, kuri gali būti labai naudinga Europos vartotojams, klausimą.

Tačiau Airijos Tipererio grafystės tarybos narys ir RK nuomonės pranešėjas Michael Murphy (IE/EPP)pasakė, kad reikia laikytis subalansuoto požiūrio į konkurencijos taisykles, kuriomis atsižvelgiama į skirtingą geografinę ir socialinę bei kultūrinę padėtį. „Mums reikia dar labiau supaprastinti valstybės pagalbos taisyklių taikymą visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms (VESP), kad vietos ir regionų valdžios institucijos, kaip paslaugų teikėjos, galėtų reaguoti į vietos ekonomines problemas, ypač periferinių regionų, kur rinka ne visada gali būti perspektyviausias būdas teikti paslaugas, ir padėti pažeidžiamiems piliečiams, sunkiai besiverčiančiam smulkiajam verslui ir santaupų turintiems asmenims.“

Nuomonėje taip pat pabrėžiama, jog maisto tiekimo grandinėje reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir skaidrias kainas, kad būtų apsaugoti Europos ūkininkai. Žvelgiant į būsimus iššūkius, RK rekomenduoja lanksčiau taikyti valstybės pagalbos taisykles, kurios leistų vietos ir regionų valdžios institucijoms imtis iniciatyvos ir padėti Europos verslininkams valdyti su „Brexit“ susijusį ekonominį netikrumą ir nelaikyti tai valstybės pagalba.

Belgijos Šarlerua savivaldybės tarybos narys Hicham Imane (BE/PES) , atskiroje, tą pačią dieną priimtoje nuomonėje Europos būsto programos kūrimas taip pat iškėlė socialinio būsto klausimą. Jis teigia, kad konkurencijos politikoje neturėtų būti numatyta, kad socialinį būstą gali gauti tik skurdžiausiai arba mažiau palankiomis sąlygomis gyvenančios socialinės grupės. Vietos ir regionų valdžios institucijoms turėtų būti suteikta galimybė pačioms planuoti, skirti ir finansuoti socialinį būstą, taip padedant tiems, kurie gyvena netinkamomis sąlygomis arba perpildytuose būstuose arba kurie didžiąją dalį savo pajamų išleidžia apsirūpinimui deramu būstu.

Su konkurencija susijusios nuomonės:

• Nuomonė Europos būsto darbotvarkės kūrimas

• Nuomonė Valstybės pagalba ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugos (Pranešimas spaudai)

• Nuomonė Darbuotojų komandiravimo direktyvos persvarstymas (Pranešimas spaudai)

Asmuo ryšiams
Carmen Schmidle
Tel. +32 0 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :