Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Susitarimas dėl ES biudžeto ir Ekonomikos gaivinimo fondo turi būti pasiektas iki birželio – kitaip kils pavojus piliečių saugumui ir sanglaudai Europoje  

Po balandžio 23 d. vykusios Europos Vadovų Tarybos vaizdo konferencijos, Sanglaudos aljansas – visos Europos aljansas, raginantis sustiprinti sanglaudos politiką po 2020 m. – primygtinai ragina derybose dėl ekonomikos gaivinimo strategijos po COVID-19 pandemijos ir toliau prioritetą teikti sanglaudos politikai ir atsižvelgti į regionų ir miestų poreikius bei patirtį.

Kova su COVID-19 pandemija ir Europos ekonomikos atgaivinimas – tai lenktynės su laiku. Jeigu ir toliau nors kiek delsime parengti tinkamą ES ekonomikos gaivinimo planą, pagrįstą drąsiai sudarytu ES biudžetu, bus sunku apsaugoti piliečių sveikatą ir socialines teises, išsaugoti Europos gamybos pajėgumus, padėti įmonėms išgyventi ekstremaliąją situaciją ir investuoti į tvarią ateitį.

Valstybės narės turi žengti svarbų žingsnį Europos ateities vardan:

- užtikrinti tolesnį neatidėliotinų priemonių, kurios būtų remiamos pagal sanglaudos politiką, įgyvendinimą labiausiai nukentėjusiose šalyse ir teritorijose, numatant deramą finansavimą ir specialias taisykles;

- didinti 2021–2027 m. sanglaudos politikai skirtas planuojamas investicijas, siekiant paspartinti ekonomikos atsigavimą ir ilgainiui sukurti atsparią, teisingesnę ir tvaresnę Europą;

- užtikrinti, kad išskirtinės finansinės iniciatyvos padėtų stiprinti socialinę, teritorinę ir ekonominę sanglaudą sprendžiant nesumokėtų vietos mokesčių ir pajamų problemą ir padedant vietos ir regionų valdžios institucijoms (ir susijusioms viešosioms įmonėms) teikti vietos paslaugas piliečiams kilus pandemijai ir po jos;

- sėkmingai užbaigti derybas dėl būsimos sanglaudos politikos, kad būtų galima laiku pradėti 2021 m. finansavimo laikotarpį, ir užtikrinti, kad artimiausiais metais būtų galima paspartinti sanglaudos politikos įgyvendinimą;

- suburti visus valdymo lygmenis, kad būtų investuojama į sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą visoje Sąjungoje didinant finansavimą iš sanglaudos politikos lėšų ir sukuriant specializuotą sveikatos mechanizmą;

- pripažinti gerus tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo dabartinės krizės metu pavyzdžius ir aktyviai įtraukti ETBG, euroregionus ir visus ES pasienio regionus į kovą su virusu, taip pat ateityje imantis ekonomikos gaivinimo priemonių.

Reikalaujame, kad tiek „pagrindinis“ ES biudžetas, tiek išskirtinės finansinių investicijų iniciatyvos būtų grindžiamos patirtimi ir žiniomis, kurių yra sukaupę su pandemija ir jos padariniais kovojantys vietos subjektai. ES investicijoms turi būti užtikrintos lanksčios ir supaprastintos sąlygos, tačiau bet kokia perteklinė centralizacija gerokai sumažintų jų veiksmingumą. Sanglaudos politika yra geriausia ES priemonė struktūriškai stiprinti regionų ir miestų socialinį ir ekonominį vystymąsi (įskaitant sveikatos ir klimato politikos veiksmus). Ją reikia stiprinti ir sutelkti, kad ilguoju laikotarpiu visos vietos ir regionų valdžios institucijos būtų atsparesnės ir pakankamai pasirengusios šalinti ekonominius dabartinės krizės padarinius, taip pat būtų pasiruošusios bet kokiai galimai krizei ateityje. Taigi reikia papildyti dabartines ir būsimas reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemones.

Kalbant apie galimą Reformų rėmimo programos stiprinimą, realus regionų ir miestų dalyvavimas vertinant poreikius ir rengiant intervencines priemones, atidžiai derinant su sanglaudos politikos planais, bus lemiamas veiksnys užtikrinant, kad nė viena vietovė nebūtų palikta nuošalyje ir kad būtų veiksmingai valdomas asimetrinis reformų poveikis teritorijoms. Be to, regionai ir miestai turėtų dalyvauti diskusijoje, kaip teritoriniu požiūriu sustiprinti Europos visuomenės atsparumą atremiant pandemijos krizę ir šalinant jos ekonominius ir socialinius padarinius.

Dabar ypač svarbu, kad ES institucijos veiktų vadovaudamosi solidarumo ir atsakomybės dvasia. Galutinis derybų rezultatas negali būti pernelyg centralizuotų fondų ir neapibrėžtų finansinių priemonių rinkinys, priklausantis tik nuo privačių rinkų gebėjimo reaguoti. Europai turime suteikti veiksmingą priemonių derinį, numatydami tinkamą subsidijų ir paskolų pusiausvyrą ir visapusišką partnerystės principo įgyvendinimą, siekiant geriau patenkinti ES piliečių poreikius.

Tik veikdami drąsiai ir pasitikėdami vieni kitais galime drauge padėti Europai įveikti šią ekstremaliąją padėtį.

Sekretoriato kontaktinis adresas:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Pasidalyti :