Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Dėl COVID-19 krizės Konferencija dėl Europos ateities tapo dar aktualesnė  

Vietos ir regionų vadovai teigia, kad konferencija turi užtikrinti konkrečius politinius pokyčius

RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) surengtoje diskusijoje Europos regionų komiteto nariai su Europos Parlamento nare ir Europos Parlamento Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto pirmininko pavaduotoja Gabriele Bischoff diskutavo apie tolesnius veiksmus rengiantis Konferencijai dėl Europos ateities. Vietos ir regionų vadovų nuomone, dėl tebesitęsiančios krizės Europos Sąjunga turi dar skubiau imtis veiksmų , kad ji taptų veiksmingesnė, demokratiškesnė ir artimesnė piliečiams. RK palankiai vertina birželio 24 d. priimtą Tarybos poziciją kaip svarbų žingsnį siekiant pažangos, nes ji atveria kelią deryboms dėl konferencijos valdymo, turinio ir struktūros . Tačiau Komitetas taip pat ragina pradėti darbą iš karto, kai tai bus įmanoma, atsižvelgiant į pandemijos situaciją. Gabriele Bischoff pakartojo, kad vietos ir regionų vadovai turėtų atlikti svarbų vaidmenį šiame procese.

Dar 2019 m. liepos mėn. RK palankiai įvertino Europos Komisijos pirmininko pasiūlymą kas dvejus metus rengti Konferenciją dėl Europos ateities, kuria būtų siekiama suteikti naują postūmį Europos kūrimui ir stiprinti Europos demokratiją. Komitetas mano, kad jo noras aktyviai dalyvauti konferencijoje yra teisėtas dėl trijų priežasčių: pirma, jis atstovauja Europos regionams ir miestams; antra, dalyvaujant vietos ir regionų lygmeniu stiprinamas konsultavimosi su piliečiais teritorinis aspektas; trečia, regionai ir miestai turi didžiausią konsultacijų su piliečiais patirtį ir gali temines diskusijas papildyti faktais pagrįstu politikos turiniu.

RK savo naują kadenciją pradėjo 2020 m. vasario mėn. priimdamas Rezoliuciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities , kurioje išdėstyti pagrindiniai aktyvaus vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo šiame procese principai.

Konferenciją buvo planuota pradėti 2020m. gegužės 9 d., tačiau dėl Covid-19 krizės ji buvo atidėta. 2020 m. gegužės 7 d. RK priėmė deklaraciją „Vietos ir regionų valdžios institucijos – Europos atsako į COVID-19 krizę dalyvės“ , kurioje pabrėžiama konferencijos svarba ir raginama konferenciją surengti tuoj pat, kai tik situacija sveikatos srityje bus suvaldyta, siekiant tiesiogiai bendradarbiauti su piliečiais, regionų ir vietos atstovais dėl įvairių pasiūlymų, kaip pasiekti, kad Europos Sąjunga taptų veiksmingesnė, vieningesnė, demokratiškesnė ir atsparesnė.

Mark Speich (DE / PPE), už federalinius, Europos ir tarptautinius reikalus atsakingas Šiaurės Reino-Vestfalijos valstybės sekretorius ir CIVEX komisijos pirmininkas pasakė: „Konferencija dėl Europos ateities yra reikalingesnė nei bet kada anksčiau, tačiau pavojingiau nei bet kada yra po žodžių nepereiti prie darbų. Sąlygos bendradarbiavimui dabar palankios ir turime jomis pasinaudoti. Tačiau vien tik pasikeitimas nuomonėmis gali viską sužlugdyti. Konferencijos rezultatai turi tapti politinėmis priemonėmis ir strategijomis.“

Gabriele Bischoff palankiai įvertino Tarybos poziciją, paskelbtą birželio 24 d. – praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, raginančią valstybes nares imtis bendrų veiksmų, kad būtų galima pradėti derybas su Europos Komisija ir Europos Parlamentu dėl konferencijos organizavimo sąlygų. Ji taip pat pabrėžė svarbų vietos ir regionų vaidmenį: „Surengdami Konferenciją dėl Europos ateities norime ištrūkti iš „Briuselio burbulo“ ir užmegzti ryšius su piliečiais ir regionais inovatyviu būdu. Norime sužinoti, kaip jie mato ES ateitį, kas jiems yra svarbu ir kokiose politikos srityse ES turėtų imtis daugiau arba kitokių veiksmų. Europa yra kryžkelėje. Ji gali grįžti prie „senojo įprasto“ kelio arba pasinaudoti proga visiškai atkurti šį fantastišką Europos projektą. Atėjo laikas naujai „Šumano akimirkai“.  

Be to, CIVEX komisijos nariai aptarė nuomonę „Vietos valdymo ir atstovaujamosios demokratijos stiprinimas taikant naujas skaitmenines technologijas“ . Joje visų pirma pabrėžiama skaitmeninių priemonių nauda dalyvaujamajai demokratijai. Konferencija – tai galimybė išbandyti skaitmenines demokratinio dalyvavimo priemones siekiant stiprinti atstovaujamąją demokratiją, įgyti piliečių pasitikėjimą ir integruoti regionų ir savivaldybių pavyzdžius, kai piliečiai dalyvauja patariamuosiuose procesuose ir naudojasi jų grįžtamosios informacijos mechanizmais.

RK pranešėjas, Jervos meras Rait Pihelgas (EE / Renew Europe) pasakė: „Tik dalyvaujamoji demokratija gali patenkinti šiuolaikinės demokratijos poreikius. Piliečių dalyvavimas turi būti nuolatinis procesas. Bendravimui su piliečiais vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos vis dar naudoja tas pačias priemones kaip ir prieš 20 metų – laikraščius, interneto portalus ir viešus susitikimus. Nors jie taip pat bendrauja per įvairias socialinės žiniasklaidos platformas, tačiau retai naudojasi esamomis naujomis ir šiuolaikiškomis dalyvavimo priemonėmis. Vietos, regionų ir nacionalinės vyriausybės turi savo komunikacijos ir dalyvavimo veiklą priartinti prie piliečių. Mobiliaisiais prietaisais žmonės naudojasi kasdien. Pasinaudodami šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis galime plėtoti ir gerinti dalyvavimą ir demokratiją.“

Galutines šios nuomonės rekomendacijas numatoma priimti 2020 m. spalio mėn. RK plenarinėje sesijoje.

Pasidalyti :