Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai nubrėžia būsimos aplinkosaugos veiksmų programos metmenis  
Europos regionų komitetas vienbalsiai patvirtino rekomendacijų rinkinį, kaip pagerinti aplinkos teisės aktų ir politikos integravimą ir įgyvendinimą Europoje

Nepaisant per pastaruosius dešimtmečius pagerėjusios padėties, Europos aplinkos srityje išlieka didelių iššūkių. Gamtinį kapitalą mažina žemės ūkis, žuvininkystė, transportas, pramonė, turizmas ir miestų drieka. Vietos vadovai yra nepatenkinti nepakankamu politikos integravimu, finansavimu, keitimusi informacija ir koordinavimu siekiant veiksmingai ES įgyvendinti aplinkos teisės aktus. Prieš pristatant naujos sudėties Europos Komisijai 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą, Europos miestai ir regionai pateikė rekomendacijų, kaip kitą dešimtmetį būtų galima pagerinti aplinkos politikos ir teisės aktų įgyvendinimą Europoje.

Europos regionų komiteto nariai vieningai priėmė nuomonę dėl 8-osios aplinkosaugos veiksmų programos rengimo  – būsimos Europos Sąjungos programos, apibrėžiančios aplinkos politikos prioritetus ir tikslus. RK šią nuomonę parengė remdamasis 2018 m. paskelbtu išsamiu tyrimu .

Nors aplinkos politika neabejotinai yra vienas didžiausių Europos integracijos proceso laimėjimų, trūkumų vis dar yra. Nariai nepatenkinti nepakankamu politikos integravimu ir finansavimo, keitimosi informacija ir administracinių gebėjimų stoka. ES miestai ir regionai primygtinai ragina visus valdymo lygmenis stiprinti koordinavimą, skatinti keitimąsi žiniomis ir duomenimis ir užtikrinti geresnį reikalavimų vykdymą.

Nuomonės pranešėjas Schidamo meras ir RK Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) pirmininkas Cor Lamers (NL / EPP) pažymėjo: „Kita aplinkosaugos veiksmų programa turėtų būti labiau strateginė, integruota, lankstesnė, geriau atsižvelgianti į naujus technologinius uždavinius ir nukreipta į inovacijas. Ji taip pat turėtų reaguoti į opiausias pereinamojo laikotarpio problemas, tokias kaip energetikos, žiedinės ekonomikos, maisto ir netaršaus judumo sričių pertvarka. Žmonių sveikatos koncepciją turime susieti su sveikos planetos, ekonomikos ir visuomenės, kuri atsakingai ir veiksmingai naudotųsi ištekliais, koncepcijomis. Mūsų ekonominis modelis turi saugoti biologinę įvairovę, būti grindžiamas žiedine ekonomika, užtikrinant pakankamą augimą, vystymąsi ir darbo vietų kūrimą sveikai visuomenei, kurioje tvarios investicijos skatina taikyti tvarius verslo modelius.“

„Biologinė įvairovė, atliekų tvarkymas, oro kokybė ir triukšmas yra problemiškiausios sritys vertinant aplinkos teisės aktų įgyvendinimą Europoje“, – priminė Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto pirmininkė Adina-Ioanna Vălean (RO / EPP) . „Akivaizdu, kad mums reikia kuo labiau įtraukti ES miestus ir regionus, kad galėtume sėkmingai įgyvendinti aplinkos politiką ir ypač aplinkosaugos veiksmų programą“, – pabrėžė RK plenarinėje sesijoje dalyvavusi Europos Parlamento narė A.-I. Vălean.

Miestai ir regionai, kuriems tenka didžiausia atsakomybė už aplinkos direktyvų įgyvendinimą Europoje, ėmėsi iniciatyvos ir priėmė konkrečias rekomendacijas, skirtas būsimai ES aplinkosaugos politikos programai. Nariai ragina pirmenybę teikti veiksmingam dabartinių standartų įgyvendinimui ir atmeta baudų perkėlimą vietos ir regionų valdžios institucijoms.

RK remia paskatas toms vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurios viršija nustatytus aplinkos politikos ir teisės aktų įgyvendinimo tikslus, ir ragina siekti didesnės finansavimo šaltinių ir viešųjų bei privačiųjų finansavimo programų sąveikos.

