Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionų komitetas reiškia pasipiktinimą Rusijos išpuoliais prieš Ukrainos miestus ir žada ilgalaikę paramą Ukrainos atstatymui  

ES miestai ir regionai ieško būdų kaip jie ir ES galėtų prisidėti prie Ukrainos atstatymo, tuo tarpu naujausia apklausa rodo, kad vietos ir regionų politikai yra tvirtai pasiryžę padėti karo siaubiamai šaliai.

Europos regionų komitetas pakartojo visapusiškai palaikąs Ukrainą po to, kai Rusija spalio 10 d. surengė plataus masto civilinių teritorijų ir infrastruktūros objektų bombardavimą įvairiuose Ukrainos miestuose. Plenarinėje sesijoje skambėjo įvairių politinių pažiūrų atstovų pareiškimai, o RK priėmė daug įvairių rekomendacijų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos regionai ir miestai veiksmingai ir iš esmės įsitrauktų į Ukrainos atstatymą. Komiteto nuomonėje pabrėžiama, kad reikia daug dėmesio skirti tam, kad atstatymo procesas taip pat spartintų Ukrainos perėjimą prie ekologiškesnės ir tvaresnės ekonomikos.

Nuomonė ES miestų ir regionų vaidmuo atkuriant Ukrainą padės formuoti Europos regionų komiteto ir Ukrainos bei Europos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijų birželio mėn. sukurto Europos miestų ir regionų aljanso už Ukrainos atstatymą darbą. Pats Aljansas buvo įsteigtas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymu.

Spalio 11 d. priėmus nuomonę užtikrinama, kad miestų ir regionų rekomendacijos bus suformuluotos prieš spalio 25 d. Berlyne vyksiančią Ukrainos atstatymui skirtą tarptautinei konferenciją ir prieš priimant galutinius sprendimus dėl to, kokia bus Europos Komisijos kuriama Ukrainos atstatymui skirtos paramos koordinavimo platforma. Nuomonėje Europos Komisija raginama pasiūlyti principu „iš apačios į viršų“ grindžiamą atstatymo procesą Ukrainoje, pasiremiant pažengusiu decentralizacijos procesu šioje šalyje.

Nuomonės pranešėjas, Florencijos meras ir EUROCITIES pirmininkas Dario Nardella (IT / PES) pareiškė: „Mes tikimės, kad Ukrainos atstatymo platforma bus finansuojama panašiai kaip ir ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir prašome, kad joje, kaip visavertis partneris, visais planavimo ir įgyvendinimo etapais dalyvautų Europos miestų ir regionų aljansas už Ukrainos atstatymą ir kad platforma būtų kiek galima labiau suderinta su ES regioninės politikos metodika, taip pat ir numatant pasirengimą Ukrainos stojimui į Europos Sąjungą.“ Narys pridūrė, kad sugriautos Ukrainos infrastruktūros atstatymas turėtų būtų orientuojamas į tvarumą, demokratijos principus ir stabilias institucijas.

Aljansas remiasi didžiuliu Ukrainos palaikymu ES miestuose ir regionuose. 2022 m. regionų ir vietos barometre, kuris apklausia daugiau kaip 2 000 vietos ir regionų politikų visoje ES ir kurio rezultatai pateikiami spalio 11 d. RK paskelbtoje 2022 m. ES metinėje ataskaitoje dėl regionų ir miestų padėties, trys ketvirtadaliai respondentų nurodė, kad jų vietos ar regionų valdžios institucijos priėmė dėl karo savo šalį priverstus palikti ukrainiečius, o pusė – siuntė Ukrainai materialinę pagalbą. Pusė respondentų teigė, kad veiksmingiausias būdas atstatyti Ukrainą būtų įtraukti į šį procesą ES regionus ir miestus.

Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro pareiškė: „Namai, mokyklos, universitetai, ligoninės – visus juos griauna Rusijos karas prieš Ukrainą. Jeigu nieko nebus daroma, po keleto savaičių atėjus žiemai visi šie apgriauti pastatai bus galutinai pasmerkti tapti griuvėsiais. Europos regionų komitetas su savo partnerių asociacijomis įsteigė Europos miestų ir regionų aljansą už Ukrainos atstatymą. Šio Aljanso mums reikia, kad augtume ir į veiksmingą Ukrainos atstatymą įtrauktume daugiau miestų ir regionų, nes vienas iš dviejų mūsų regionų ir vietos barometro respondentų teigė, kad efektyviausias būdas atstatyti Ukrainą yra į jos rekonstrukcijos planus įtraukti ES regionus ir miestus. Mes tebesame pasiryžę žodžius paversti darbais ir siekti, kad būtų priimta konkreti finansinė priemonė, leisianti įgyvendinti vietos ir regionų valdžios institucijų tarpusavio projektus. Esame kartu su Ukraina.“

Reaguodamas į spalio 10 d. Rusijos surengtą mirtiną Ukrainos apšaudymą, RK pirmininkas V. A. Cordeiro savo institucijos vardu pareiškė „griežtai smerkiąs žiaurius išpuolius, nukreiptus prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą visoje šalyje“ ir patikino Ukrainos kolegas, kad RK visapusiškai su jais solidarizuojasi kovoje už demokratiją ir laisvę.

Kaip miestai ir regionai gali padėti Ukrainai

Remiantis bendru Ukrainos vyriausybės, Europos Komisijos ir Pasaulio banko vertinimu, nuo vasario 24 d. iki birželio 1 d. karas padarė 349 mlrd. EUR žalos, o jo poveikis buvo ypač didelis būsto, transporto, prekybos ir pramonės sektoriuose. Daugiausia sugriauta Černihivo, Donecko, Luhansko, Charkivo, Kyjivo ir Zaporižios regionuose.

Į nuomonės projektą įtrauktos rekomendacijos, kaip padėti Ukrainai, apima įvairius etapus – pirmasis iš jų skirtas skubiam reagavimui, antrasis – kritinės infrastruktūros objektų ir paslaugų atkūrimui, o trečiasis – ilgalaikio tvaraus augimo užtikrinimui. Ilgalaikė parama pirmiausia turėtų būti skirta tam, kad būtų pasiektas Ukrainos vyriausybės tikslas iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 65 proc. ir atkurti socialinę infrastruktūrą – gyvenamuosius namus, mokyklas ir ligonines, kad Ukrainos pabėgėliai ir nuo karo bėgti priversti žmonės turėtų galimybę grįžti į savo namus, turėtus prieš karą.

Ukrainos vyriausybė pasiūlė, kad ES regionai ir miestai galėtų prisidėti sudarydami partnerystes su Ukrainos regionais ir miestais. RK nuomones projekte taip pat pabrėžiama galima didesnių investicinių programų vertė, nes jos galėtų įtraukti didesnę miestų ir regionų grupę.

Nuomonėje akcentuojama būtinybė kiek galima greičiau investuoti į subnacionalinių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimą, nes per pastaruosius septynerius metus joms reikėjo prisiimti daug daugiau pareigų ir šiuo metu tenka atremti atstatymo ir pasiruošimo stojimui į ES iššūkį. Nuomonėje konkrečiai raginama stiprinti decentralizacijos procesams remti skirtą programą U-LEAD.

Ukraina jau yra ES Dunojaus regiono strategijos narė ir nuomonėje siūloma, kad strategija galėtų užtikrinti kompleksinį pagrindą bendradarbiavimui su ES. Dar daugiau, rekomendacijose pabrėžiama patikrintų ES regionų ir miestų rėmimo mechanizmų panaudojimo vertė ir siūloma, kad, pavyzdžiui, ES turėtų kuo greičiau per tarpvalstybinę bendradarbiavimo programą ir sparčiau atveriant Ukrainai programas „Horizontas“ ir „Kultūra“ stiprinti bendradarbiavimą su Ukrainos regionais.

Rekomendacijos iš dalies remiasi RK užsakytu tyrimu, kurio autoriai apibendrino Ukrainos vietos ir regionų politikų iš skirtingu mastu nuo karo nukentėjusių vietovių nuomones. Tyrimo išvadose pažymima, kad dėl praėjusio dešimtmečio viduryje prasidėjusio decentralizacijos proceso ženkliai pagerėjo vietos ir regionų lygmens administraciniai gebėjimai, taip pat pabrėžiamas ES miestų ir regionų potencialas padėti vykdyti gebėjimų stiprinimo reformas, ypač mažesnėse bendruomenėse.

Kontaktiniai asmenys

Monica Tiberi, pirmininko atstovė spaudai, +32 479 517 443.

Andrew Gardner, atstovas spaudai, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, audiovizualinė pagalba, +32 473 522 988.

Pasidalyti :