Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestams ir regionams reikia tiesioginio ES finansavimo žaliajam ekonomikos gaivinimui po COVID-19 protrūkio paspartinti  

Šiame pokalbyje Varšuvos meras ir kandidatas į Lenkijos prezidentus Rafał Trzaskowski dalijasi savo mintimis kaip pranešėjas, parengęs nuomonę dėl Europos klimato pakto, Europos Komisijos iniciatyvos, kurios tikslas – skatinti visuomenės dalyvavimą įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir siekiant neutralaus poveikio klimatui tikslo. Šiuo metu klimato pakto tema yra paskelbtas klausimynas , kuris yra RK tyrimo „Stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimus įgyvendinti žaliąjį kursą. Klimato paktui skirtas priemonių rinkinys“ dalis.

Esate RK nuomonės dėl Klimato pakto pranešėjas. Ar galėtumėte mums paaiškinti, kodėl ši apklausa yra svarbi?

Man tai paprasta ir aišku. Be vietos bendruomenių dalyvavimo Europos žaliajame kurse nustatytas plataus užmojo neutralaus poveikio klimatui tikslas paprasčiausiai nebus pasiektas. Mes, t. y. vietos ir regionų valdžios institucijos, įgyvendiname 70 proc. visų ES teisės aktų. Mums tenka trečdalis viešųjų išlaidų ir du trečdaliai viešųjų investicijų ES. Įgyvendiname 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių ir mums tenka atsakomybė už 70 proc. klimato kaitos švelninimo veiksmų. Todėl akivaizdu, kad mūsų vaidmuo ir dalyvavimas yra labai svarbūs. Neutralaus poveikio klimatui tikslui pasiekti būtinas visų dalyvavimas: nacionalinių vyriausybių, vietos ir regiono valdžios institucijų ir – svarbiausia – piliečių. Paliečiai turi suprasti, kodėl verta dėti pastangas, ir aiškiai suvokti, kokią naudą jų sveikatai, gerovei ir pajamoms gali suteikti su klimato kaita siejama pertvarka. Manau, kad šioje srityje ypatingas vaidmuo tenka vietos valdžios institucijoms: esame arčiausiai piliečių ir esame valdymo lygmuo, kuriuo žmonės labiausiai pasitiki. Todėl remiu ir skatinu glaudų Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo – užtikrinti neutralų ES poveikį klimatui.

Ar manote, kad klimato paktas vis dar gali būti naudingas dabartinėmis sveikatos ir ekonomikos krizės sąlygomis?

Manau, kad šiandien jis yra dar svarbesnis nei prieš COVID-19 protrūkį. Pandemija tik dar kartą patvirtino, kad vietos valdžios institucijos yra gyvybiškai svarbios, nes jos pirmosios ir tiesiogiai reaguoja į piliečių poreikius ir nuogąstavimus. Įgyvendinant žaliąjį kursą vietos ir regionų valdžios institucijoms turėtų būti pasiūlytas konkretus priemonių rinkinys, kad jos galėtų vietoje pasiekti realių pokyčių, kuriuos gyventojai matytų iš tiesų. To nepadarius, neutralaus poveikio klimatui idėja išliks tik pažadu, ir galbūt nelabai populiariu, juo labiau kad mūsų laukia ekonomikos krizė. Esame kryžkelėje, todėl svarbu priimti tinkamus sprendimus ir siekti piliečiams tvaresnės ekonomikos, kurios dėmesio centre būtų žmogus.

Neseniai pradėjote plataus masto konsultacijas dėl Europos klimato pakto, kuriomis siekiama papildyti Europos Komisijos pradėtas konsultacijas. Kokios informacijos tikitės?

Visų pirma norėčiau sužinoti, kaip pandemija pakeitė vietos bendruomenių požiūrį į klimato politiką. Ar tie, kuriems ši politika buvo prioritetinė, ir toliau laikysis tokio požiūrio? Turime suvokti, kad pandemija ir jos sukeltas ekonomikos sutrikimas daro didžiulį poveikį vietos bendruomenėms. Vietos ir regionų valdžios institucijos, taip pat ir Varšuvoje, jau dabar jaučia didžiulį biudžeto pajamų skirtumą. Ar jos vis dar bus pasirengusios investuoti į perėjimą prie žaliosios ekonomikos, kitaip tariant, į žaliąjį ekonomikos gaivinimą (šis terminas labiau tinka dabartinėmis aplinkybėmis)? Noriu žinoti, kokie yra konkretūs jų poreikiai šiame kelyje.

Europos Komisija šiuo metu rengia Klimato pakto pagrindą. Jei turėtumėte Komisijai pateikti tik vieną patarimą, koks jis būtų?

 

Dėl pandemijos mūsų visuomenė ir ekonomika pateko į dar niekada nepatirtą padėtį. Aš asmeniškai manau, kad vienintelis būdas judėti pirmyn – siekti atgaivinimo pasinaudojant Europos Sąjungos stiprybe ir teikiamomis galimybėmis. Vis dėlto baiminuosi, kad yra ir manančių priešingai. Todėl patarčiau Europos Komisijai pasimokyti iš šios patirties ir būti kuo arčiau piliečių. Europos Komisija turi stiprų mūsų, vietos ir regionų valdžios institucijų, palaikymą. Esame pasirengę padėti siekti mūsų bendrų tikslų, įskaitant neutralaus poveikio klimatui tikslą. Atkakliai tvirtinu: esame įsipareigoję remti žaliąjį ekonomikos gaivinimą, tačiau tam reikia tinkamų finansinių išteklių šiam procesui paspartinti. ES miestai, taip pat ir Varšuva, turėtų gauti tiesioginį ES finansavimą, nes mes žinome, kur ir kaip veiksmingai investuoti, kad piliečiai matytų aiškius rezultatus kasdieniame gyvenime. 

Pastabos.

Nuomonės dėl Europos klimato pakto projektą, kurį parengė Varšuvos meras Rafał Trzaskowski, galima rasti čia visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Dokumentas bus svarstomas ir dėl jo bus balsuojama ENVE komisijos posėdyje 2020 m. birželio 8 d. Galutinis balsavimas ir priėmimas numatytas 2020 m. spalio mėn. plenarinėje sesijoje.

Šiuo metu galite sudalyvauti apklausoje . Europos regionų komitetas (RK) mano, kad Klimato paktas yra puiki galimybė užtikrinti įtraukesnį ir veiksmingesnį Europos žaliojo kurso įgyvendinimą. RK pradėjo tyrimą, kad ištirtų konkretų miestų ir regionų požiūrį į tikslą siekti neutralaus poveikio klimatui. Apklausos rezultatai bus panaudoti Rafało Trzaskowskio nuomonėje. Klausimynas yra RK tyrimo „Stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimus įgyvendinti žaliąjį kursą. Klimato paktui skirtas priemonių rinkinys“ dalis. Klausimyną sudaro:

1 dalis. Diskusija dėl besitęsiančios pandemijos poveikio ir vėlesnio ekonominio poveikio žaliojo kurso politikai vietos ir regionų lygmeniu.

2 dalis. Priemonių ir mechanizmų, skirtų geriau remti vietos ir regionų valdžios institucijas įgyvendinant žaliąjį kursą, nustatymas.

3 dalis. Jūsų institucijos pažangos, padarytos pereinant prie neutralaus poveikio klimatui, įvertinimas.

Birželio 8 d. ENVE komisijos posėdžio darbotvarkę ir nuomonių projektus galima parsisiųsti čia .

Daugiau informacijos apie Europos klimato paktą rasite čia .

Kontaktai spaudai

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023