Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Klimato politikos veiksmai: pasirašytas Europos regionų komiteto ir koalicijos „Under2“ veiksmų planas  

Šiandien Europos regionų komitetas (RK) ir koalicija „Under2“ pasirašė 2021–2022 m. bendrą veiksmų planą, kuris sustiprins bendradarbiavimą siekiant skatinti klimato politikos veiksmus regionų lygmeniu, didinti skaidrumą, teikti klimato srities duomenis ir stiprinti daugiapakopį valdymą pagal Paryžiaus klimato susitarimą ir Europos žaliąjį kursą. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad gaivinant ekonomiką po COVID-19 krizės būtų skatinama įgyvendinti klimato darbotvarkę užtikrinant didesnį aplinkos, ekonominį ir socialinį atsparumą, kad būtų galima geriau įveikti būsimas krizes.

RK – ES vietos ir regionų atstovų asamblėja – pasirašė naują veiksmų planą su koalicija „Under2“ , t. y. pasauline grupe, kuriai priklauso daugiau kaip 220 vyriausybių, įsipareigojusių užtikrinti, kad temperatūra pasaulyje kiltų kur kas mažiau nei 2°C ir siekti, kad temperatūros padidėjimas neviršytų 1,5°C.

Naujuoju partnerystės susitarimu įtvirtinamas ir stiprinamas bendradarbiavimas siekiant skatinti platesnio užmojo klimato politikos veiksmus regionų lygmeniu ir bus prisidedama prie sėkmingo Paryžiaus klimato susitarimo ir Europos žaliojo kurso įgyvendinimo, veiksmingai taikant daugiapakopį valdymą.

Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius ir Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė: „Pasirašius šį veiksmų planą sustiprinta ilgalaikė RK ir koalicijos „Under2“ partnerystė. Tai suteikia tinkamą pagrindą aktyvesniam mūsų bendradarbiavimui siekiant įgyvendinti pasaulinę klimato darbotvarkę, kartu padedant daug siekiantiems regionams neutralizuoti savo poveikį klimatui. Veikdami kartu galime geriau ginti daugiapakopį valdymą kaip būdą įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimą ir Europos žaliąjį kursą visose vietovėse, taip pat suteikti regionams tvirtesnį balsą šių metų lapkričio mėn. Glazge vyksiančioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP 26).“

Badeno-Viurtembergo aplinkos, klimato apsaugos ir energetikos sektoriaus ministras ir koalicijos „Under2“ tarptautinis ambasadorius Franz Untersteller nurodė: „Koalicija „Under2“, turinti daugiau kaip 220 narių visame pasaulyje, šiuo metu yra vienas didžiausių ir svarbiausių klimato apsaugos aljansų mūsų planetoje. Daug mūsų narių yra iš ES. Todėl man labai džiugu, kad koalicija „Under2“ ir Regionų komitetas susitarė dėl bendrų tikslų ir veiklos. Kartu padidinsime subnacionalinio lygmens matomumą ir veiksmingumą klimato apsaugos srityje tiek pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje.“

Sevilijos meras, RK ENVE komisijos ir darbo grupės Žaliasis kursas vietos lygmeniu pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) pareiškė: „Glaudus bendradarbiavimas su koalicija "Under2" turės didelio poveikio Europos regionų komiteto nariams. Esu įsitikinęs, kad pasaulinis vietos ir regionų valdžios institucijų judėjimas turi lemiamos reikšmės įgyvendinant klimato politikos veiksmus ir vykdant tvarią pertvarką. Šis veiksmų planas padės mums stiprinti vietos valdžios institucijų vaidmenį ir sukurti veiksmingą daugiapakopį valdymą, ypač artėjant COP 26.“

RK ir koalicija „Under2“ įsipareigojo dirbti kartu siekdami šių trijų bendrų tikslų :

  • remti vienas kitą ir bendradarbiauti vykdant bendros svarbos veiklą, susijusią su Paryžiaus susitarimo įgyvendinimu;
  • regionų valdžios lygmeniu skatinti skaidrumo koncepciją ir kasmet teikti informaciją apie klimato srities tikslus ir duomenis;
  • skatinti regionų valdžios institucijų dalyvavimą veikloje, kuri laikoma prioritetine, pavyzdžiui, remiant greitą pagrindinių Europos žaliojo kurso elementų ir projektų, kuriais siekiama padėti regionų valdžios institucijoms parengti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo planus siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, įgyvendinimą.

Veiksmų plane nustatytos konkrečios bendradarbiavimo sritys, įskaitant žaliąjį ekonomikos gaivinimą po COVID-19 krizės, teisingos pertvarkos užtikrinimą ir skaidrumo klimato srityje didinimą. Naujoji partnerystė taip pat apima bendrą klimato aktyvizmą, komunikacinę veiklą ir dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, pavyzdžiui, artėjančioje Europos regionų ir miestų savaitėje (2021 m. spalio 11–14 d.) ir JT COP 26 aukščiausiojo lygio susitikime klimato kaitos klausimais Glazge (2021 m. lapkričio 1–12 d.).

Bendroji informacija

Koalicija „Under2“  – tai pasaulinė daug siekiančių valstybių ir regionų vyriausybių grupė, įsipareigojusi užtikrinti, kad temperatūra pasaulyje kiltų kur kas mažiau nei 2°C ir siekti, kad temperatūros padidėjimas neviršytų 1,5°C. Koalicija, kurią sudaro daugiau kaip 220 vyriausybių iš viso pasaulio, siekia, kad klimato srities duomenys būtų teikiami kasmet ir skaidriai, remia regioninės politikos įgyvendinimą ir padeda parengti 2050 m. tikslų pasiekimo planus. Teritoriniu požiūriu Europa yra didžiausias koalicijos „Under2“ regionas – jos 43 regioninės vyriausybės ir 12 ES valstybių narių rėmėjų atstovauja 35 proc. ES gyventojų (182 mln. žmonių), o pagal BVP (7,4 trln. JAV dolerių) – 36 proc. ES ekonomikos. Klimato grupė – koalicijos „Under2“ sekretoriatas – bendradarbiauja su vyriausybėmis, kad paspartintų klimato politikos veiksmus. Ministras Franz Untersteller baigia savo kadenciją šių metų gegužės mėn., tačiau kaip tarptautinis ambasadorius ateinančius porą metų jis toliau rems koaliciją „Under2“. Franz Untersteller ir buvęs Kalifornijos gubernatorius Jerry Brown, eidami šias naujas pareigas, bus atsakingi už atstovavimą koalicijai „Under2“ išorės renginiuose ir už subnacionalinių klimato politikos veiksmų skatinimą.

Kontaktinis asmuo

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023