Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COVID-19 paspartino perėjimą prie skaitmeninių technologijų ES, tačiau miestai ir regionai įspėja dėl didėjančios nelygybės  

RK ragina laikytis visapusiško Europos požiūrio į 5G tinklus

COVID-19 krizė ir įvairiose Europos šalyse įvestas karantinas aiškiai parodė, kad kaip niekad anksčiau reikia skaitmeninės infrastruktūros ir sprendimų. Skaitmeninė transformacija yra labai svarbi ES reaguojant į pandemiją ir ateityje gaivinant ekonomiką. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad nedidėtų nelygybė ir neatsivertų skaitmeninė praraja. Turėtų būti ugdomi skaitmeniniai įgūdžiai. Būtina užtikrinti tinkamą infrastruktūrą ir pasiūlyti pritaikytus sprendimus, visų pirma MVĮ. Kad 5G tinklai būtų saugesni ir atsparesni, labai svarbu laikytis visapusiško ir bendro ES požiūrio. Tai yra pagrindinės nuostatos, įtrauktos į Regionų komiteto plenarinėje sesijoje priimtą nuomonę dėl skaitmeninės ateities ir duomenų.

Kilus krizei tapo labai svarbu naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad nenutrūktų profesinis ir asmeninis gyvenimas. Europos regionų, miestų ir kaimų viešojo administravimo institucijos ir įmonės patyrė, kokios yra svarbios skaitmeninės technologijos mažinant krizės poveikį ir kovojant su pandemija. Heseno žemės Europos reikalų valstybės sekretoriaus Marko Weinmeisterio (DE / EPP) parengtoje nuomonėje Europos skaitmeninės ateities formavimo strategija ir Europos duomenų strategija pripažįstamas pagrindinis skaitmeninės transformacijos vaidmuo ES reaguojant į COVID-19.

„Skaitmeninimas žmonėms turi duoti apčiuopiamos naudos. Todėl turime ne tik plėtoti skaitmenines technologijas ir ugdyti skaitmeninius įgūdžius, bet ir atsižvelgti į etinius, teisinius ir socialinius bei politinius aspektus. Pažangieji regionai, t. y. sujungti regionai, turėtų padėti piliečiams tiesiogiai pasinaudoti visa apimančio skaitmeninimo teikiamais pranašumais. Ir ši pažanga turi vykti vienodu tempu tiek kaimo, tiek miestų regionuose “, – kalbėjo pranešėjas Markas Weinmeisteris.

RK ragina šalinant krizės padarinius laikytis išsamaus ir bendro ES požiūrio siekiant padidinti 5G tinklų saugumą ir atsparumą ir nurodo, kad bendras būtinasis Europos saugumo standartas duos iš esmės teigiamų rezultatų. Be to, vietos ir regionų vadovai prašo imtis informuotumo didinimo ir šviečiamųjų priemonių, kad piliečiai suprastų pažangios skaitmeninės infrastruktūros diegimo naudingumą, taip pat būtų susipažinę su tyrimais dėl poveikio sveikatai ir aplinkai, ir netaptų melagingų naujienų aukomis.

Atsižvelgdami į tai, kad ne mažiau kaip 20 proc. ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų skiriama skaitmeninei pertvarkai, vietos ir regionų vadovai patvirtina, kad skaitmeninimui paremti ir kartu Europos technologiniam suverenumui užtikrinti reikės daug viešųjų išteklių. Miestams, kaimams ir regionams būtų naudinga, jei būtų supaprastintos finansavimo taisyklės, nes tada finansavimo galėtų prašyti kiek galima daugiau įmonių ir mokslo tiriamųjų institucijų.

Spalio 12 d. RK pirmininko Apostoloso Tzitzikosto pristatytame pirmajame metiniame regionų ir vietos barometre pabrėžiama, kad COVID-19 krizė greičiausiai sustiprins dabartines skaitmeninių paslaugų populiarėjimo tendencijas, tačiau kartu padidės skaitmeninė atskirtis ir nelygybė. Dėl krizės miestai bus priversti tapti saugesniais ir kartu žalesniais, o ne miesto vietovės – užtikrinti maksimalų skaitmeninį junglumą.

Barometre apžvelgiamos neretai labai novatoriškos vietos ir regionų valdžios institucijų iniciatyvos pandemijos iššūkiams atremti. Regionai, miestai ir kaimai taip pat pasuko skaitmeninimo link, pavyzdžiui, sukūrė internetines platformas, kurių tikslas – paskatinti įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą siekiant įveikti dėl COVID-19 kylančius sunkumus.

Bendroji informacija

2017 m. Regionų komitetas kartu su Europos Komisija paskelbė apie darbą pradėjusią Plačiajuosčio ryšio platformą , kurios tikslas – prisidėti, kad didelės spartos plačiajuostis ryšys pasiektų visus Europos regionus, įskaitant kaimo ir retai apgyvendintas vietoves, kuriose rinka nepakankamai skatina vystymąsi. Būtent vietos ir regionų valdžios institucijos teikia skaitmenines paslaugas piliečiams ir valdo skaitmeninę infrastruktūrą. Todėl ši platforma yra labai svarbi priemonė, kad būtų išgirsta vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonė svariai prisidedant Regionų komitetui ir jo nariams ir formuodama politiką Europos Komisija į ją atsižvelgtų. 

Platformai priklausantys Europos Komisijos ir RK atstovai du kartus per metus susitinka aptarti problemų, trukdančių užtikrinti pakankamą tam tikrų vietovių junglumą.

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 2 282 2440

Mob. tel. +32 (0) 470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023