Nariai pasiūlė, kad kitoje aplinkosaugos veiksmų programoje būtų numatyta ES strategija sveikai gyvensenai visiems skatinti. RK siūlo parengti neperkrautą ir išgrynintą 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą, kurią sudarytų penki pagrindiniai skyriai: pertvarka, inovacijos, įgyvendinimas ir platesnio masto pasauliniai iššūkiai ir komunikacija.

Nariai siūlo toliau stiprinti 2012 m. sukurtą pavyzdinę tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemą – Techninę bendradarbiavimo aplinkos srityje platformą . Ši platforma yra nuolatinio Europos Komisijos ir RK dialogo struktūra siekiant skatinti aplinkos teisės aktų įgyvendinimą ir vietos ir regionų valdžios institucijų ir ES bendradarbiavimą.

RK siūlo techninėje platformoje sukurti ambasadorių tinklą aplinkos teisės aktų įgyvendinimui visais valdymo lygmenimis skatinti. RegHub  – naujasis RK regioninių centrų tinklas ES politikos įgyvendinimui įvertinti  – taip pat yra skirtas padėti gerinti aplinkos teisės aktų įgyvendinimą nustatant spragas ir ieškant individualiai pritaikytų sprendimų ES vietovėse.

Nariai palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) dėmesį sutelkti į darnų vystymąsi ir aplinkos politikos integravimą į visas biudžeto išlaidų kategorijas. Tačiau RK ragina daugiau kaip 30 proc. biudžeto skirti klimato politikos integravimui į kitų sričių politiką.

ES aplinkos politikos kryptis nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio nustatoma pagal aplinkosaugos veiksmų programas. Šiuo metu ES įgyvendinama 7-oji aplinkosaugos veiksmų programa, kuri baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas šiuo metu baigia atlikti jos vertinimą, kuris bus pristatytas 2019 m. gegužės 13–17 d. vyksiančioje Žaliojoje savaitėje . Šių metų gegužės 16 d. RK surengs diskusijas dėl būsimos aplinkosaugos veiksmų programos.

Sprendimą pristatyti 8-ąją aplinkos veiksmų programą priims naujos sudėties Europos Komisija, kuri savo kadenciją pradės po gegužės 26 d. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų. Aplinkos nuostatų įgyvendinimas yra vienas iš 2019 m. ENVE komisijos darbo prioritetų.

8-asis Europos regionų ir miestų vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas

Darnus vystymasis ir kitos kartos ES programos bus svarbiausios temos kovo 14–15 d. Bukarešte vyksiančiame 8-ojo Europos regionų ir miestų vadovų aukščiausiojo lygio susitikime likus vos dviem savaitėms iki numatyto JK išstojimo iš ES kovo 29 d. ir dviem mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų.

Daugiau nei 500 Europos, nacionalinių, regionų ir vietos vadovų iš visų ES valstybių narių susirinks Rumunijos sostinėje aptarti vietos ir regionų valdžios institucijų indėlio į Europos ateitį. „(Re) New EUrope“ pavadintas renginys bus didžiausias šių metų politinis merų, regionų vadovų ir kitų išrinktų vietos ir regionų atstovų iš visos Europos Sąjungos susitikimas.

Jis taip pat suburs 100 jaunų vietos ir regionų politikų, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti diskusijoje dėl Europos ateities. Renginio metu bus oficialiai pradėta įgyvendinti Komiteto iniciatyva dėl naujo regioninių centrų tinklo (#RegHub) , dalyvaujant 20 projekto regionų.

Jei pageidaujate dalyvauti šiame renginyje, prašytume registruotis ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos žiniasklaidos akreditacijos puslapyje (iki kovo 1 d.). Prašytume atkreipti dėmesį į tai, kad tik užsiregistravę žurnalistai galės gauti žiniasklaidos atstovų akreditaciją.

Bendroji informacija

RK šią nuomonę parengė remdamasis 2018 m. paskelbtu išsamiu tyrimu .

2018 m. lapkričio mėn. RK tyrimas „8-osios aplinkosaugos veiksmų programos rengimas. Vietos ir regionų matmuo“.

2018 m. kovo mėn. Europos Parlamento pranešimas dėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo.

RK ENVE komisijos 2019 m. prioritetai.

Aplinkos politika Europoje.

Kas yra aplinkosaugos reikalavimų vykdymo užtikrinimas?

Kontaktinis asmuo David Crous, david.crous@cor.europa.eu , +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023