Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COVID-19. RK pirmininkas reikalauja ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmo regionams ir miestams paremti  
Europos regionų komiteto pirmininko Apostoloso Tzitzikostaso pareiškimas

Tūkstančiai vietos ir regionų vadovų visoje Europoje kasdien kovoja, kad sumažintų viruso plitimą ir suvaldytų jo poveikį vietoje. Būdamas Europos regionų komiteto pirmininku ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatoriumi suprantu visų kovoje su COVID-19 dalyvaujančių asmenų profesionalumą, atsidavimą ir drąsą. Telkiame savo bendruomenes, kad apsaugotume silpniausius piliečius ir užtikrintume kuo didesnį tęstinumą mūsų ekonomikai.

Reiškiu pagarbą visoms pirmosiose gretose esančioms vietos ir regionų valdžios institucijoms, ypač toms, kurios moka didelę žmogiškąją kainą. Europa gali pasitikėti mumis. Kovodama su pandemija, ji gali pasikliauti savo merais, regionų pirmininkais ir vietos bei regioninių asamblėjų nariais. Be to, mums reikia, kad ES padėtų savo vietos bendruomenėms tokiu metu, kai joms labiausiai reikia Europos, skubiai panaudodama Europos Sąjungos biudžetą ir intervencinius pajėgumus mūsų piliečiams ir įmonėms.

Europos Komisijos ir ES Tarybos pastangos nukreiptos teisinga linkme. Stabilumo ir augimo pakto ir valstybės pagalbos taisyklių lankstumas yra labai svarbus, nes juo supaprastinamas ir paspartinamas sanglaudos politikos lėšų panaudojimas. Europos investicijų banko ir svarbių priemonių, pavyzdžiui, Europos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, mobilizavimas taip pat gali būti naudingas mūsų vietos bendruomenėms. Tačiau, atsižvelgdamas į savo tiesioginę patirtį ir grįžtamąją informaciją, kurią gaunu iš savo kolegų ir RK narių, manau, kad ES turi imtis tolesnių veiksmų pradėdama taikyti ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmą, kuriuo siekiama geriau remti tūkstančius regionų ir vietos vadovų, kuriems sunku užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas vietoje.

Ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmas turėtų padėti visos Europos miestams ir regionams skubiai papildomai įdarbinti daugiau medicinos darbuotojų, įsigyti daugiau medicinos prietaisų, paremti intensyviosios priežiūros paslaugas ir ligoninėms bei mokykloms teikti sanitarijos priemones ir medžiagas. Jis turėtų racionalizuoti finansinių išteklių skyrimą visuomenės sveikatos paslaugoms ir padaryti šiuos išteklius prieinamesnius iš regioninių, nacionalinių ir ES biudžetų. Turime daugiau investuoti, kad išgelbėtume gyvybes šiandien ir padidintume savo atsparumą ateityje. Mechanizmas turėtų būti finansuojamas iš esamų nacionalinių ir regioninių išteklių, turimų ES struktūrinių ir investicijų fondų, perorientuotų į skubius poreikius, ir naujų išteklių, iki 10 mlrd. EUR iš dabartinio ES biudžeto maržos.

Mums taip pat reikia, kad Europos Komisija dar labiau padidintų ir supaprastintų galimybes naudotis turimais ištekliais pagal ES sanglaudos politiką, kad vietos bendruomenės, kurioms sunku suvaldyti pandemiją, galėtų greičiau panaudoti lėšas. Sanglaudos politikos fondai ir vėl yra gyvybiškai svarbūs tiems, kurie susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais vietoje. Sanglauda tebėra galingiausia ES investavimo priemonė, suteikianti galimybę ES, nacionaliniams, regionų ir vietos subjektams bendradarbiauti ir reaguoti krizės metu.

Kelias į ateitį yra neaiškus, todėl šiuo metu bendruomenėms skubiai reikia padėti ne tik apsaugoti gyvybes, bet ir po to atsigauti. Visoje Europoje turime sugebėti bendradarbiauti ir sąžiningai dalytis atsakomybe. Europos Sąjunga turi teikti paramą ir parodyti solidarumą tiems, kuriems to labiausiai reikia: tai niekad nebuvo taip svarbu, kaip ištikus pandemijos krizei. Regionai ir miestai ir toliau bus kovos su virusu priešakyje. Mes, kaip politikos lyderiai, šiais sunkiais laikais labiausiai esame įsipareigoję savo piliečiams. Turime suvienyti jėgas vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad juos apsaugotume. Esu įsitikinęs, kad demokratija yra stipresnė už virusą ir kad savo bendromis pastangomis įveikę COVID-19 krizę tapsime tvirtesni.

Pirmininko atstovas spaudai

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023