Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Komisijos narys G. Oettingeris Europos regionų komitete gins pasiūlymą dėl ES biudžeto  
Kiti RK plenarinės sesijos (#CoRplenary) darbotvarkės klausimai: ES vietos ir regionų lygmens vadovai prieštaraus pasiūlymams sumažinti biudžetą, priims rezoliuciją dėl „Brexit’o“ ir aptars kultūros politikos klausimus su Komisijos nariu Tiboru Navracsicsu.

Gegužės 16–17 d. Europos regionų komiteto (RK) nariai išreikš savo susirūpinimą dėl Europos Komisijos pateiktų plataus užmojo pasiūlymų po 2020 m. nebeskirti ES finansavimo regioninei plėtrai ir priims poziciją dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES po metus trukusių apklausų, tyrimų ir konsultacijų su vietos ir regionų valdžios institucijomis. Be to, RK nariai diskutuos, kaip kultūros politika gali padėti sustiprinti europinę tapatybę.

Žiūrėkite tiesioginę plenarinės sesijos transliaciją internetu visomis ES kalbomis.

Ilgalaikis ES biudžetas: koks jo poveikis vietos ir regionų valdžios institucijoms? (gegužės 16 d.)

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris Oettingeris aptars gegužės 2 d. paskelbtus pasiūlymus dėl ilgalaikio ES biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiui ir galimą jų poveikį regionams ir miestams. Komitetas jau atkreipė dėmesį į tai, kad šie pasiūlymai apima ketinimą sumažinti ES sanglaudos politikos biudžetą, kuris turės įtakos ES regionų ir miestų finansavimui ateityje. Debatuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama pasiūlymui sumažinti regioninės plėtros finansavimą pasitelkiant sanglaudos politiką, tačiau taip pat tikėtina, kad bus aptariamas ir ūkininkams skiriamo finansavimo sumažinimas bei sąsajos su teisinės valstybės principu ir nacionaline ekonomine politika.

Spaudos konferencija su Europos Komisijos nariu Güntheriu Oettingeriu ir RK pirmininku Karlu-Heinzu Lambertzu įvyks 16.30 val. Europos Komisijos Charlemagne rūmų stebėtojų salėje Briuselyje.

Rezoliucija dėl „Brexit’o“ (gegužės 17 d.)

RK priims rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, kurioje aptariamas jo poveikis vietos ir regionų valdžios institucijoms, priemonės, kurių reikia imtis siekiant kuo labiau sumažinti „Brexit’o“ poveikį, ir būsimi Jungtinės Karalystės ir ES santykiai. Rezoliucijoje pabrėžiama, jog vietos ir regionų valdžios institucijoms svarbu išvengti realios sienos su Airija, ir aptariamas valstybės pagalbos, sanglaudos politikos ir bendros žemės ūkio politikos vaidmuo. Be to, rezoliucijoje svarstoma galimybė užtikrinti bendradarbiavimą įgyvendinant makroregionines strategijas ir pasitelkiant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes (ETBG), taip pat vykdant bendradarbiavimą švietimo, kultūros, mokslinių tyrimų ir inovacijų, saugumo, sienų ir migracijos valdymo srityse.

Rezoliucijoje plėtojama ankstesnė pozicija, kurią RK priėmė 2017 m. kovo mėn., po vyriausiojo ES derybininko Europos Komisijos nario Michelio Barniero kalbos ir diskusijos su juo. Per pastaruosius 14 mėnesių RK atliko keletą savo narių, vietos ir regionų valdžios institucijų ir vietos prekybos rūmų apklausų, taip pat užsakė atlikti tyrimą dėl „Brexit’o“ poveikio regionų ekonomikai. Gegužės 22–23 d. RK politinių frakcijų pirmininkai vyks į Airijos Respubliką dalyvauti diskusijoje su Airijos Irachto Europos Sąjungos reikalų jungtiniu komitetu ir į Šiaurės Airiją susitikti su vietos valdžios institucijų asociacija.

Kultūra ir europinė tapatybė (gegužės 17 d.)

Diskusijoje su Europos Komisijos nariu, atsakingu už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą, Tiboru Navracsicsu, naujai išrinktu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku Luca Jahieru ir Europos Parlamento Švietimo ir kultūros komiteto pirmininke Petra Kammerevert (DE / S&D) daugiausia dėmesio bus skiriama klausimui, kaip kultūros politika gali padėti stiprinti europinę tapatybę.

Tą pačią dieną RK aptars Gabrovo merės ir RK Bulgarijos delegacijos vadovės Tanyos Hristovos (BG / EPP) parengtą nuomonę ir išdėstys savo poziciją, kaip stiprinti Europos tapatybę pasitelkiant švietimą ir kultūrą. RK taip pat taip pat aptars „kultūros paveldą kaip strateginį darnesnių ir tvaresnių ES regionų išteklių“, atsižvelgdamas į už Europos reikalus ir kultūrą atsakingos Tiuringijos žemės valstybės kanceliarijos valstybės sekretorės Babettės Winter (DE / PES) rekomendacijas. 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais.

Dujotiekiai, patenkantys į ES vidaus rinką (gegužės 16 d.)

RK nariai balsuos dėl Rokafioritos komunos tarybos nario (Mesina) ir naujai išrinkto Italijos parlamento nario Mauro D’Attiso (IT / EPP) parengtos nuomonės, kuri yra atsakas į Europos Komisijos pasiūlymą bendras ES dujų taisykles pradėti taikyti ir importo dujotiekiams. Pasiūlymu siekiama, kad visi dujotiekiai, patenkantys į ES iš trečiųjų šalių, visapusiškai atitiktų esamas ES taisykles, įskaitant skaidrumo reikalavimus, sąžiningus tarifus ir tinkamą tiekimo grandinės atskyrimą nuo gamybos iki platinimo. RK pranešėjas M. D’Attis pabrėš, kad ES būtinai reikia apsaugoti savo importą, kartu vengiant pernelyg didelės priklausomybės, tiekėjų piktnaudžiavimo ir pavojaus vietos bendruomenėms.

Kitos planuojamos priimti nuomonės

• Planai sukurti konkretų ES fondą laikotarpiui po 2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas. Pranešėjas Alberto Nuñez Feijoo (ES / EPP), Galisijos regiono pirmininkas.

ES miškų strategijos laikotarpio vidurio peržiūra. Pranešėjas Ossi Martikainen (FI / ALDE), Lapinlahčio savivaldybės tarybos narys.

• „Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė“. Pranešėjas Mark Weinmeister (DE / EPP), Europos reikalų valstybės sekretorius, Heseno žemė.

Inovacijų stiprinimas Europos regionuose. Pranešėjas Mikel Irujo Amezaga (ES / EA), Navaros vyriausybė.

ES civilinės saugos mechanizmo peržiūra. Pranešėjas Adam Banaszak (PL / ECR), Kujavijos Pamario vaivadijos asamblėjos pirmininko pavaduotojas.

Praktinė informacija

Vieta : Charlemagne pastatas, Didžioji posėdžių salė, Europos Komisija

Laikas : gegužės 16 d. 15.00–21.00 val. ir gegužės 17 d. 9.00–13.00 val.

• Žr. plenarinės sesijos darbotvarkę ir dokumentus.

• Stebėti tiesioginę plenarinės sesijos transliaciją internetu RK interneto svetainėje.

Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Kreipkitės e. paštu PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023