Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos ir regionų vadovai ragina užtikrinti ‎ žaliąjį ekonomikos gaivinimą ir siekti didesnių klimato srities užmojų ‎ rengiantis COP 26  

Europos regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) nariai, artėjant lapkričio mėn. Glazge įvyksiančiam JT aukščiausiojo lygio susitikimui klimato kaitos klausimais, nuotoliniu būdu surengtame posėdyje diskutavo, kaip užtikrinti žaliąjį ir įtraukų ekonomikos gaivinimą po COVID-19 pandemijos, kuriuo būtų siekiama platesnio užmojo tikslų klimato srityje. Posėdyje pristatyti keturi nuomonių projektai: dėl saugių ir tvarumo principus atitinkančių cheminių medžiagų kuriant aplinką be toksinių medžiagų, ES energetikos sistemos integravimo strategija, dėl jūrų aplinkos apsaugos ir Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis rengiantis COP 26 .

Posėdžio pradžioje Sevilijos meras ir RK ENVE komisijos bei darbo grupės Žaliasis kursas vietos lygmeniu pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) pasakė: „Artėjant COP 26 Europos Sąjunga turi ne tik rodyti aiškų pavyzdį nustatant klimato srities tikslus, kad iki 2050 m. būtų neutralizuotas poveikis klimatui, bet ir pateikti konkrečių sprendimų, kaip tinkamai įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas. Edinburgo deklaracija dėl biologinės įvairovės rodo, kad šis kelias yra įmanomas, ir tikiuosi, kad panašiu lygmeniu miestai ir regionai įsitrauks ir rengiantis Glazgo susitikimui. Be vietos ir regionų valdžios institucijų su klimato kaita susijusi pertvarka neįmanoma, todėl būtina visapusiškai atsižvelgti į jų vaidmenį.“

Posėdyje taip pat buvo diskutuojama apie tai, kaip užtikrinti žaliąjį atsigavimą po COVID-19 pandemijos. Kalbėjo Baskų krašto vyriausybės atstovė Amaia Barredo , kuri šiuo metu pirmininkauja Regionų vyriausybių tinklui tvaraus vystymosi labui Regions4 . Taip pat kalbėjo Roterdamo mero pavaduotojas ir ICLEI narys Arno Bonte bei Jacques Delors instituto atstovė Eulalia Rubio .

Nariai aptarė pasaulinius klimato politikos veiksmus su EP nare Maria Spyraki (EL / EPP) , kuri yra jungtinės grupės dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės ir darnaus vystymosi bendrapirmininkė, UNFCCC Klimato kaitos švelninimo padalinio direktoriumi ir laikinai einančiu Komunikacijos ir veiksmų padalinio direktoriaus pareigas Jamesu Grabertu , Klimate KIC generaline direktore Kirsten Dunlop ir Europos Komisijos CLIMA GD Tarptautinių santykių skyriaus vadovo pavaduotoju ir ES delegacijos JT klimato kaitos komisijoje vadovu Dimitriosu Zevgolisu .

Nariai balsavo už RK ir Energetikos GD tvirtesnio bendradarbiavimo susitarimą, kuriame nustatytos bendros priemonės siekiant užtikrinti sėkmingą pastatų renovacijos bangą .


ENVE komisijos nariai svarstė šiuos keturis nuomonių projektus:

Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis rengiantis COP 26 .Pranešėjas ir Oteno meras Vincent Chauvet (FR / RE) pasakė: „Mano pagrindinis uždavinys – pasiūlyti ES plataus užmojo tikslų klimato politikos srityje iki 2030 m. ir to, ką miestai ir regionai gali realiai pasiekti šiandien, pusiausvyrą. Tačiau tai nėra tikslas dėl tikslo – stengiuosi išsiaiškinti, ką reikia padaryti siekiant visoje Europoje inicijuoti pokyčių bangą, eksportuoti šį slaptą ingredientą ir paprašyti miestų ir regionų oficialiai imtis vaidmens ir prisidėti prie COP 26.“

Nuomonės projektą Neutralaus poveikio klimatui ekonomikos stimuliavimas: ES energetikos sistemos integravimo strategija parengė pranešėjas Gunārs Ansiņš (LV / RE) . Liepojos mero pavaduotojas pažymėjo: „ES energetikos sistemos integravimo strategija turi atlikti tam tikrą vaidmenį ekonomiškai atsigaunant vietos ir regionų valdžios institucijoms, visų pirma po COVID-19 krizės. Pagrindinis tikslas vietos ir regionų lygmeniu turėtų būti energijos vartojimo efektyvumas. Energetikos sistemos integravimas gali taip pat padėti vietos ir regionų valdžios institucijoms veiksmingiau naudoti energiją, nes turimi ištekliai bus skirti perėjimui prie našesnių energetikos technologijų.“

Adam Struzik (PL / EPP) parengė nuomonės projektą Saugios ir tvarios cheminės medžiagos siekiant užtikrinti aplinką be toksinių medžiagų Europos miestuose ir regionuose .Mazovijos vaivadijos maršalka pasakė: „Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti yra svarbus žaliais sprendimais grindžiamos ekonominės politikos elementas. Regionai ir visuomenė tikisi pajusti jos įgyvendinimo poveikį. Šioje nuomonėje norime nurodyti regionų vaidmenį jos įgyvendinimo procese, daugiausia dėmesio skiriant gyventojų sveikatai ir aplinkai. Strategija suteikia galimybę didinti konkurencingumą diegiant inovacijas.“

RK nuomonės projekto dėl jūrų aplinkos apsaugos pranešėja Emma Nohren (SE / Greens) pažymėjo: „Nesugebėdami apsaugoti vandenynų mes žudome planetą. Jau praradome daug vertingo laiko ir nepasiekėme geros ES jūrų aplinkos būklės. Dabar metas veikti! Išlaisvinus didžiulę ES savivaldybių ir regionų galią būtų atverta galimybė imtis realių veiksmų atkuriant mūsų jūras.“

Daugiau informacijos

Žaliasis kursas vietos lygmeniu yra nauja RK iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso pagrindu ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planai užtikrintų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams bei taptų konkrečiais projektais kiekvienoje teritorijoje. Iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pradėta įgyvendinti 2020 m. birželio 15 d. , įsteigus RK darbo grupę. Žaliojo kurso vietos lygmeniu internetiniu žemėlapiu , kuriame pateikiama 200 geriausios praktikos pavyzdžių, norima įkvėpti imtis veiksmų ir juos kuo greičiau įgyvendinti.

Kontaktinis asmuo

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023