Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK ekonomikos biuletenis Nr. 4: Naujausia informacija apie COVID-19 krizę  

​​

Covid-19 poveikis ir reagavimo priemonės

Covid-19 pandemija daro didelį poveikį Europos ekonomikai. Europos regionų komiteto ECON komisija reguliariai rengia ekonominius biuletenius apie naujausius mokslinius tyrimus, straipsnius ir diskusijas dėl pandemijos socialinio ir ekonominio poveikio Europoje ir dėl įvairių ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis planuojamų ir įgyvendinamų ekonominio atsako priemonių.

Savo pasiūlymus ir pastabas siųskiteecon@cor.europa.eu.

Pasidalyti :