Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
#CohesionAlliance: Visos Europos koalicija reikalauja tvirtos ir veiksmingesnės ES regionų politikos po 2020 m.  

 

Sanglaudos politika – pagrindinė ES investicijų ir solidarumo priemonė – padėjo sumažinti skirtumus, skleisti inovacijas ir užtikrinti tvarų augimą. Ji ir ateityje turi išlikti vienu iš ES ramsčių ir negali sumenkti dėl „Brexit“ finansinio poveikio ar būtino naujų uždavinių finansavimo. Šią žinią perduoda ES, nacionalinio, vietos lygmens vadovai ir pilietinės visuomenės lyderiai, susirinkę į Briuselį paskelbti apie #CohesionAlliance veiklos pradžią Europos regionų ir miestų savaitės atidarymo metu.

 

Netrukus po to, kai Europos Komisija paskelbė naujus įrodymus , kad ES sanglaudos politika veiksmingai sušvelnino ekonomikos krizės padarinius, šimtai vietos ir regionų politikų susitiko su nacionaliniais ir ES vadovais aptarti Europos pagrindinės investavimo priemonės, kuri įvertinta daugiau kaip 630 mlrd. EUR 2014–2020 m. laikotarpiu, ateities.

 

Atsižvelgdamas į Europos Komisijos pasiūlymą dėl ES biudžeto po 2020 m., kurį planuojama paskelbti 2018 m. gegužės mėn., #CohesionAlliance su nekantrumu laukia, kokia bus būsima Europos investicijų strategija. Koalicijos tikslus nustatė Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir ES miestų ir regionų pagrindinių asociacijų, įskaitant Europos pasienio regionų asociaciją (EPRA), Europos regionų asamblėją, Europos savivaldybių ir regionų tarybą (CEMR), Europos periferinių jūrų regionų konferenciją (CPMR) ir EUROCITIES, atstovai, dalyvaujant už regioninę politiką atsakingai Europos Komisijos narei Corina Creţu .

 

Pirmininkas K.-H. Lambertz pažymėjo, kad „Europa turi pasiekti rezultatų piliečiams svarbiausiose srityse, todėl būsimas ES biudžetas turi būti žmonių biudžetas, atitinkantis XXI a. iššūkius. #CohesionAlliance tiesiog atspindi įsitikinimą, kad ES sanglaudos politika, investuodama į mūsų bendruomenes, mažindama regioninius skirtumus ir remdama socialinę integraciją, yra geriausias solidarumo pavyzdys. Tačiau Europos siekius turi atitikti lankstus ir plataus užmojo biudžetas bei tvirta sanglaudos politika kiekvienam regionui ir miestui.“

 

„Sanglaudos politika visų pirma skirta žmonėms ir jų gyvenimo gerinimui. Todėl džiaugiuosi, kad šio sanglaudos aljanso tikslas – suburti miestus ir regionus bei Europos MVĮ, ligoninių, mokyklų ir plačiosios pilietinės visuomenės atstovus. Europai ir jos 500 mln. gyventojų kaip niekad anksčiau reikia tvirtos sanglaudos politikos“, – pažymėjo Europos Komisijos narė C. Creţu.

 

Vis daugiau merų, regionų ir vietos lygmens vadovų iš visos Europos, kartu su Europos Parlamento nariais ir pilietinės visuomenės bei verslo asociacijų atstovais, pasirašo #CohesionAlliance deklaraciją . Europos regionų ir miestų savaitės metu vyks aukšto lygio politiniai debatai ir daugiau kaip 120 praktinių seminarų bei papildomų renginių, siekiant išnagrinėti, kaip būtų galima patobulinti ES sanglaudos politiką ir padidinti jos matomumą.

 

Per aštuonis mėnesius iki ES biudžeto po 2020 m. projekto paskelbimo aljanso šalininkai stengsis kuo geriau informuoti visuomenę apie ES sanglaudos politikos indėlį gerinant visos Europos piliečių gyvenimą.

 

Išsamesnė informacija apie #CohesionAlliance iniciatyvas, pareiškimus ir pozicijos dokumentus pateikiama: https://cohesionalliance.eu .

 

Kontaktinis asmuo:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Informacija redaktoriams

Europos regionų ir miestų savaitė

Spalio 9–12 d. Briuselyje vyksianti 15-oji Europos regionų ir miestų savaitė suburs apie 5 700 vietos lygmens vadovų, ES lėšų valdytojų, regioninės politikos ekspertų ir specialistų. Aukšto lygio politiniai debatai ir daugiau kaip130 praktinių seminarų suteiks unikalią galimybę pasikeisti nuomonėmis ir patirtimi trimis pagrindinėmis temomis: „Atsparių regionų ir miestų kūrimas“ – #LocalResilience, „Pokyčius skatinantys regionai ir miestai“ – #TakeAction, „Dalijimasis žiniomis siekiant rezultatų“ – #SharingKnowledge. Žurnalistams parengta speciali programa žiniasklaidai.

 

 

Sanglaudos politikos ateitis

Europos regionų komiteto nuomonė dėl ES sanglaudos politikos ateities

RK tyrimai dėl sanglaudos politikos ateities

2007–2013 m. programavimo laikotarpio įvertinimai

ES sanglaudos politikos atvirų duomenų portalas

 

Pasidalyti :