Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES regionai ir miestai pasižada merui Vitaliy‘ui Klitschko remti Ukrainos atstatymą  

Ukrainos miestų asociacijos pirmininkas ir Kijivo meras Vitaliy Klitschko dalyvauja Europos regionų komiteto posėdyje Prahoje ir pripažįsta Komiteto ir ES Tarybai pirmininkaujančios Čekijos dedamas pastangas Ukrainai atstatyti.

Savo kalboje rugsėjo 16 d. Komiteto pirmininkas Vasco Cordeiro pažymėjo, kad Europos regionų komitetas siūlosi visapusiškai ir tvirtai remti Ukrainos miestus ir regionus ir kad ilguoju laikotarpiu ES regionai ir miestai toliau padės Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Šie pareiškimai nuskambėjo Prahoje vykusiame Europos regionų komiteto posėdyje, kuris buvo surengtas bendradarbiaujant su ES Tarybai pirmininkaujančia Čekija ir kuriame dalyvavo Čekijos ministro pirmininko pavaduotojas Ivan Bartoš ir Prahos meras, kuris taip pat yra RK narys, Zdeněk Hřib. Nariai aptarė karo prieš Ukrainą padarinius Europos Sąjungos žmonėms ir tai, kaip suburtas naujas Europos miestų ir regionų aljansas už Ukrainos atstatymą galėtų paremti Ukrainos vietos bendruomenes, bandančias įveikti Rusijos invazijos pasekmes.

Europos regionų komiteto pirmininkasVasco Alves Cordeiro sakė: „Europos regionų komitetas džiaugiasi galėdamas pasveikinti atvykus Ukrainos miestų asociacijos pirmininką ir Kijivo merą Vitaliy Klitschko. Galiu tik dar kartą pabrėžti, kaip nuoširdžiai, tvirtai ir besąlygiškai remiame Ukrainos vietos ir regionų atstovus ir visus gyventojus, kovojančius su tironija ir puoselėjančius mums visiems bendras vertybes. Vitaliy‘ui Klitschko suteikiamas Komiteto garbės nario vardas nėra tik simbolis, veikiau mūsų įsipareigojimo Ukrainos regionams ir miestams patvirtinimas. Dėkojame Tarybai pirmininkaujančiai Čekijai už paramą ir lyderystę ieškant Europos sprendimų. Turime paskubėti, kad išvengtume pavojaus, nuo kurio artėjant žiemai gali nukentėti Europos solidarumas. Regionai ir miestai prie to prisideda ir jų vaidmenį reikia pripažinti.“ Pirmininkas V. A. Cordeiro pranešė, kad mero V. Klitschko ir Ukrainos bendruomenių ir teritorijų vystymo ministro O. Chernyshovo kvietimu vyks į Kijivą pareikšti solidarumą.

ES Tarybai pirmininkaujančios Čekijos vardu kalbėjęs Čekijos ministro pirmininko pavaduotojas Ivan Bartoš pažymėjo: „Akivaizdu, kad opiausias visai Europai iškilęs klausimas yra energetikos krizė ir karo Ukrainoje padariniai. Tvirtai tikiu, kad vienintelis būdas sėkmingai ištaisyti šią padėtį yra glaudus Europos bendradarbiavimas visoje ES ir su trečiosiomis šalimis. Todėl man didelė garbė surengti Europos regionų komiteto biuro posėdį, kurio tikslas – ieškoti galimų sprendimų, kaip atremti mūsų bendrus iššūkius – mes juk esame partneriai. Stabilumas ir atnaujintas klestėjimas – tai mūsų strateginiai tikslai.“

Ukrainos miestų asociacijos pirmininkas ir Kijivo meras Vitaliy Klitschko sakė: „Esame labai dėkingi visiems mūsų partneriams ir draugams už pagalbą Ukrainai. Labai gerai, kad suprantate, jog kovojame ne tik už savo valstybę ir laisvę. Šiandien giname stabilumą ir taiką visoje Europoje. Ir už tai mokame didelę kainą. Ateityje turėtume sistemingiau ir veiksmingiau tarpusavyje bendradarbiauti, ypač padėdami atstatyti Ukrainos miestus ir miestelius, gyventojų namus ir infrastruktūrą.

RK pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Centrinės Makedonijos gubernatoriusApostolos Tzitzikostasteigė: „Visos Europos regionai ir miestai jau ne vieną dešimtmetį vieni kitiems padeda neapsiribodami tik savo sienomis. Tačiau dar niekad anksčiau nereikėjo taip staiga ir tokiu plačiu mastu solidarizuotis. Galime padėti atstatyti Ukrainą nuo žemiausio lygmens.“

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymu ir padedant Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkams Europos regionų komitetas birželio mėn. įsteigė Ukrainos miestų ir regionų aljansą už Ukrainos atstatymą. Ukrainos miestų asociacija yra šio aljanso partnerė. Rugsėjo 16 d. aljansas buvo sustiprintas prie jo oficialiai prisijungus Laisvųjų miestų pakto, kurį 2020 m. pasirašė Prahos, Bratislavos, Budapešto ir Varšuvos merai, miestams.

Aljansas bus naujos ES platformos, koordinuojančios pastangas atstatyti Ukrainą, įskaitant paramą vietos ir regionų valdžios institucijų darbui, dalis. Meras V. Klitschko atliko labai svarbų vaidmenį, kad miestų ir regionų iš viso pasaulio gera valia taptų konkrečia parama.

Kijivo meras V. Klitschko su Europos regionų komitetu bendradarbiauja jau ne vienerius metus, pastaruoju metu Komiteto darbo grupėje dėl Ukrainos. Kovo mėn. jis tapo pirmuoju Komiteto garbės nariu. V. Klitschko vizitas Prahoje buvo pirmoji galimybė Komitetui savo pagarbą išreikšti jam asmeniškai.

Pastabos redaktoriams

  • Spaudos konferenciją galima stebėti per „Europe by Satellite“.
  • Europos Komisijoskomunikatas dėl Ukrainos „Pagalba Ukrainai ir Ukrainos atstatymas“ (gegužės 18 d.).
  • Europos regionų komiteto pirmininkopranešimas (gegužės 18 d.), reaguojant į Europos Komisijos komunikatą dėl Ukrainos „Pagalba Ukrainai ir Ukrainos atstatymas“.
  • Pranešimas spaudai „Miestai ir regionai buriasi į aljansą už Ukrainos atstatymą“ (birželio 30 d.).
  • Europos miestų ir regionų aljanso už Ukrainos atstatymąinterneto svetainė.

Kontaktiniai asmenys

Monica Tiberi, pirmininko atstovė spaudai, +32 479 517 443.

Andrew Gardner, atstovas spaudai, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, audiovizualinė pagalba, +32 473 522 988.

Pasidalyti :