Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pirmajame posėdyje paremtas vietos vadovų indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities  

Šiai grupei priklauso septyni Europos „išmintingi vyrai ir moterys“: pirmininkas Herman Van Rompuy, Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues ir Androulla Vassiliou.

Šiandien savo pirmąjį posėdį surengė Europos regionų komiteto (RK) aukšto lygio grupė Europos demokratijos klausimais, kuriai pirmininkauja pirmasis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir buvęs Belgijos ministras pirmininkas Herman Van Rompuy. Ši grupė prisidės prie RK darbo, skirto Konferencijai dėl Europos ateities.

Aukšto lygio grupė yra nepriklausomas patariamasis organas, kurio užduotis – remti RK politinį ir institucinį vaidmenį jam dalyvaujant Konferencijoje dėl Europos ateities ir šiuo tikslu jam teikti strateginę politinę analizę, sutelkiant dėmesį į Europos vietos ir regionų valdžios institucijų uždavinius. Aukšto lygio darbo grupės misija – tarpininkaujant RK stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų poveikį ir įtaką Europos politikos formavimo procese ir skatinti diskusijas Europos demokratijos klausimais.

„Norėčiau padėkoti visiems aukšto lygio grupės nariams už tai, kad priėmė mūsų kvietimą, – kalbėjo RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas . – Jų patirtis, įsipareigojimas puoselėti ES vertybes ir gilios žinios apie Europos Sąjungos dinamiką yra neįkainojamas turtas, padėsiantis kuo labiau padidinti Komiteto indėlį į Konferenciją dėl Europos ateities. Kiekvienas narys turi unikalios patirties ir viziją, kuri mūsų darbui suteiks neįkainojamą pridėtinę vertę. Konferencija neturi būti tik dar vienas ES institucijų „grožio konkursas“, po kurio mums lieka tik tušti žodžiai. Norime ir privalome užtikrinti, kad per šią konferenciją būtų visapusiškai sustiprinti mūsų „Europos demokratijos namai“. Įsteigta aukšto lygio grupė konkrečiai prisidės prie šio proceso.“

RK aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pirmininkas Herman Van Rompuy pareiškė: „Jaučiuosi labai pagerbtas, kad Europos regionų komitetas man patikėjo užduotį vadovauti šiai išskirtinių asmenybių grupei. Mūsų misija – pateikti novatoriškų ir kūrybiškų idėjų bei pasiūlymų, kaip stiprinti Europos demokratiją ir kurti tokią Europą, kuri užtikrintų savo piliečių apsaugą ir įgalėjimą. Vietos ir regionų valdžios institucijos gali padėti atkurti pasitikėjimą demokratija ir jos turėtų aktyviau dalyvauti formuojant ES politiką. Konferencija dėl Europos ateities suteikia unikalią galimybę sumažinti atotrūkį tarp Europos Sąjungos ir regionuose, miestuose ir kaimuose gyvenančių jos piliečių, todėl turime apsvarstyti, kaip būtų galima sustiprinti mūsų demokratinę sistemą ir didinti pasitikėjimą, labiau įtraukiant regionus ir miestus. Konferencijoje turi būti pasiūlyti sprendimai, kaip sukurti šiuolaikinę Europos demokratiją, kuri įtrauktų piliečius ir reaguotų į jų poreikius bei rūpesčius, laikantis bendros atsparesnės ir tvaresnės ateities vizijos.“

Aukšto lygio grupė keisis nuomonėmis ir glaudžiai bendradarbiaus su RK nariais, ypač su RK pirmininkų sueiga, biuru, teminėmis komisijomis ir RK delegacijos Konferencijoje dėl Europos ateities nariais. Ji taip pat bendraus su jaunais regionų ir vietos politikais, dalyvaujančiais RK jaunųjų išrinktų politikų iniciatyvoje, Europos jaunimo forume ir kitose jaunimo organizacijose. Šios grupės darbas ir suteikiamas postūmis sudarys pagrindą RK indėliui į Konferenciją dėl Europos ateities, o Europos Sąjungos regionuose ir miestuose taip pat vyks RK narių organizuojami vietos dialogai, tokiu būdu bus užtikrinta, kad konferencija pasiektų ne tik sostinių gyventojus.

Aukšto lygio grupę sudaro septyni „išmintingi vyrai ir moterys“:

buvęs Belgijos ministras pirmininkas ir buvęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Herman Van Rompuy ,

buvęs už konkurenciją ir ekonomikos ir finansų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Joaquin Almunia ,

Varšuvos universiteto profesorius Tomasz Grzegorz Grosse ,

buvusi Europos Parlamento narė Rebecca Harms ,

Europos jaunimo forumo pirmininkė Silja Markkula ,

buvusi Portugalijos kvalifikacijų ir švietimo ministrė ir Europos Parlamento narė Maria João Rodrigues ,

buvusi už sveikatą ir švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou .

Bendroji informacija

RK biuras, remdamasis RK pirmininkų sueigos pasiūlymu, 2020 m. gruodžio mėn. pritarė aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais įsteigimui. Tai bus oficialiai ir politiškai patvirtinta per gegužės mėn. Europos regionų komiteto plenarinę sesiją (gegužės 5–7 d.), kurioje vyks politinės diskusijos dėl RK Europos ateities vizijos ir RK dalyvavimo būsimoje Konferencijoje dėl Europos ateities. Konferencija dėl Europos ateities oficialiai prasidės 2021 m. gegužės 9 d. Jos išvados turėtų būti suformuluotos iki 2022 m. pavasario.

Kontaktinis asmuo

Berta López Domènech

Tel. +32 (0) 2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023